R + T 2022: Inovační platforma udává cestu

Přípravy na konání R+T, předního světového veletrhu rolet, vrat/bran a stínicí techniky, který proběhne od 21. do 25. února 2022, jsou v plném proudu. Zástupci průmyslu a obchodu se nakonec opět osobně setkají ve Stuttgartu, aby si vyměnili informace o produktových inovacích a nápady na řešení aktuálních výzev. Přihlásilo se již asi sedm set národních i mezinárodních společností.

Mezinárodní veletrhy, jako je R+T, jsou v současné době v centru pozornosti. Uvědomujeme si, že zejména mezinárodně působící společnosti přijímají různá rozhodnutí ohledně své účasti na veletrhu. Přípravy veletrhu jsou pro nás jako pořadatele i pro ostatní vystavovatele velkou výzvou,” vysvětlil Sebastian Schmid, ředitel technologického oddělení Messe Stuttgart. „Navzdory těmto současným okolnostem se nám dostává velké odezvy ze strany představitelů průmyslu, kteří stále považují R+T za veletrh, kde je možné setkat se se všemi klíčovými hráči na jednom místě. Současná situace otevře nové možnosti i pro přítomné vystavovatele, zaměřme se proto na budoucnost a všechny zúčastněné společnosti, které jsou právě uprostřed příprav na R+T 2022 a netrpělivě se těší na osobní setkání ve Stuttgartu po dlouhých čtyřech letech. Také se těšíme na širokou škálu vystavovatelů – především na velké množství nových společností.

Nové příležitosti prostřednictvím online platformy

Zejména díky událostem posledních měsíců hrají veletrhy důležitou roli, protože osobní kontakt v obchodním světě nelze trvale nahradit online akcemi,” řekl Sebastian Schmid a dodal: „Chceme však všem zúčastněným společnostem poskytnout možnost digitálního přesahu.” Digitální platforma umožní vystavovatelům R+T 2022 rozšířit své pole působnosti o online prostředí, v němž mohou poskytnout další informace. Přístupná je přes známou adresu www.messe-stuttgart.de/rt/en/visitors/rt-digital-2021/ a bude k dispozici až do R+T 2024. Jejím prostřednictvím vystavovatelé mohou oslovit i návštěvníky, kteří nemohou přijít na veletrh, například z důvodu nějakých cestovních omezení. K dispozici zde budou také informace o trendech a produktových inovacích v oboru online. Doprovodný program R+T bude navíc vysílán živě a následně bude k dispozici ve formě videí. Návštěvníci, kteří budou přítomni ve Stuttgartu, si tak budou moci veletrh znovu připomenout. Možnost účastnit se výstavy na digitální platformě získává každý vystavovatel automaticky při registraci na R+T 2022.

Veletrhy se opět konají!

Veletrhy se ve Stuttgartu opět konají už od září – šlo například o přední mezinárodní veletrh VISION, jenž nabídl vhled do problematiky strojového vidění, či SÜFFA, veletrh pro masný průmysl. Z obou oborových akcí byly vyvozeny velmi pozitivní závěry. Poptávka po diskuzi a investicích byla enormní, což vedlo k velké spokojenosti vystavovatelů. Podíl zahraničních hostů na celkové návštěvnosti byl navíc mnohem vyšší, než se očekávalo.

O veletrhu R+T

Již více než 50 let představují společnosti své inovace a demonstrují svá řešení ústředních průmyslových témat na R+T, předním světovém veletrhu rolet, dveří/vrat a stínicí techniky. Během veletrhu či na některé z mnoha večerních akcí R+T mají účastníci příležitost k výměně zkušeností, akce jsou také ideální platformou pro mezioborovou diskuzi. Odborná fóra a networking události napomáhají snazšímu navazování kontaktů a dávají účastníkům nový impuls k jejich každodenní práci. Veletrh R+T je místem setkávání pro průmysl, barometrem trendů a inovační platformou.

Organizátoři se mohou spolehnout na podporu silných partnerů, mezi něž patří Sdružení výrobců žaluzií a ochrany proti slunci (BVRS), Národní federace výrobců vrat a bran (BVT) a Průmyslová asociace pro technické textilie, rolety a ochranu proti slunci (ITRS). Velké množství asociací a institucí, například Evropská organizace pro stínění slunečního záření (ES-SO) a ift Rosenheim se podílejí na výzkumu a vývoji a aktivně pomáhají při tvorbě doprovodného programu.o

Autor: tisková zpráva
Foto: archiv organizátora