RenovActive – koncept renovace pro zdravé a cenově dostupné bydlení

Dům, který bude dobře měřitelný, cenově dostupný a reprodukovatelný – taková byla hlavní kritéria stanovená pro projekt RenovActive v belgickém Anderlechtu. Cílem tohoto renovačního projektu bylo otestovat zásady sociálního bydlení a rodinných domů, které jsou nízkonákladové, pohodlné a mají vysokou energetickou účinnost.

Hlavním cílem projektu RenovActive bylo prokázat finanční realizovatelnost renovace Aktivního domu v systémech sociálního bydlení v celé Evropě. Odhadované náklady na renovaci spojené s projektem RenovActive splnily přísné rozpočtové požadavky sociálního bydlení v Bruselu a požadavky stanovené normou na energetickou účinnost budov (EPB). Díky rozdělení konceptu na sedm oblastí bylo možné dokonale sladit finanční plán projektu s různými požadavky bytové společnosti (investora). Cenová dostupnost je založená na prokázané kvalitě každého prvku a také na schopnosti reprodukovat řešení tak, aby bylo možné realizovat úspory z rozsahu.

Sedm kroků k cenově dostupné renovaci

Koncept RenovActive vychází z principů Aktivního domu a sedmi nejvhodnějších a nákladově nejefektivnějších řešení pro renovaci. Každá část se skládá ze stavebního prvku, který byl vytvořen proto, aby stávajícím budovám poskytl možnost vykazovat stejné parametry jako nově postavené domy. V závislosti na stávajícím řešení budovy a rozpočtu renovace mohou být realizovány různé prvky tak, aby se podařilo zvýšit přísun denního světla, zlepšit větrání, posílit obvodovou schránku a zvětšit obytný prostor prostřednictvím zhuštění nebo rozšíření. Koncept je modulární, a proto jej lze přizpůsobit typologii každého domu.

V poslední době se objevují snahy budovat pasivní domy, ale často dochází bohužel k tomu, že v důsledku zaměření se na dosažení vypočítaných čísel nebyla celková řešení příliš smysluplná. Aktivní domy umožňují lepší rovnováhu mezi více architektonickými cíli. Právě to jsme při realizaci tohoto projektu zjistili – že můžeme dosáhnout vynikajících parametrů z hlediska spotřeby energie, komfortu a kvality života, a to bez přílišných omezení. Myslím, že právě touto cestou bychom se měli v budoucnosti ubírat,” říká Jonas Lindekens, architekt v ONO architectuur a jeden z autorů projektu.

Zvětšení vnitřního prostoru

Využití potenciálu horního podlaží; první prvek hledá nevyužité prostory a mění je na obytnou plochu vysoké kvality. Při přestavbě podkroví se při vytváření obytného prostoru věnuje velká pozornost dennímu světlu; vzniká zde vice prostoru s velkým množstvím přirozeného světla, lepším větráním a regulací tepla.

Půdní vestavba

Řešení denního světla

Velká fasádní i střešní okna zvětšují množství a zejména kvalitu denního světla. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje příjemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu v každé místnosti a v každém patře.

Větší plocha oken

Koncept větrání

Otevřená schodišťová šachta zajišťuje kvalitnější distribuci denního světla a účinné větrání s použitím komínového efektu. Denní světlo je rozváděno do všech podlaží včetně centrálních místností domu. Komínový efekt navíc pomáhá odvádět vlhký odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, přičemž otevřenými dveřmi a okny proudí do bytu čistý vzduch.

Schodišťová šachta zajišťující denní osvětlení a větrání

Odhad intenzity větrání v místnosti s lidmi

Třetí plášť

Dynamický plášť hraje důležitou roli při zajištění pohodlí uvnitř bytu; zajišťuje příjemnou teplotu ve dne i v noci a také během všech ročních období, zejména při průměrném počasí. Dynamické externí stínění, např. prostřednictvím rolet, snižuje během letních měsíců vyhřívání bytu sluncem.

Dynamická ochrana proti slunci

Hybridní větrání

Hybridní větrací systém kombinuje mechanické a přirozené větrání pomocí automatizovaných oken a vytápění. V létě se využívají okna a schodišťová šachta pro zajištění přirozeného chlazení budovy i účinnou výměnu vzduchu, např. prostřednictvím komínového efektu. V zimě mechanická ventilace pomáhá udržet dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snižuje riziko průvanu.

Systém hybridního větrání

Obálka

Koncept zahrnuje zlepšení parametrů obálky domu a moderní systém vytápění, optimalizuje energetické parametry i tepelný komfort bytu. Zateplení fasády i střechy domu a výměnu otvorových výplní. Systém vytápění je kombinací podlahového vytápění v přízemí a moderních radiátorů v horních podlažích.

