Podlahové termoreflexní fólie SUNFLEX Floor a SUNFLEX Foam od společnosti TART

Termoreflexní folie se již široce uplatňují ve stavebních izolacích. Mimo jiné ve skladbách pod plovoucí podlahou nebo pod podlahovým vytápěním. Jejich tepelněizolační funkce spočívá v tom, že brání postupu tepelného záření tak, že ho odrážejí zpět ke zdroji. Tím zvyšují izolační účinek vrstvy vzduchu a také pěnové a vláknité izolace, kterými se šíří teplo cca z jedné třetiny sáláním.

Chceme-li dobře tepelně zaizolovat podlahu, znamená to, že chceme zabránit, aby teplo unikalo podlahou do chladných, nevytápěných míst nebo ochlazovaných konstrukcí, jako jsou základy nebo základová deska spojená se zemí. V zásadě existují dvě možnosti použití reflexních fólií do podlah:

 • podkladní reflexní fólie Sunflex Floor pod podlahové topení,
 • podkladová reflexní fólie Sunflex Foam pod plovoucí podlahy.

Zvýšení tepelné účinnosti podlahového topení

V případě použití podlahového topení dochází k vedení tepla nejen směrem k vytápěnému prostoru, ale také v opačném směru, do podlahy. Podkladová fólie SUNFLEX Floor snižuje vyhřívání prostoru pod teplovodním potrubím a odráží tepelné paprsky zpět do obytného prostoru. Tato fólie zlepšuje příčné vedení tepla směrem nahoru a do stran a umožňuje tak dosáhnout rovnoměrné teploty podlahy. Může se používat jako dilatační podložka, pokud je v rozích ohrnuta směrem ke zdi, obr. 1. Fólii Sunflex Floor lze také použít pro izolaci vodovodního a topného potrubí nebo izolaci vzduchotechniky.

Obr. 1: Skladba podlahy s podlahovým vytápěním, izolací SUNFLEX Floor (modrá vrstva) a tepelnou izolací

Použitím fólie Sunflex Floor zvýšíme účinnost podlahového vytápění až o 8 % a snížíme ztráty směrem do podlahy až o 18 %.

Umístíme-li teplovodní rozvody podlahového vytápění na tepelně izolační podlahové desky z pěnového polystyrénu nebo minerálních vláken, potom fólie Sunflex Floor mezi izolací a topnými trubkami vykáže ještě větší efekt. Reflexní fólie totiž znemožní sdílení sálavé složky tepla mezi ohřátou podlahou a izolací, což zlepší účinky izolace cca o třetinu, tedy na úroveň blízké nehybnému vzduchu.

Složení vrstev Sunflex Floor

 • Polyester,
 • hliník,
 • polyetylén,
 • bublinková PE fólie.

Hliníková vrstva má pro tepelné záření odpovídající teplotám kolem 20 °C odrazivost přes 90 %. Důležité také je, že polyethylénová (PE) vrstva a PE bublinová fólie toto záření téměř úplně propouštějí.

Vlastnosti fólie Sunflex Floor

 • Odráží 92 % tepelného záření,
 • odráží teplo a nepropouští páru,
 • tepelně izoluje,
 • je odolná vůči chemickým látkám,
 • snižuje hlučnost chůze o 18–19 dB,
 • má dlouhou životnost.

Příjemná teplota plovoucí podlahy

Podkladová reflexní fólie Sunflex Foam, která je určena pod plovoucí podlahy, se používá buď kontaktně nebo s distanční mezerou, viz obr. 2. V druhém případě je tepelně izolační efekt vyšší.

Obr. 2: Skladba nevytápěné podlahy s SUNFLEX Foam (modrá vrstva) a vzduchovou vrstvou
Autor:
Foto: Archiv firmy