POROmetr spočítá kolik prostavíte i protopíte

Při stavbě z cihel POROTHERM už není nutné komplikovaně počítat náklady na zdivo, cenu za realizaci hrubé stavby, či kolik tepla a v jaké finanční výši uteče zdmi. Velice oblíbená pomůcka POROmetr umožňuje všechny tyto informace zjistit rychle a velmi jednoduše.

Speciální „měřítko” POROmetr stavebníci znají jako pomůcku umožňující zjistit energetickou náročnost bydlení z pohledu úniku tepla zdivem. Nově jim nyní přináší i možnost dozvědět se náklady na vnější zdivo a cenu za provedení hrubé stavby. Díky těmto informacím si mohou snadno vybrat materiál, který bude vyhovovat jejich požadavkům.

Cena za zdivo i práci

V případě požadavku na zjištění ceny zdiva a nákladů na práci zedníka stačí na www.POROmetr.cz v odkazu „Výpočet nákladů na stavbu” vybrat typ zvoleného domu. Ti, kdo nestaví typový dům programu POROTHERM DŮM, si mohou zvolit mezi obecnou variantou bungalovu a podkrovního rodinného domu. Pak je jen potřeba uvést podle projektové dokumentace plochu fasády (bez plochy oken a dveří) a navolit cenu za hodinovou práci zedníka.

Po zadání těchto informací už měřítko samo, podle předem nadefinovaných údajů o náročnosti výstavby jednotlivých typů domů a ceně jednotlivých typů zdiva, vše spočítá. V přehledně uspořádaném grafu, mapujícím výdaje na stavbu, se stavebníci vždy dozvědí celkovou cenu za pořízení hrubé stavby1) i dílčí výdaje za cihly a práci zedníka. Protože „menu” poskytuje informace o všech cihlách POROTHERM vhodných pro vnější nosné zdivo, lze rychle porovnat ekonomickou výhodnost výstavby z jednotlivých typů cihel.

POROmetr
POROmetr - ukázka výpočtu nákladů na vytápění (viz. www.POROmetr.cz)

Energetická náročnost domu

Zájemcům o bydlení v domě z POROTHERMU umožňuje POROmetr také spočítat množství tepla, které „uteče” zdmi, a zjistit částku, jež se „protopí” stěnami. Stejně jako u ceny zdiva stačí v odkazu „Výpočet nákladů na vytápění” pouze udat informace o ploše fasády a uvést vybraný typ domu. I v tomto případě nabízí „menu” na POROmetru přehled hodnot všech cihel POROTHERM vhodných pro výstavbu vnějšího zdiva.

Stavebníci tak mohou okamžitě získat celkové srovnání energetické náročnosti domů postavených z různých druhů cihel. Díky tomu mohou zvážit, kolik chtějí do zdiva investovat a zda například dům zateplovat. Jak totiž z údajů POROmetru vyplývá, bloky POROTHERM určené pro vnější nosné zdivo již samy o sobě disponují takovými hodnotami, že jejich zateplování je zcela zbytečné.

1 Cena je vždy uváděna bez nákladů na základovou desku a přípojky
Autor:
Foto: Archiv firmy