Screenové rolety MINIROL

Původní funkcí stínicí techniky bylo stínit, tedy chránit před slunečním zářením. Dnes je však její poslání mnohem větší. Stínicí technika prodlužuje životnost jednotlivých částí stavby, významně ovlivňuje tepelnou pohodu, může sloužit jako částečná ochrana před vloupáním, má podstatný vliv na design stavby a samozřejmě i nadále odcloňuje či rozmělňuje sluneční záření.

Jedním z moderních typů stínicí techniky jsou venkovní screenové rolety, které nabízí vytříbenou a cenově příznivou možnost, jak dokonalým způsobem zajistit stínění oken na prakticky všech typech budov. Oproti klasickým roletám je odlišuje zejména fakt, že jsou utkány ze speciálních textílií, jež umožňují kontakt s venkovním prostředím.

Screenové rolety umožňují použití velmi malých boxů.

Princip stínění Screenovými roletami

Nejen screenové rolety, ale prakticky veškerá stínicí technika, eliminují dopadající sluneční energii formou odrazu záření a vlastním pohlcováním energie. Základním principem stínění je uvědomění si, že 100 % slunečního záření dopadá na venkovní protisluneční clonu, v našem případě screenovou roletu, od které se část záření odráží zpět, část pohlcuje samotný materiál a část přechází dál přes okenní otvor do budovy. Výsledný efekt slunečního záření uvnitř místnosti udává tzv. sluneční faktor. Jeho hodnota závisí na termooptických vlastnostech jednotlivých barevných odstínů látek, ze kterých je screenová roleta utkána. Všeobecně platí, že čím je textilie světlejší, tím je faktor odrazu tepelné energie větší, a čím je textilie tmavší, tím je větší faktor pohlcení tepla. Pokud se tedy při výběru zaměříme na tepelné vlastnosti, pak je díky větší odrazivosti vhodnější zvolit světlé barvy.

Moderní látky

Screenové rolety mohou být utkány z několika druhů textílií. Jeden z největších výrobců v České republice, společnost Building Plastics ČR, použil pro své výrobky látky Serge a Soltis.

Technické tkaniny Serge

Screenová látka je utkána ze skelných vláken potažených PVC materiálem. Jádro ze skleněného vlákna vytváří základní strukturu, jež přináší takové výhody jako je například výjimečná stabilita rozměrů či ochrana před ohněm a chemikáliemi. Barevný PVC potah zajišťuje trvanlivost, UV stabilitu, ochranu před počasím a vysokou odolnost proti chemikáliím.

Tkanina Serge

Technické tkaniny Soltis

Látka Soltis je oproti Serge vyrobena odlišnou technologií. Základem této textílie jsou polyesterová (PES) vlákna, která jsou nejprve utkána do tkaniny a následně předepínána do všech čtyř stran a oboustranně potahována PVC. Předepínání zabezpečuje vysokou plošnou stabilitu a pevnost, PVC potom vysokou barevnou stálost.

Tkanina Soltis

Základní rozdělení screenových rolet

Pro exteriérové stínění nabízí v současné době firma Building Plastics ČR tři základní typy screenů:

  • MINIROL LOCKSCREEN
  • MINIROL SCREEN
  • MINIROL CABLESCREEN

MINIROL LOCKSCREEN

V této variantě je látka uchycena, napnuta a vedena ve speciálních vodicích lištách. Díky tomu je extrémně stabilní a vysoce odolná proti větru (do max. 60 km/h). Tyto screenové rolety umožňují realizaci velice rozměrných screenů. V uzavřené pozici slouží také jako ochrana proti hmyzu.

MINIROL SCREEN

Jedná se o často používanou variantu, kde je látka volně napnutá mezi spodní lištou a boxem. Spodní lišta je viditelná a je vedena ve vodicích lištách.

MINIROL CABLESCREEN

V této variantě je viditelná spodní lišta vedena nenápadnými nerezovými lanky a připevněna pomocí upínáků k podlaze nebo oknu.

U typů MINIROL SCREEN a LOCKSCREEN lze využít systému Fasade, který je částečně integrován do fasády. Box screenu je zde vložen do předem připraveného zaomítacího pouzdra, aniž by byl s pouzdrem pevně spojen. Viditelnou částí boxu je pouze spodní strana zavíracího dílu. Zbytek boxu je skryt. Vodicí lišty zůstávají viditelné.

Druhy ovládání

  • Motorické s dálkovým ovládáním
  • Motorické
  • Manuálni s klikou

Motorické s dálkovým ovládáním

Jedná se o nejelegantnější řešení ovládání MINIROL screen systémů vhodným pro všechny typy a velikosti rolet. Uživatel si v tomto případě může vymyslet různé moderní prvky a funkce, a ty mu zpříjemňují samotné užívání. Nespornou výhodou systému je jeho variabilita, možnost i posléze měnit nastavení ovládání, přidávat či měnit ovládací prvky. Samozřejmostí je možnost přenosných dálkových ovladačů, centrální i skupinové řízení, sluneční či větrná čidla, programovatelné hodiny, exteriérové spínače a další.

Motorické

Tento druh ovládání nabízí velký uživatelský komfort. Motor je integrován v trubce s látkou, je velice tichý a bezúdržbový. Ovládat jej lze standardně pomocí spínače, skupinového a centrálního řízení, programovatelných hodin či dálkového ovládání. Standardně je screen vybaven inteligentním motorem, který lze také velmi snadno přenastavit pomocí vypínače.

Manuálni s klikou

Ovládání klikou je jednodušší variantou, která nevyžaduje elektroinstalaci. Lze ji realizovat s kloubem skrz zeď. Maximální šířka je omezena na 2 000 mm.

Novinkou jsou v letošním roce extrudované boxy. Ty lze potáhnout i renolitovou fólií.

Kombinace s předokenními roletami

Velmi vhodná je také kombinace screenových rolet s venkovními roletami. Při použití těchto dvou stínicích prvků lze získat ještě vyšší komfort v zastínění. Přidanou hodnotou bude také lepší tepelná izolace oken a zabezpečení objektu.

Závěr

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv z výše uvedených screenových rolet MINIROL, po jejím zabudování zjistíte, že jste si váš byt či dům nejen zkrášlili, ale žije se vám v něm příjemněji a komfortněji v každém z ročních období.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy