Sanace sklepa - dosáhnete více za kratší čas

Nastavovat receptury nebo vyvíjet nové modifikace výrobků či úplně nové stavební či restaurátorské hmoty je specialita, se kterou je firma REMMERS známá mezi projektanty, stavaři a restaurátory nejen v Evropě. Následující příspěvek seznamuje s nejnovějším vývojem technologií pro utěsnění a sanaci sklepa.

Remmers inovace 2006

Sanace sklepa, jak je dnes nejen mezi odborníky známá, přináší hodně skrytých nebezpečí, která mohou loď sanačních opatření prorazit. Jedo z nich jsou nucené technologické prodlevy v návaznosti jednotlivých operací, které pak vedou k technologickým chybám vzhledem k složitosti koordinace prací. Anebo jsou to měnící se technologické a klimatické podmínky během delšího pracovního procesu.

Dnes ale firma Remmers přichází s modifikací svého nejznámějšího a nejprověřenějšího systému Aida Kiesol + Aida Sulfatexschlamme pro utěsnění a sanaci sklepa, který se zakládá na rychletuhnoucích směsích a zkrácených technologických prodlevách. Nový systém, zkráceně nazvaný „Schnell", dovoluje pouze během jednoho dne utěsnit a sanovat sklepní prostor.

Materiálové a funkční charakteristiky systému „Schnell":

Aida® KIESOL

 • Kapalný mineralizační koncentrát ověřený 40 let dlouhou praxí,
 • zlepšená přilnavost k podkladu,
 • trvale zpevněný podklad,
 • žádný obsah rozpouštědel a ekologická šetrnost.

Aida® DICHTSPACHTEL

 • Následné nanesení izolace možné v extrémně krátkém čase,
 • dlouhá doba zpracovatelnosti navzdory rychlému tuhnutí,
 • použitelnost v jednom pracovním kroku do tloušťky vrstvy 50 mm,
 • zpracovatelnost postupem „čerstvé do čerstvého" spolu s Aida® Sulfatexschlämme – schnell.

Aida® SULFATEXSCHLÄMME – schnell –

 • Snadné, vláčné zpracování na všech minerálních podkladech,
 • mimořádně vysoká přilnavost k podkladu a ostatním vrstvám v systému Remmers,
 • rychlá reakce celkové izolační vrstvy,
 • způsobilost následně nanést omítku Remmers Sanierputz bez podhozu.

Remmers® SANIERPUTZ – altweiß –

 • Velmi dobré vlastnosti při ručním i strojním zpracování
 • optimální skladba struktury v důsledku přidání vlákna zaručuje tvrdnutí bez trhlin,
 • použitelnost ve venkovních i vnitřních prostorách,
 • vysoká rezistence a schopnost vázat soli.

Pracovní postup – tak rychle, jednoduše a spolehlivě

(1) Příprava podkladu – odstranění omítky, vyčištění povrchu zdiv.
(2) Nanesení adhezní stěrky pomocí penetrace Aida® Kiesol a následně minerální stěrkou Aida® Sulfatexschlämme – schnel – metodou „čerstvé do čerstvého".
(3) Nejdříve po 15 minutách vyplnění hlubokých spár nebo podrovnání podkladu pomocí malty Aida® Dichtspachtel – rychletuhnoucí speciální malta.
(4) Vytvoření těsnicího klínu ve styku „podlaha-stěny" pomocí stejné malty Aida® Dichtspachtel.
(5) Nejdříve 45 minut po podrovnání podkladu maltou Aida® Dichtspachtel nanesení první izolační stěrky pomocí Aida® Sulfatexschlämme – schnell –.
(6) Nejdříve po 15 minutách nanesení druhé izolační stěrky pomocí Aida® Sulfatexschlämme – schnell –.
(7) Cca po 15-30 minutách omítnutí sanační omítkou Remmers Sanierputz – altweiß – bez použití omítkového „špricu". Do 2 hodin vyhlazení omítkové vrstvy.

Závěr

+ Obrovská úspora času použitím nové technologie,
+ pouze jedna návštěva na stavbě!,
+ velmi dobré vlastnosti zpracování celkového systému za použití několika málo výrobků!,
+ mimořádně vysoká spolehlivost v důsledku vynikající vzájemné adheze vrstev u všech systémů!,
+ vynikající hospodárnost,

= spokojení zákazníci!

Autor: Ing. Stefan Stanev
Foto: Archiv firmy