Okno VARION 4 od firmy Internorm

Nové dřevohliníkové okno VARION 4 společnosti Internorm - okno s.r.o. je důrazným krokem k novému pojetí okna. Vedle osvětlení a vysoké ochrany proti úniku tepla nabízí v jediném výrobku také špičkovou zvukovou a protisluneční ochranu, která je integrována mezi tabule skla. VARION 4 nabízí bezrámový celoprosklený design, kdy může být zabudováno tak, že rám "zmizí" ve zdi.

Uživatel, který se pro tato okna rozhodne, může vychutnávat prosklenou architekturu v dokonalém designu ve spojení s vysokým komfortem: zevnitř příjemné dřevo, vně hliník odolný povětrnostním vlivům. Čtyřka v názvu okna VARION 4 symbolizuje čtyřnásobnou ochranu, vedle už zmíněných předností firemní literatura uvádí také ochranu před nevítanými pohledy zvenčí. Moderní design rámu okna VARION 4 je nejnovějším produktem vývoje v oblasti dřevohliníkových oken domu Internorm. Slučuje moderní design a náročnou prosklenou architekturu.

VARION 4 - nejdůležitější parametry

Součinitel prostupu tepla pro dvojsklo:
UW = 1,0 – 0,81 W/(m²K) pro UG = 0,95 W/(m²K)

Součinitel prostupu tepla pro trojsklo:
UW = 0,72 – 0,63 W/(m²K) pro UG = 0,59 W/(m²K)

Stavební hloubka:
85 mm

Zvuková izolace:
RW = 44 dB

Z technického pohledu je okno VARION 4 kombinovaná konstrukce, v níž je sdruženo více prvků, které společně zajišťují nejen veškeré funkce, ale zároveň skýtají nové možnosti zabudování a docílení nevšedního a elegantního designu při pohledu z obou stran.


Detailní pohled na okno VARION 4 se žaluzií v řezu.

Jako hlavní zasklení lze do okna VARION 4 použít dvojsklo nebo trojsklo. Protisluneční ochranu (žaluzie, faltstóry nebo duetky) je možné vkládat mezi okenní tabule na vnější straně hlavního zasklení a mezi další tabuli z jednoduchého skla, předsazenou z vnější strany. Tím je stínící prvek chráněn proti povětrnostním vlivům a znečištění polétavým prachem.

Co se týče rámu okna VARION 4, jeho vnitřní dřevěná část je realizována trojvrstvým lepeným profilem. Mezi dřevem a hliníkem je pak vysoce izolující tepelněizolační pěna, celková stavební hloubka rámu a tedy i celého okna i s předsazenými tabulemi je pouhých 85 mm. Při použití trojskla a v kombinaci s předsazenou tabulí skla se dosáhne vynikající tepelně izolační hodnoty okna UW = 0,63 W/(m²K), což je hodnota okna vhodného pro obálku pasivních domů. Zvuková izolace tohoto okna je 44 dB.

VARION 4 - okno vhodné do všech staveb

Přestože jsou okna VARION 4 opatřená izolačním trojsklem a předsazenou tabulí skla s integrovanou roletou vhodná do pasivních a nízkoenergetických domů, je třeba zdůraznit, že jsou vhodná i do všech ostatních staveb. Plyne to např. z následujícího orientačního propočtu.

Jestliže obvodová konstrukce o celkové ploše 120 m2 bude postavena z cihelného zdiva se součinitelem prostupu tepla U = 0,24 W/(m²K), což je hodnota pro cihlové bloky typu THERM, a v ní budou osazena běžná okna o ploše 24 m² se součinitelem UW = 1,2 W/(m²K), bude její celková měrná tepelná ztráta 51 W/K.

Když zdivo v této konstrukci zateplíme 100 mm silnou vrstvou pěnového polystyrénu, bude její celková měrná tepelná ztráta 42,8 W/K.

Když ale místo zateplení použijeme okna se součinitelem UW = 0,63 W/(m²K), tedy VARION 4 pro pasivní domy, bude její celková měrná tepelná ztráta obvodové konstrukce 38,16 W/K.

Interpretace je zřejmá: Vysoce kvalitní okna zaizolují dnes už běžnou obvodovou konstrukci z cihel lépe než dodatečná, 100 mm silná izolace. Nákladový výpočet pak často ukáže, že kvalitní okna jsou i levnějším řešením.

VARION 4 a bezpečnost

Okno VARION 4 je ve standardu vybaveno zcela skrytým kováním. Oba spodní rohy jsou provedeny ve WK2. Ochrana ve všech rozích s WK1. Navíc lze VARION 4 ve všech rozích vybavit speciálními částmi kování, ochranou proti odvrtání, zamykatelnou kličkou a 6 mm silným, protiprůhozovým sklem.


Pohled na celé okno VARION 4.

Protisluneční ochrana je nezbytná

Rolety, žaluzie, faltstóry, duetky markýzy apod. dnes zdaleka nemají jen funkci ochrany před pohledy z venku nebo jako prvek clonící přímý sluneční svit. Jmenované funkce jsou u domů, jejichž Průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB) klasifikuje stavbu do kategorie A až C, tzn. stavby energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní, spíše podružné. Poznamenejme, že zmíněný průkaz ENB je od ledna 2009 povinný u všech nových a prodávaných staveb.

Jeden z mála zdrojů nepohody u těchto staveb, zato však vydatný, spočívá v tom, že přímé viditelné a blízké infračervené záření Slunce snadno proniká okny dovnitř, kde je absorbováno stěnami a předměty a proměněno v teplo. Jenže toto teplo nemůže izolovanými okny a stěnami unikat ven ani jako (dlouhovlnné) infračervené záření. Zejména při neotevíravých oknech pak může v létě nastat uvnitř nesnesitelno. Nejúčinnějším řešením je protisluneční ochrana v oknech na venkovní straně. Zažitý zvyk instalovat „ve standardu” společně s okny i vnitřní žaluzie tento problém neřeší, neboť základem je nevpustit sluneční svit vůbec dovnitř. Tedy ani na povrch vnitřní žaluzie, která by se tak ohřívala a vytápěla obydlí.

Výborným řešením toho dnes velmi častého problému je čtyřsklo v sestavě VARION 4, tedy trojsklo v kombinaci s předsazenou tabulí skla na venkovní straně okna, mezi kterými je žaluzie.

1 Zpracováno z tiskových podkladů a informací společnosti Internorm.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv Internorm