Lepší energetická efektivita

Nový obytný prostor

Díky přístavbě došlo ke zvětšení bytů o cennou podlahovou plochu, kterou mohou využívat jeho obyvatelé. Zvětšení je omezeno velikostí pozemku a okolního terénu.

Zvětšení budovy

RenovActive jako průkopník

Studie ukazují, že přibližně 80 milionů Evropanů žije ve vlhkých a nezdravých budovách, což má špatný vliv na zdraví a celkové blaho jejich obyvatel. Vysoká vlhkost, nedostatečná izolace a místnosti s nedostatkem denního světla – tyto všechny faktory, jak známo, zvyšují riziko alergií, způsobují nemoci a vedou k duševní nepohodě. Jelikož tyto důsledky mohou být dost závažné, nabývá úsilí vedoucí ke zvýšení kvality evropských budov na důležitosti. Například kvalitní vnitřní prostředí s nižší vlhkostí a lepším větráním snižuje riziko astmatu o 50 %. Dobré denní osvětlení rovněž zlepšuje duševní pohodu obyvatel, optimalizuje jejich spánek a zlepšuje jejich pracovní a studijní výsledky.

Příklad hodný následování

Společnost VELUX se ve spolupráci s Le Foyer Anderlechtois, belgickou společností zaštiťující sociální bydlení, rozhodla pustit do přeměny staré, rozpadající se budovy na moderní dům fungující na principech aktivního domu. Jednalo se o dvojdomek, původně postavený ve 20. letech 20. století, který se nachází na předměstí Bruselu, ve čtvrti Bon Air v Anderlechtu. Účelem tohoto projektu bylo vytvořit replikovatelný koncept; komplexní příklad RenovActive, který v plné míře využívá všech sedm principů pro vytvoření většího a zdravějšího domu pro všechny nájemníky. Po dokončení projektu se dům stal šablonou pro 86 obdobných renovačních projektů v této čtvrti. Účelem opakovaného použití tohoto konceptu je dosáhnout zlepšení zdraví a zlepšení života nájemníků. Z pohledu společnosti sociálního bydlení měl projekt rovněž otestovat, jestli je tento projekt realizovatelný a replikovatelný i v rámci omezeného rozpočtu.

Hlavní cíle

Byly stanoveny následující cíle, jejichž splnění bylo podmínkou toho, aby bylo možné projekt domu RenovActive v Belgii považovat za úspěšný. Při realizaci projektu byly všechny cíle splněny:

  • Vnitřní prostředí: Dům by měl poskytovat vysokou míru osvětlení prostřednictvím denního světla, ochranu proti přehřátí a dobrou kvalitu vzduchu v bytě prostřednictvím přímé regulace aktuální potřeby.
  • Cenová dostupnost: Náklady na renovaci (včetně veškerého technického zařízení) by neměly překročit rozpočet stanovený pro Le Foyer Anderlechtois.
  • Opakovatelnost: Koncept by měl být založen na běžně dostupných technologiích a materiálech.
  • Energetické parametry: Primární spotřeba energie by měla být v souladu s přísnou bruselskou legislativou EPB (energetické parametry budov).

Testování nákladové únosnosti

Klíčovým momentem, který má společnosti v celé Evropě přimět, aby se do realizace těchto projektů pustily, je jejich nákladová únosnost. Dům RenovActive v Belgii nepřesahuje náklady na běžné renovace domů – v tomto případě se jedná o průměr 30–50 renovovaných domů – právě tak byl definován rozpočtový rámec asociace sociálního bydlení. Koncept RenovActive se pohybuje pod rozpočtovým limitem stanoveným v rámci Bruselu na renovace sociálních bytů. Ceny vycházejí z nabídky belgického dodavatele.

Od jednoho k mnoha – dům RenovActive v čele trendu

Až bude dům RenovActive v květnu 2017 předáván svým prvním nájemníkům, bude koncept replikován v přilehlé čtvrti Bon Air. Poté, co byl v květnu 2016 uveden do provozu první dům, udělila vláda povolení k realizaci tohoto konceptu renovace v 86 podobných domech ve vlastnictví Le Foyer Anderlechois.

Většina těchto domů projde přesně stejnou rekonstrukcí včetně výstavby centrálního schodiště s automatickými střešními okny nahoře, která lépe zachycují denní světlo, poskytují lepší izolaci a inteligentní systém ventilace kombinující přirozené a mechanické větrání.

Více informací naleznete na stránkách renovactive.velux.be/en.

Fotogalerie

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy