Obnova Památníku protifašistického odboje na Ploštině je téměř u konce

Ke svému dokončení postupně spěje jedna z největších a nejvýznamnějších investičních akcí Zlínského kraje do oblasti kultury v historii, a to obnova Památníku protifašistického odboje na Ploštině.

Investorem rekonstrukce je Zlínský kraj, realizátorem Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které je krajskou příspěvkovou paměťovou organizací. „Jde o jednu ze čtyř velkých investičních akcí z oblasti kultury, s nimiž Zlínský kraj uspěl při žádosti o evropské dotace a na něž dohromady získal 380 milionů korun. Po rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích a vybudování Cyrilometodějského centra ve Starém Městě jde o další významný investiční projekt Zlínského kraje v oblasti kultury,“ upozornil Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

Areál Ploštiny budou po kompletním dokončení staveb a terénních úprav tvořit tři objekty spojené stezkami, které budou krajinářsky upraveny a v některých úsecích opatřeny informačními tabulemi. První návštěvníky by měl nově vybudovaný areál přivítat na jaře příštího roku.

Areál návštěvníkům přibližuje, jak vypadala a žila tato pasekářská osada před válkou, v průběhu tragédie, ale také to, jak tento region poznamenala tragická událost v dalších desetiletích.

Lidé obývající pasekářskou osadu na Ploštině byli nesmyslně a krutě zavražděni na samém sklonku války, kdy nacistické komando vypálilo celou osadu a v plamenech našlo smrt čtyřiadvacet lidí nejen z Ploštiny, ale i z dalších šesti okolních obcí. Další čtyři byli zabiti cestou, kudy německé jednotky projížděly. V následujících dnech se opakovaly podobné akty nenávistné msty také na bezbranných obyvatelích Prlova a Vařákových pasek. Popravy probíhaly ve Vizovicích i na Březině u Valašských Klobouk. Jen se štěstím unikla podobnému osudu Loučka. Také o těchto místech bude vyprávět nová expozice na Ploštině,“ doplnil Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

NKP Památník na Ploštině

Pod dohledem památkářů proběhlo kompletní očištění povrchu celého monumentu, včetně ošetření prasklin. Vyvýšené pochozí místo uprostřed památníku je pokryto novou speciální dlažbou, okolí má novou zpevněnou plochu s vyztuženým podložím, původní pískovcová dlažba byla vyměněna za žulovou. Jsou vztyčeny nové stožáry na vlajky, stejně tak jsou nově instalovány pamětní tabule s názvy obcí s tragickým osudem za II. světové války, které jsou situovány v žulové ploše v okolí památníku, jenž má zabudovánu elektřinu pro osvětlení i k dalšímu využití při konání aktivit.

Nové návštěvnické centrum – tzv. „Vajíčko“

Tento objekt je ústředím celého areálu se zázemím pro návštěvníky i zaměstnance. Probíhat zde bude prodej vstupenek. Celý prostor o rozměrech přibližně 30 x 40 metrů je rozdělen do řady celků. V každém kubusu je návštěvníkům přiblížen život pasekářů před válkou. Tato část expozice má etnografické a archeologické zaměření s využitím moderních prvků a technologií. Další části přibližují divákům život za protektorátu. Jedna z částí je věnována ploštinské tragédii s jejími příčinami i důsledky. Další část, tzv. prostor Ticha, přináší návštěvníkovi intimní místo klidu pro osobní zamyšlení. Objekt představuje unikátní atypickou budovu, která nemá v České republice obdoby. Zasazena je do terénu, střecha tohoto objektu je zatravněná se zabudovaným závlahovým systémem. V blízkosti hlavního vchodu je vybudováno jezírko, které plní estetickou a vodou zásobovací plochu. Pamatováno je i na dostatek parkovacích míst.

Dům čp. 23

Chalupa byla postavena jako přesná replika původního stavení, které vzniklo na místě vypálené osady v roce 1947 společně s dalšími třemi domy. Návštěvníky zde čeká stálá expozice dobového bydlení. Místnosti jsou vybaveny tehdejším nábytkem, kuchyně má funkční kachlová kamna. V přízemí se bude návštěvník pohybovat po časové ose, kde se seznámí s osudem Ploštiny od konce II. světové války do dneška,  bude tu prostor k promítání, pro edukační programy, přednášky, koncerty. Součástí domu je stodola kreativně uzpůsobená tak, že je možné ji citlivě propojit s plenérem. V  patře domu jsou technické prostory, pracoviště kurátorů a edukátorů, skladovací prostor a především velký podkrovní prostor pro pořádání edukačních aktivit pro větší skupiny, školní třídy i pro pořádání krátkodobých a sezonních výstav.

Celkové náklady akce jsou aktuálně vyčísleny na 150,748 milionu korun, z toho 108,405 milionu korun by měla pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbylá část bude hrazena z rozpočtu kraje a muzea.

Fotogalerie

Autor: Jan Vandík 1)
Foto: archiv Zlínského kraje

1) Zdroj: www.kr-zlinsky.cz, redakčně zkráceno