Rekonstrukce viničního domu sklenářka

Barokní stavba, viniční usedlost zvaná Sklenářka, pochází patrně z 1. poloviny 17. století. Dominantní a výjimečné je také umístění stavby na vrcholu návrší nad ohybem Vltavy. Objekt je zapsán v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy.

Usedlost po ztrátě původní funkce léta chátrala až do masivní rekonstrukce z let 1989 – 90, která sice objekt zachránila před totální destrukcí, ale došlo k degradaci jeho památkové hodnoty. Nedochovaly se téměř žádné autentické architektonické prvky. Zadáním rekonstrukce bylo vytvořit ubytování pro hosty zoologické zahrady s maximální možností variability. Vznikly tak dva apartmány v přízemí a prvním patře, které jsou doplněné podkrovním pokojem s příslušenstvím. Každý apartmán je vybaven koupelnou a kuchyňským koutem. Jednotlivá podlaží jsou propojena novým domovním schodištěm.

Cílem rekonstrukce bylo navrátit objektu autenticitu použitím adekvátních architektonických prvků, původních materiálů a povrchů, vše v duchu barokní stavby. Byl kladen důraz na řemeslné zpracování jednotlivých prvků. Sousední novodobý objekt garáže byl záměrně odlišen od vlastní historické budovy použitím zjednodušené formy a moderních materiálů. Součástí rekonstrukce byly nové rozvody technického vybavení. Pro dosažení energetické úspory byl instalován nový systém ekologického vytápění tepelným čerpadlem umístěným v objektu garáže. Koncepce řešení interiéru, navazuje na celkové řešení rekonstrukce objektu, kde se prolínají historické architektonické prvky a materiály, s prvky novými. Interiér je navržen důsledně z tradičních přírodních materiálů, ale prostorová forma jednotlivých kusů, jejich zpracování a povrchová úprava jsou ryze soudobé.

  • Kancelář: DESIGN arcom s.r.o., http://www.design-arcom.cz
  • Autoři: Ing. arch. Libor Habanec, Ing. arch. Jakub Pachta
  • Adresa: Praha 7
  • Zahájení projektu: 08/2008
  • Dokončení realizace: 2013
¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: Ondřej Kocourek