Předokenní rolety Alulux

Komfort a hodnotu bydlení dokáže mimo jiné zvýšit i montáž hliníkových rolet. V současné době si tento prvek získává stále větší oblibu. Firma Alulux nabízí optimální značková řešení splňující veškeré zákazníkovy požadavky. Jednotlivé typy rolet zaujmou vysoce propracovaným technickým provedením s dlouhou životností, jsou velice hospodárné, chrání před nežádoucími pohledy a vloupáním a hlavně, tepelně izolují dům. Roletové systémy Alulux lze bez problémů integrovat do každého stavebního stylu - předokenní rolety Varimaxx, zakulacené rolety Vivendo či bezpečnostní rolety Garant. Jejich nevýhodou je ovšem estetická stránka, tzn. zvenčí viditelná schránka na navinutí rolety. Pro novostavby má Alulux nové řešení.

Úplnou novinkou pro novostavby je systém rolety Protherma. V tomto případě se mluví o energeticky úsporné roletě budoucnosti, neboť nemá žádné tepelné mosty. Roleta představuje originální řešení od německé firmy Alulux Beckhoff GmbH&Co. Je vyrobena z hliníkových profilů CD 137 vypěněných polyuretanem, s vodícími lištami z taženého Al profilu a s revizní klapkou v barvě bílé nebo hnědé podle omítkové lišty. Samotnou roletou se sníží tepelné ztráty přes okno až o 40 %. Ovládání může být ručně popruhem, popř. šňůrou, nebo motorem.

Roleta Protherma se montuje svými vodícími lištami na rám okna, přičemž vlastní schránka je umístěna v nadokenním prostoru ve zdivu vytvořeném již při hrubé stavbě. Přední strana této schránky je opatřena tzv. omítkovou lištou. Na stěně schránky je v ní upevněna heraklitová deska, na kterou se později nanáší vlastní omítka. Hlavními přednostmi uvedeného řešení je, že revizní klapka je přístupná z exteriéru a ve stavbě nevzniká tepelný most.

Pro správnou montáž rolety je nutné dodržet několik správných kroků:

Správně zvolit velikost rolety

Velikost prostoru potřebného pro roletu Protherma se odvíjí od výšky okna, s níž souvisí velikost schránky pro navinutí vytažené rolety. V nabídce Alulux jsou tři velikosti rolet:

  • Protherma 137 do výšky okna 148 cm
  • Protherma 165 do výšky okna 225 cm
  • Protherma 180 do výšky okna 280 cm

Jelikož je vedení rolety připevněno na rámu okna, znamená to, že každá z uvedených velikostí rolet má okno zapuštěné v jiné hloubce ve špaletě. V případě dvou vedle sebe umístěných různě vysokých oken by tak vznikly různé šířky parapetů. Proto se volí odpovídající velikost rolety Protherma podle okna nejvyššího. V hrubé stavbě se pak připraví odpovídající prostor u všech oken domu. Naskýtá se otázka, jak navrhnout správnou velikost zmíněného prostoru pro osazení rolety? Při rozhodování je třeba počítat s faktory, jako je materiál zdiva, obklady, zateplení zdiva a tloušťka omítky. Na základě těchto informací lze stanovit líc fasády, ze kterého se následně určí správné umístění okna i rolety.

Správná montáž do připraveného prostoru ve zdivu

Při vlastní montáži lze postupovat prakticky dvěma způsoby. Okno a roletu lze montovat buď odděleně nebo společně. Při oddělené montáži se začíná osazením oken. Je nutné přesně dodržet hloubku po zapuštění do líce fasády na obou koncích okna. V případě správného provedení je zajištěno následné bezproblémové osazení rolety. Při výměře musí být brán zřetel i na výšku parapetů, a to z důvodu přesného stanovení délky vodicích lišt.

Montáž okna současně s roletou Protherma může provádět pouze vyškolená a autorizovaná oknařská firma. Roleta je v tomto případě namontována přímo na rám okna již v závodě. Správné připojení je zajištěno speciálními příchytnými plechy, které jednak spojí roletu s rámem okna a na stavbě zabrání vniknutí montážní pěny do vnitřního prostoru rolety. Samotné osazení okna s roletou je stejně časově náročné jako montáž samotného okna.

Montáž d samonosných roletových překladů

Jednou z možností je montáž rolety do nadokenního samonosného překladu. Pro tento případ se používají překlady Ytong-YRP a velikosti rolet 137 a 165 mm, nebo překlady Rono určené pro klasické cihlové zdivo Wienerberger a rolety o velikosti 165 mm. Při následném omítání je nutné roletu i vodící lišty zakrýt a zabránit tím jejímu zanešení maltou nebo pískem.

Důležité upozornění

Vodící lišty rolety Protherma, se standardní šířkou 53 mm, jsou upevněny na rám okna. Pokud se rolety vyrábějí na zakázku podle rozpisu oken z projektu, pak šířkou rolety je vždy šířka okna. V případě, že se při stavbě počítá s větší tloušťkou omítky ve špaletě než 5 mm, doporučuje se objednávat rolety o 20 mm užší, než je šířka osazovaného okna.

Spokojenost konečného uživatele znamená především kvalitu rolet a jejich odborně provedenou montáž. Alulux nabízí originál vysoce prověřené kvality s vysokou životností a minimální údržbou. To vše za velmi příznivou cenu.

Autor: Ing. Václav Mahďák
Foto: Archiv firmy