Rekonstrukce a modernizace bytových domů

V poslední době stále častěji řeší tým „Chytré izolace“ poptávky spojené s rekonstrukcí či modernizací bytových domů. Majitele takových objektů nejčastěji trápí vysoké náklady spojené s energiemi, snížená tepelná pohoda, komfort užívání a především mnohdy nezdravé prostředí.

Obyvatelé horních pater většinou řeší vysoké účty za topení či naopak přehřívání konstrukcí v letních měsících. Naproti tomu majitelé bytů v přízemí mají problém s chladem, který se šíří z nevytápěných suterénů. Tyto problémy jsou mnohdy doplněny výskytem zdraví škodlivých plísní. A právě plísně detekují, že není něco v pořádku.

Příčin může být hned několik. Například žádné nebo nekvalitní zateplení, špatně zvolená technologie, nedodržený technologický postup při výstavbě atd.

Náš odborně vyškolený tým provádí nezávaznou konzultaci přímo v místě v podobě zhodnocení stávajícího stavu včetně termovizní kontroly, zhodnocení konstrukce softwarem, který vyhodnotí difuzi par v konstrukci, a následně navrhneme adekvátní řešení.

Zateplení nevytápěného podkroví

Zateplení izolační pěnou

Při tom využíváme nejmodernější technologii současného zateplování, a to zateplení kanadskou izolační pěnou Icynene, v ČR známou jako „Chytrá izolace®”.

Tento systém byl vyvinut před 27 lety v Kanadě a bylo jím zatepleno přes 500 tisíc objektů. Jedná se o zateplení konstrukce izolační pěnou s otevřenou buněčnou strukturou. Chytrá izolace funguje jako aktivní sportovní oblečení – bunda s aktivní membránou. Chrání svého majitele před proudícím studeným vzduchem a na druhou stranu umožní díky své struktuře odvod vzdušné vlhkosti z interiéru ven - dům dýchá.

Chytrá izolace zajistí příjemné klima a zdravé prostředí.

Stropy v přízemích a suterénech

Právě u bytových domů máme velmi dobré zkušenosti se zateplováním stropů v přízemích a suterénech. Aplikace se provádí plošným nástřikem přímo na stropní konstrukci například beton. Díky vynikající přilnavosti se nemusí používat žádné kotvení, které bývá mnohdy příčinou vzniku tepelných mostů.

Zateplení suterénu Chytrou izolací

Půdní prostory a obvodové konstrukce

Nejčastější uplatnění však nacházíme pro zateplení či rekonstrukci půdních prostor a v poslední době stále častěji i pro zateplování obvodových konstrukcí.

Zateplení půdních prostor lze rozdělit na zateplení stropů (podlah) a na zateplení střešního pláště.

Zateplení stropní konstrukce, a to jak lehké, kdy je střecha vytvořena z dřevěných sbíjených vazníků a podhled je tvořen sádrokartonem, nebo těžké (např. monolit nebo betonová mazanina) provádíme nástřik přímo na stávající konstrukci. Vytvoří se tak kompaktní izolační vrstva bez spojů a netěsností. Chytrá izolace není pochozí. Pochoznost takové půdy se většinou řeší instalací pochozí lávky.

Dřevěné sbíjené vazníky lze zateplit také

Zateplení střešního pláště – nástřik se provádí přímo na pojistnou střešní membránu nebo prkenný záklop. Přitom garantujeme stálé izolační vlastnosti. Nehrozí žádné sesednutí, smrštění, vznik tepelných mostů u hůře přístupných míst například okolo střešních oken nebo za pozednicí.

Zateplení obvodových konstrukcí – „Živá fasáda” – tento systém umožňuje větrání zdiva a způsobuje přirozený odvod vlhkého vzduchu z konstrukce. Hlavní princip tkví v mezeře, která je při montáži ponechána mezi izolací a finální fasádou. Ta pak komínovým efektem zajistí cirkulaci vzduchu. Eliminujeme tak nutnost větrat klasickým způsobem, tedy otevíráním oken, při kterém uniká velké množství tepla. Základem této fasády je nosná konstrukce (hliník, dřevo), která slouží k instalaci finálního krytu. Nejčastěji využíváme kombinaci se systémem Novabrik. Další alternativou jsou cementotřískové desky CETRIS či fasádní desky Fundermax (vysokotlaký laminát).

Ze zkušeností víme, že se vynaložená investice do zateplení vrátí v horizontu 3 až 5 let a náklady na vynaložené energie se sníží v závislosti na rozsahu aplikace až o 70 %. Chytrá izolace zvyšuje hodnotu nemovitosti, komfort užívání a prodlužuje životnost izolované konstrukce.

Autor: Václav Pěnička
Foto: Archiv firmy