Pravda a nepravda o tepelných čerpadlech

Nespokojenost s tepelným čerpadlem (TČ) může mít víc příčin. Bývá to chybná montáž nebo volba sice kvalitního čerpadla, avšak nevhodného pro naše účely. Riskantní je i úsilí o nákup co nejlevnějšího zařízení. To má obvykle v naprostém pořádku všechny průkazy a certifikáty, které ale mohou prokazovat horší vlastnosti a hodnoty, než které potřebujeme a chceme.

Je to jako s oním pověstným autem. Můžeme koupit vůz za milion nebo 200 tisíc, oba budou mít v bezvadném pořádku všechny certifikace a průkazy, ale jezdit budou úplně jinak a různě dlouho.

Totéž platí i v případě tepelného čerpadla. Jeho správný chod navíc závisí i na jeho správné montáži. Tu by měla provádět vyškolená osoba, která nejenže rozumí tepelným čerpadlům, ale také konstrukčním, funkčním a provozním detailům montovaného zařízení.

Umění vybrat si

Patří k nejtěžším dovednostem. To platí i v případě tepelného čerpadla, které ve srovnání s jinými typy vytápění musí dobře a dlouhodobě sloužit tak, abychom se doma celoročně cítili příjemně při minimálních provozních nákladech a minimální poruchovosti. Dalším důležitým hlediskem je pořizovací cena. Dobrá zpráva je, že mezi různými TČ pro rodinný dům není tak propastný cenový rozdíl, jako u osobních aut. Je ale v kvalitě, trvanlivosti a v doprovodných službách.

TČ je vhodné jako zdroj tepla do jakéhokoliv rodinného domu, jeho možnosti se pak nejvíce naplňují u nízkoteplotních soustav vytápění, speciálně u podlahového nebo stropního vytápění, které zaujímá podstatnou plochu podlahy či stropu. Teplota topné vody je potom několik °C nad požadovanou teplotou v místnosti a to v režimu, při kterém má TČ velmi vysoký topný faktor.

Spolupracujme se špičkami

Základní pravidlo úspěšných lidí je, že spolupracují jen s lídry, tzn. s vůdčími osobnostmi. Stejný postup doporučujeme i při návrhu způsobu vytápění, nákupu odpovídajícího technického zařízení včetně tepelného čerpadla a při volbě prováděcí firmy. Investice se bohatě vrátí lepší funkcí a energetickou účinností otopné soustavy. A mnohem větším klidem při minimu poruch a závad.

Zároveň se vyhneme různým předsudkům, se kterými se i dnes tepelná čerpadla potýkají a které tuto techniku brzdí v plném využití jejího potenciálu.

Pravda a nepravda o TČ

Přejděme k tématu, který navozuje titulek tohoto článku. Pověry a mýty ve věcech TČ vznikají obvykle z nespokojenosti některých klientů či uživatelů. Analýzou problému pak zjistíme, že stížnosti vycházejí z realizací, kdy bylo tepelné čerpadlo instalováno nesprávně nebo nevhodně. Klient sice zpočátku ušetřil, ale nikoliv na správném místě a celkovém pohledu, kdy hodnotíme výhodnost investice za celou dobu jejího života.

Výsledkem bývá tápání, nižší informovanost a negativní postoj k tomuto druhu vytápění. A vznik předsudků a mýtů o tepelných čerpadlech.

Mýtus č. 1: Drahé TČ nemá návratnost – zájemci často poměřují úsporu na vytápění a samotnou cenu tepelného čerpadla. Může se tak zdát, že kupní cena čerpadla se vrátí až za mnoho let. Skutečností však je, že díky tepelnému čerpadlu se sníží energetická sazba na provoz celého domu a tedy veškeré spotřebiče budete používat mnohem levněji. To samozřejmě zcela mění úhel pohledu na návratnost této investice.

Mýtus č. 2: Servis tepelného čerpadla je velmi nákladný – to možná platilo dříve, kdy veškeré části tepelných čerpadel byly drahé, dnes je to běžný servis jako kteréhokoli zařízení ve Vašem domě. Nejvíce zatěžovanou částí TČ je kompresor, ale s jeho výměnou se u předních výrobců počítá nejdříve za 15 let. Všichni kvalitní výrobci zákazníkům nabídnou 5letou garanci s možností jejího prodloužení. Jakýkoli servis je pak úplně zdarma.

Mýtus č. 3: Tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dům a nestačí ani na ohřev vody – to se skutečně může stát, ale je to vždy a pouze chybně vypracovaným projektem. Tepelné čerpadlo dokáže ohřát vodu na 65 °C. Důležitým parametrem tepelného čerpadla je tzv. SCOP – sezónní topný faktor. Tento údaj je uveden na výrobku a udává poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku. (Například údaj SCOP 5,0 u znamená, že majitel domu díky tepelnému čerpadlu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh dodané elektrické energie.

Mýtus č. 4: Tepelné čerpadlo v mrazech funguje špatně nebo zcela zamrzá – Nízká venkovní teplota sice výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda snižuje, to však neznamená, že neodvádí svou práci. V nižších okolních teplotách se pouze snižuje účinnost, ale o vytopení domu se bát nemusíte. Kritická teplota nastává při teplotách nižších než –20 °C. Pak teprv je nutné, aby tepelnému čerpadlu pomohl doplňkový zdroj (např. elektrokotel).

Mýtus č. 5: Moderní tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulací výkonu v žádném případě nepotřebuje akumulační nádobu – Je pravdou, že existují otopné soustavy, které umožňují efektivní a spolehlivý provoz tepelného čerpadla bez použití akumulační nádoby. Z praxe ovšem vyplývá, že splnit veškeré potřebné požadavky na takovouto soustavu je velmi náročné a často i nemožné. Proto se jeví použití akumulační nádoby jako nejvhodnější řešení pro efektivní a funkční systém. Výhody systému s akumulační nádobou:

  • Akumulační nádoba plní funkci hydraulického oddělení sekundárního okruhu tepelného čerpadla a topných okruhů, kde jsou rozdílné hodnoty v objemovém toku.
  • Prodlouží chod (a následně „odpočinek”) kompresoru, čímž zajišťuje jeho delší životnost.
  • Plní zásadní funkci při odtávání venkovní jednotky u tepelného čerpadla vzduch-voda a dále umožňuje kombinaci více zdrojů tepla (např. krbová vložka).

Závěr

I nadále platí, že otopnou soustavu nového nebo rekonstruovaného domu lze řešit více způsoby. Tepelné čerpadlo pak nabízí účinnější zhodnocení energetických vstupů (elektřiny) a v mnoha případech je energeticky nejvíce účinným zdrojem vytápění.

Podobné příspěvky:

¹) Zpracováno z podkladů www.tepelka.cz.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Viessmann