Pasivní domy zažívají rozmach, novinkou jsou GREEN BUILDINGS

Pasivní domy zažívají v současnosti rozmach v České republice i v zahraničí. Jejich benefitem je energetická úspornost a vysoký standard bydlení. Novinkou jsou GREEN BUILDINGS, které jsou navrhovány s ohledem na životní prostředí. Kompletní přehled pasivních a nízkoenergetických domů naleznete na veletrhu FOR PASIV, který se uskuteční od 9. do 11. února 2017 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Co je pasivní dům?

1) Jeho celoroční spotřeba energie na vytápění je do 15 kWh na jeden m2 vytápěné plochy. Dům o podlahové ploše 100 m2 ročně protopí do 1500 kWh. Návrh počítá s tím, že dům vytápějí elektrické spotřebiče, technická zařízení a osoby.
2) Léto dům opomíjí s tím, že průměrné denní teploty jen vzácně překročí 27 °C, což řeší silná tepelná izolace domu.
3) Koncept nejen pasivní výstavby přehlíží sluneční záření, které v létě za jasného dne dopadá na dům v množství až 1,5 MWh/den. Tuto lavinu na úrovni celoroční spotřeby tepla pasivního domu řeší sluneční ochrana (světlá fasáda a střecha, venkovní stínění, trávník, listnatá zeleň v okolí...).

Pasivní domy a aktuální trendy

Pasivní dům spojuje nízké náklady na provoz a vysoký komfort bydlení. Aby byl pasivní dům maximálně funkční, je potřeba při jeho plánování zohlednit několik kritérií, například vhodné umístění domu na pozemku, správná orientace vůči světovým stranám, kompaktní tvar domu, dostatečná vrstva tepelné izolace, okna a dveře s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi nebo řízené větrání se zpětným získáváním tepla takzvanou rekuperací. Při stavbě domu se doporučuje využít služeb odborníků, architektem a projektantem počínaje, stavebním dozorem konče. V pasivních domech se stále více uplatňují tradiční přírodní materiály jako dřevo, hlína, kámen, v moderní formě jak v konstrukci domů, tak hlavně v interiéru. „Vedle toho, že jsou šetrnější k životnímu prostředí, vytvářejí příjemnou atmosféru a mají pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu,” říká Petr Dusil ze společnosti Domy ATREA.

Rodinný dům Kolovraty

GREEN BUILDINGS se v Evropě těší popularitě

Novinkou, která prostupuje z Evropy do České republiky, zatím spíše do větších komerčních projektů jako jsou kanceláře a bytové domy, jsou takzvané GREEN BUIDINGS neboli trvale udržitelné budovy. Cílem je nalezení rovnováhy mezi uživatelským komfortem a dopadem staveb na životní prostředí. Stavby následují pozitivní přístup k ekologii a dbají na ochranu životního prostředí. Je kladen důraz na šetrné a efektivní využívání energie v celém životním cyklu budov a jsou využívány technologie a postupy, které snižují negativní vliv na životní prostředí jak ve vlastní konstrukci budovy v podobě obnovitelných stavebních materiálů a místních zdrojů, tak při provozu budovy v podobě úsporných technologií a obnovitelných zdrojů energie, větrání s rekuperací, osvětlení, hospodaření s vodou, odpadového hospodářství apod. Uplatňují se principy nízkoenergetických a pasivních domů.

Rodinný dům Mnichovice

Certifikáty jsou považovány za znak prestiže

Pro srovnání úrovně kvality budov v souladu s principy trvale udržitelné výstavby se ve světě používají propracované certifikační systémy, například LEED původem z USA a BREEM původem z Velké Británie. V České republice je od roku 2010 k dispozici národní certifikační nástroj SBToolCZ. V rámci případové studie byla jednou z prvních hodnocených budov v České republice budova školicího střediska společnosti ATREA, první energeticky nulová budova v ČR, která získala zlatý certifikát. Certifikační nástroje vedle dopadu na životní prostředí hodnotí budovy také po stránce technického provedení, uživatelského komfortu, zohledňují sociální dopady stavby a inspirují architekty a investory k hledání inovativních řešení. Na západě jsou certifikáty vnímány jako určitý symbol prestiže.

Rodinný dům Slavonice
Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy