Obvodové stěny ve skeletových stavbách

Požadavky na rychlou a kvalitní výstavbu, tlak na snižování nákladů a zvyšování pohodlí stále rostou. Získat více vnitřního prostoru při stejné zastavěné ploše je přání všech uživatelů budov. Ve skeletových budovách je řešením použití lehkých stavebních konstrukcí nejen na vnitřní příčky, ale i na obvodový pláš budovy.

Jednou z možností je program obvodových a vnitřních stěn, který vznikl ze spolupráce firem Xella systémy suché výstavby a Ruukki a ve kterém jsou využity sádrovláknité desky FERMACELL a ocelové termoprofily Ruukki LPT. Systém umožňuje nejen zvýšit užitnou plochu budovy, ale také zlepšuje akustické parametry a tepelný odpor stěn a je požárně odolný. Použité konstrukce mají nízkou hmotnost a díky snadné a rychlé montáži suchým procesem probíhá výstavba objektů v krátkých termínech.

Konstrukce obvodové stěny

Obvodová stěna se skládá ze sádrovláknitých desek FERMACELL a nosné spodní konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných ocelových profilů Ruukki LPT, které jsou pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností podélně perforovány.

Prostor mezi profily je kompletně vyplněn minerální izolací a z vnitřní strany je provedena parozábrana. Před ní je instalační prostor tvořený z tenkostěnných profilů Ruukki LP, umožňující jednoduché a velmi rychlé protažení všech instalací bez porušení parozábrany.

Schéma 1: Obvodové stěny – napojení na skelet

Na tyto vodorovné tenkostěnné profily Ruukki je připevněna sádrovláknitá deska FERMACELL, kterou je nutno povrchově upravit, zpravidla malbou. Ze strany exteriéru je na termo profily Ruukki připevněna opět deska FERMACELL, která v tomto případě slouží jako nosná vrstva pod fasádní systém.

Schéma 2: Styk obvodové a mezibytové stěny

K dispozici je celá řada rozličných materiálů, ať už jsou to provětrávané nebo kontaktní zateplené fasády, lícové zdivo, dřevěné obklady apod. Jedním z nejčastějších řešení je kontaktní zateplovací systém v tloušťkách kolem 50 mm – takové řešení již dosahuje špičkových tepelně-technických i zvukově-izolačních parametrů.

Skladba konstrukce obvodové stěny

Konstrukce obvodové stěny je tvořena těmito vrstvami (zvenku dovnitř):

  • zateplovací systém tl. 50 mm (např. polystyrenem s omítkou),
  • deska FERMACELL tl. 12,5 mm,
  • termo profily Ruukki LPT-C150 a LPT-U150,
  • minerální izolace tl.150 mm (vložená mezi termo profily Ruukki LPT),
  • parozábrana,
  • vodorovný rošt z tenkostěnných profilů Ruukki LP-Z45,
  • instalace/ případně vložená minerální izolace tl.40 mm,
  • deska FERMACELL tl.12,5 mm.

Způsoby montáže stěn

Montáž obvodových stěn lze provádět buď z jednotlivých prvků přímo na staveništi nebo z prefabrikovaných panelů.

  • Jednotlivé prvky přímo na staveništi

Jednotlivé termo profily Ruukki bez opláštění se složí do modulů, dále se montují desky FERMACELL a vkládá se izolace. Jednotlivé rámy se vloží mezi nosnou podlahu a strop a ukotví se. Pak se vloží minerální izolace a provede se parozábrana. Z lešení se provede montáž venkovní desky a fasádního zateplovacího systému. Po dokončení instalací (elektro, sanita atd.) se provede montáž vnitřní stěny s povrchovou úpravou.

  • Prefabrikované panely

Prefabrikované panely Ruukki jsou z vnější strany opláštěny deskami FERMACELL, mezi rámy je vložena minerální izolace a parozábrana. Pomocí jeřábu se panely usadí do konstrukce a provede se vodorovný rošt s další vrstvou izolace. Po dokončení instalací (elektro, sanita atd.) se provede montáž vnitřní stěny s povrchovou úpravou (nátěr apod.).

Proč použít lehké stavební konstrukce

Velkou výhodou použití tohoto systému je úspora v tloušťce obvodové stěny o 22 cm, což pro stavebníka představuje velké úspory.

Další výhodou je mimořádně vysoký tepelný odpor stěny, který je na hodnotě uvedené skladby 5,29 K.m2/W a součinitel prostupu tepla U = 0,189 W/K.m2 včetně 50 mm zateplovacího systému. Výpočet v sobě již zahrnuje snížení tepelného odporu vlivem tepelných mostů způsobených ocelovými profily. Tato hodnota představuje nezanedbatelnou úsporu v nákladech na vytápění.

Díky suchému procesu je montáž velmi rychlá a dalšího zrychlení se může dosáhnout částečnou prefabrikací stěn mimo stavbu a vložením těchto prefabrikátů do nosné skeletové konstrukce. Díky montáži vnitřní stěny až po dokončení instalací odpadá sekání a tím i další vedlejší náklady.

1 Zpracováno z tiskových podkladů

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy