Depozitář Východočeského muzea v Pardubicích

Pardubický kraj vyhlásil vítěze Stavby roku

Byli oceněni čtyři zástupci pozoruhodných staveb vybudovaných v Pardubickém kraji. Úroveň přihlášených budov byla dle vyjádření odborných porotců vysoká a vybrat z nich ty nejlepší bylo těžké. V internetové anketě hlasovala i veřejnost.

Sedmičlenná porota byla složena převážně z odborníků České komory autorizovaných inženýrů a techniků a ze zástupců Pardubického kraje. Do soutěže byla přihlášena a následně porotou zkoumána stavební díla zhotovená, zkolaudovaná či do provozu uvedená na území Pardubického kraje v období do 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019. Hodnoticí kritéria zahrnovala architektonickou kvalitu stavby, její začlenění do okolního prostředí, kvalitu stavebních prací a další hlediska jako třeba vliv stavby na životní prostředí či úsporu energií. Zajímavostí je, že byly stavby posuzovány bez ohledu na užitnou kategorii. Jak průmyslové, tak veřejné či kulturní stavby i rodinné domy byly zařazeny do jediné skupiny.

Pohled na interiér rodinného domu v Poličce

Projekty posuzoval také náměstek hejtmana Michal Kortyš, ex starosta Litomyšle, města, který si na své architektonické úrovni nesmírně zakládá. „Někdy je těžké porovnávat stavby, které mají různé výchozí pozice. Každý architekt měl jiné zadání, které vycházelo z představ a možností investora. Proto jsme nakonec udělili také osm uznání poroty, kde jsme se snažili vyjádřit, co na provedení těchto staveb považujeme za mimořádné.

Odměněni byli nakonec nejen zástupci čtyř objektů, ale i dalších osm, kteří získali čestné uznání poroty. Mimo to vybrali hlasující na internetu stavbu, která obdržela speciální cenu veřejnosti.

Pohled do nitra Depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích

Nadčasový depozitář Východočeského muzea

Cenu v podobě skleněné krychle postavené na špičku si odnesl zástupce Depozitáře pro Východočeské muzeum v pardubických Ohrazenicích. Jde o architektonicky zajímavý objekt nadčasové podoby, které autoři dosáhli za použití obkladu z cor-tenového plechu. Ceněna je také jeho mimořádná energetická úspornost. Svědčí o ní i použité materiály, které sestávají z betonového recyklátu (pocházejícího z jiné, demontované stavby), pálených a nepálených cihel. Zdravé a příjemné vnitřní klima napomáhají udržovat hliněné omítky, ale také moderní technologie jako je rekuperační jednotka či tepelné čerpadlo. Poslední jmenované je umístěno na zelené extenzivní retenční střeše. Autorsky jsou pod dílem podepsáni pánové Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. Michal Surka a Ing. arch. Aleš Chlád.

Exteriér vítězného rodinného domu v Poličce

Funkcionalistický rodinný dům v Poličce

Ateliér Europrojekta v soutěži zvítězil s návrhem rodinného domu v obci Polička. Autoři použitými materiály i vnitřním prostorovým řešením navázali na prvorepublikový funkcionalismus. Příkladnými, v domě použitými prvky tohoto směru jsou oblé rohy, bohaté horizontální prosklení, kulaté okno či tyčové zábradlí. V interiéru pak nalezneme leštěnou velkoformátovou dlažbu či prvky exotických dřevin. Celý koncept vily, která je rozdělena na čtyři části (společenská, soukromá, relaxační a technická), se odvíjí od tvaru pozemku a jeho svažitosti, ale i od působení jednotlivých světových stran. Stavba je navíc díky vyzdění z keramických tvárnic, kontaktnímu zateplení a okenním rámům vyplněným trojskly úsporná.

Budova Wendell v Lanškrouně

Třetí vítěznou stavbou je výrobní areál firmy Wendell v Lanškrouně. Autoři z ateliéru Ai5 navrhli objekt, který je zasazen do urbanistického kontextu průmyslové zóny. Neoplocená stavba přiléhá ke komunikaci, čímž definuje uliční čáru. Hlavním vstupem se budova obrací k centru Lanškrouna. Je tvořen železobetonovou stěnou s nápisem Wendell a konzolovým zastřešením. Následuje vertikální hala zasklená tmavým sklem s vysokou odrazivostí tepla. Tato jižní strana stavby je doplněna o hliníkové lamely v modro-stříbrném provedení. Pod lamelami se nachází tři úzká pásová okna, která společně s lamelami minimalizují solární zisky a potenciální přehřívání interiéru. Zbylá část budovy sestává z hliníkových lamel a PUR panelů.

Nové choceňské sídlo Lesů ČR

Investorem poslední stavby, administrativní budovy v Chocni, byla společnost Lesy České republiky s. p. Novým sídlem úřadu je stavba tvořená železobetonovou nosnou konstrukcí, která vytváří sokl pro horní dřevostavbu. Ta formuje druhé nadzemní podlaží. Jde o sendvičovou obálku, obklad se skládá z masivního dřeva. Také interiérové obložení je z velké části tvořeno dřevěnými palubkami. Spodní hmota je obložena pásky břidlice. Projekt zpracoval ateliér Archiceps.

Cenu veřejnosti získala přístavba a rekonstrukce Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli

Cena veřejnosti

Ve zmiňované veřejné anketě zvítězilo dílo ateliéru ABV, který navrhl přístavbu a rekonstrukci Střední školy zahradnické a technické (SŠZaT) v Litomyšli. „Celkem nám došlo 6 874 hlasů. Nejvíce jich dostala SŠZaT v Litomyšli za svou přístavbu a rekonstrukci (2228 hlasů), na druhém místě skončily Tvořivě badatelské učebny ve Svitavách (759 hlasů) a na třetím místě byl Park u kostela v Ústí nad Orlicí (586 hlasů),“ sdělil Radim Loukota z ČKAIT.

Rekonstrukce dlouho rozestavěného objektu SŠZaT v Litomyšli proběhla za účelem tvorby prostor pro odbornou výuku žáků. Byl proto zrealizován dispoziční dvoutrakt o třech podlažích a s jednoplášťovou plochou střechou. Proběhla též přístavba skleníku se střešní zahradou a krytou pergolou. Jak skleník, tak 3. NP podlaží budovy, jsou tvořeny lehkými montovanými konstrukcemi. Obvodový plášť skleníku je prosklený s hliníkovými profily. Obálka původní rekonstruované stavby je kontaktně zateplena.

Víceúčelová sportovní hala ve Svitavách

Čestná uznání

Porotou byla udělena také čestná uznání. Jejich celkový výčet lze shlédnout na stránkách Stavby roku, zmiňme však některé, které zaujaly naši redakci zejména. V první řadě je to originální stavba víceúčelové sportovní haly ve Svitavách. Je poměrně unikátně zastřešena nosnými polygonovými rámy z hliníkových uzavřených profilů. Výsledkem je objekt připomínající svým vzhledem cirkusové šapitó. Autorem je projekční kancelář Adonis Projekt.

Mateřská škola v Nekoři

Také novostavba mateřské školky s přístavbou jídelny v Nekoři oplývá kreativitou. Její autoři, Molo architekti navázali s pomocí pískovcového gabionu, světle-béžových a dřevěných obkladů na estetiku okolních staveb, které se společně se školkou nachází na tomtéž náměstí. Střecha je osázena sukulentní vegetací. Do interiéru je díky velkému množství prosklených ploch propouštěno dostatek denního světla. Děti jsou díky nim v permanentním kontaktu s přírodou.

Rodinný dům s barem Kůlna ve Škrovádě

Čestně uznány byly ovšem i další stavby jako je zdařilá revitalizace bývalého hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí na park, multifunkční centrum L‘ART v Lanškrouně s výborným akustickým řešením hlavního sálu či přestavba rodinného domu s barem Kůlna ve Škrovádě. Ten zaujal především svým umístěním na úzkém pozemku mezi skalami a řekou Chrudimkou. Poskytuje domu silné genium loci přírody. Je ještě podpořen použitými přírodními materiály jako je pískovec z místního lomu a modřínové dřevo, které budou postupně stárnout a prohlubovat symbiózu stavby s okolím. Stavba ve tvaru dřevěného „viklanu“ je umístěna na dvou kamenných stěnách.

Multifunkční centrum L‘ART v Lanškrouně

Pardubická výstava

Na vyhlášení Stavby roku navázala v pardubickém Domě U Jonáše výstava Východočeské galerie, která mapuje vítězné projekty oceněné v průběhu patnácti let konání soutěže. Nepochybně jde o výčet velkého množství kvalitních architektonických projektů a realizací a všechny čtenáře proto na akci zveme. Seznam všech oceněných je také přístupný na webu organizátora soutěže.

Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv organizátora soutěže