Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou s vegetačním souvrstvím. Zateplena je sendvičovými panely, následně opatřenými „zeleným“ systémem.

Černý dům, jenž souzní s lesem

Dřevěná fasáda, zelená střecha, výjimečně prosvětlený interiér či využití geotermální energie – to jsou atributy, za které by tato stavba v těsném sousedství lesa na Příbramsku mohla obdržet přízvisko „přírodní“. Autor návrhu ji nazval Dům u lesa.

A skutečně, stavba kopíruje hraniční linii lesa, a to především svými zdmi orientovanými na východ. Na severozápad se dům otevírá velkorysými prosklenými stěnami a svým obyvatelům nabízí působivé výhledy. Zisk denního světla v interiéru je tak maximalizován a zároveň byl splněn požadavek investora, aby většina oken byla směrována k večernímu slunci. Toto uspořádání hraje důležitou roli i za zimních slunečných dnů, kdy jsou okna významným zdrojem sálavého tepla ze slunce.

Interiér domu je ohříván nejen skrze zasklení, ale také přes obvodové zdivo, složené z vápenopískových tvárnic. Cihly plní nejen roli nosné obvodové konstrukce (jde o materiál známý pro svou pevnost, která i při tenkostěnném provedení zaručuje vysokou únosnost), ale zároveň mají vynikající zvukověizolační, protipožární a tepelněakumulační vlastnosti. Díky tomu je interiérová teplota celoročně velmi stabilní. Výhodou daného stavebního materiálu je také to, že funguje jako přirozený regulátor vlhkosti. Dům má železobetonový monolitický strop.

Modřínové fasádní profily jsou z opalovaného dřeva ošetřeného metodou známou pod názvem Shou Sugi Ban. Povrch palubek byl vykartáčován do požadovaného odstínu a napuštěn olejem.

Střešní zeleň

Do přírodního prostředí stavba zapadá svou celkovou podobou, kterou významně dotváří i střešní rostlinstvo. Střešní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou s vegetačním souvrstvím. Zateplena je sendvičovými panely skládajícími se ze dvou plechových plášťů s izolačním jádrem z tvrdé polyuretanové (PUR) pěny, následně opatřených „zeleným” systémem Optigrün. Díky vysoké únosnosti robustní železobetonové konstrukce mohla být střecha o sklonu 22° osazena dokonce náročným intenzivním lučním společenstvím. Zavlažování je automatické, střešní vegetace je pravidelně udržována zahradníkem.

Výška substrátu v případě intenzivních vegetačních střech může dosahovat až jednoho metru. Tento typ lze proto realizovat pouze na střechách s vyšší únosností. Jde-li o zeleň správně založenou a vzrostlou, je její kvalita srovnatelná s klasickou zahradou a na mnoha objektech plní funkci standardní pochozí terasy či malého střešního parku. Údržba intenzivní zelené střechy je však o něco náročnější, než je tomu v případě střech extenzivního provedení, neboť vyžaduje například častější zavlažování.

Opalovaná fasáda

Interiérem i exteriérem prostupuje množství dřevěných prvků. Podlahy v obytných místnostech jsou pokryty dubovými parketami, dřevo (bělený dub) se vyskytuje také na stěnovém obložení či schodišti. Dřevěná je i zastřešená terasa, která je orientována západním směrem. Hlavním vnějším architektonickým elementem domu je dřevěná fasáda – provětrávaný obklad s tepelnou izolací z minerální vlny.

Zastřešená terasa je dřevěná a orientována západním směrem. Dešťové vody jsou zachytávány v zahradním jezírku.

Modřínové fasádní profily jsou z opalovaného dřeva. Materiál byl ošetřen metodou známou pod názvem Yakisugi (japonsky „spálený cedr”) neboli Shou Sugi Ban, jež vznikla před více než 700 lety v Japonsku a v současnosti jde o čím dál žádanější způsob povrchové úpravy dřeva. V případě naší stavby byl povrch palubek vykartáčován do požadovaného odstínu a napuštěn olejem. Výsledná barva fasády Domu u lesa je černohnědá s mírně prosvítající kresbou dřeva.

Účelem techniky Shou Sugi Ban je prodloužit životnost dřeva. Při tradičním ručním postupu jsou tři prkna svázána dohromady (v ideálním případě by jejich vlhkost měla činit maximálně 10–15 %), takže vytvoří tvar trojbokého jehlanu. Vzniklá dutina se vyplní papírem, který se pak zapálí. Komínový efekt zapříčiní rychlé vznícení a dojde k rovnoměrnému opálení celého povrchu. Například ke zuhelnatění dřeva do hloubky asi 3–4 milimetry dojde za přibližně 5 minut hoření. Teplota uvnitř jehlanu přitom může činit až 400 °C. Po dosažení potřebné úrovně opálení se desky uvolní a uhasí. Současní svépomocní stavebníci v Česku tuto metodu zkoušejí často napodobit opalováním dřeva (nejčastěji modřínu) za použití plynového hořáku, poté povrch okartáčují a ošetří přírodními oleji či vosky. Odborníci to však příliš nedoporučují, protože podle nich nelze domáckým opálením docílit zcela rovnoměrného výsledku ani dostatečné hloubky. Je-li však postup proveden profesionálně (nejčastěji jde o strojní automatizovanou produkci), slibují výrobci životnost konstrukce v rozmezí 40 až 60 let.

Závěrem

Hliníková okna Domu u lesa vyplňuje trojsklo a včetně plechového ostění jsou provedena ve světle šedém odstínu (stejně jako terasové zastřešení). Interiéry byly navrženy převážně jako otevřené, důraz byl kladen na detaily: „Hlavní obytný prostor je navržen jako jednotraktový, samostatná je pouze kuchyně oddělitelná posuvnými dveřmi . Hranici mezi jídelnou a klidovou částí obývacího pokoje vymezuje do určité míry tubus oboustranného krbu. K dobrému interiéru patří pečlivě a důsledně provedené detaily – například to, že sokly podlah s keramickou dlažbou jsou zapuštěny do omítky nebo že všechny dřevěné prvky interiéru – parkety, dřevěný obklad stěn, vnitřní schodiště a další – jsou z jednoho druhu dřeva – běleného dubu,” dodává architekt Ondřej Červenka, autor projektu.

Použité technologie v domě patří k úsporným a ekonomickým. Topný systém objektu je založen na tepelném čerpadle typu země/voda s vrtem. Úsporná je rovněž vodovodní sestava, která zahrnuje i recyklaci šedé vody. Dešťové vody jsou zachytávány v zahradním jezírku. To vše ve spojení se zelenými střechami a okolní zelení vytváří v létě příjemné mikroklima. Fasádní řešení je navíc inspirováno světlem a stíny lesa a napomáhá domu přirozeně splynout s okolní krajinou. Výsledek mluví sám za sebe.o

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Ing. Ondřej Červenka

1) Zpracováno z autorské zpráva Ing. Ondřeje Červenky.