Podlaha, která šetří náklady na vytápění

I výběrem podlahy lze ušetřit náklady na vytápění. Lité podlahy výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další nášlapné vrstvy nebo i velmi odolným finálním povrchem. Kvalitní materiály pro realizaci litých podlah nabízí na našem trhu skupina Českomoravský beton.

Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: anhydritový nebo cementový potěr. Skupina Českomoravský beton nabízí tyto materiály pod obchodními značkami ANHYMENT® a CEMFLOW®. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Právě díky tomu podlaha lépe akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění.

Lití anhydritového potěru ANHYMENT®

Rychlejší akumulace tepla

Předností anhydritového potěru ANHYMENT® je, kromě vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím, i možnost snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Vrstva cementového potěru zase oproti potěru anhydritovému rychleji vysychá, proto se CEMFLOW® používá při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod. Podlaha z litého cementového potěru CEMFLOW® vyniká rychlým nárůstem pevností po zatvrdnutí a je možno ji proto brzy zatížit. CEMFLOW® se dodává i v barevném provedení „Look” a může sloužit jako atraktivní a zároveň velmi odolný finální pochozí povrch.

Schéma vytápěné podlahy s cementovým potěrem CEMFLOW®
Schéma vytápěné podlahy s anhydritovým potěrem ANHYMENT® a litou cementovou pěnou PORIMENT®

Ve srovnání s běžnými potěry je možné realizovat podlahy z litých potěrů ANHYMENT® a CEMFLOW® v nižší vrstvě i při silnější vrstvě tepelné izolace v podlahovém souvrství. Kombinace větší tloušťky izolace a menší tloušťky lité podlahy je dokonce velmi žádoucí pro úsporu energií. Díky menší tloušťce podlahy se navíc snižuje zátěž stropní konstrukce. Kalkulátor pro výpočet tloušťky litého potěru naleznete na www.lite-smesi.cz.

Zlepšení tepelných vlastností objektu lze dosáhnout i přidáním litých cementových pěn PORIMENT® do podlahového souvrství. Tento lehký materiál s obsahem drceného polystyrenu z nabídky skupiny Českomoravský beton se pokládá zpravidla na nosný podklad, kde tvoří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace a nahrazuje cenově nákladné a na manipulaci náročné polystyrenové desky.

Technika pro dodání CEMFLOW® na stavbu

Dokonalá rovina

Pomocí litých potěrů lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností, takže není potřeba aplikovat žádné další vyrovnávací vrstvy. Při použití obyčejných podlah z cementové mazaniny hrozí nebezpečí, že výškový rozdíl v rozích jedné místnosti bude i několik centimetrů, což značně komplikuje např. instalaci nábytku. I proto jsou lité podlahy v současné době jedním z nejpoužívanějších řešení podlahových konstrukcí.

Pokládka litých podlah má i další výhodu, a to fakt, že se pracovníci nemusejí pohybovat po kolenou, takže nehrozí poškození topných kabelů či izolačních vrstev. Pro anhydritový a cementový litý potěr je společná i příjemná rychlost realizace podlahové plochy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1 000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1 500 m2. Hotová podlaha je pochozí už po 24–48 hodinách. Díky snadné manipulaci s litými potěry se realizace podlah rodinného domu zkrátí oproti jiným řešením přibližně na polovinu.

Nivelace – snadné urovnání CEMFLOW® do roviny
Kontrola kvality před aplikací CEMFLOW®

Pro lité podlahy a další materiály nabízí skupina Českomoravský beton zdarma technické poradenství a konzultace na webu skupiny Českomoravský beton www.transportbeton.cz. Vyškolení zkušení odborníci pomohou v rámci servisu zákazníkům s výběrem vhodného materiálu a skladby podlahové konstrukce, případně zprostředkují pokládku lité podlahy na klíč.

Autor:
Foto: Archiv firmy