Sklo a křemen - hlavní součást vláknových izolací ISOVER

Obchodní firma BEK Baustoffe, s.r.o. z Hradce Králové se zabývá prodejem stavebních materiálů a také poradenskou činností. V prodeji se zaměřuje zejména na nabídku výrobků pro moderní technologie výstavby, z nichž již dlouhou dobu zaznamenává trvalý nárůst tzv. suchá výstavba a zateplování objektů včetně fasád.

Základem obou technologií jsou deskové materiály pro vnitřní i vnější použití a izolační materiály, které většinou plní funkci jak tepelně tak zvukově izolační. Dále sem patří kovové profily pro montáž nosné konstrukce, k níž se desky a izolace kotví, pomocné a doplňkové materiály aj.

Kvalitní skleněná vlna má všechny předpoklady plnit všechny požadované izolační funkce v obou typech výstavby, a proto našla v podání značky ISOVER pevné místo v sortimentu firmy BEK. Vstupní suroviny pro skleněnou vlnu ISOVER se vybírají s ohledem na ochranu přírody a uchování pro příští generace. K její výrobě se ze 60 % používá staré sklo a zbytek tvoří křemenný písek. To činí skleněnou vlnu ISOVER výrobkem z recyklovaného materiálu. Přírodní naleziště křemenného písku, většinou relativně malé pískovny, jsou po vytěžení okamžitě a důkladně rekultivovány a vráceny do původní krajiny.

Ještě dnes jsou oprašovány diskuse, zda látky ze skleněné vlny nemají škodlivé účinky na zdraví. Na základě podrobných výzkumů bylo konstatováno, že výrobky ze skleněné vlny ISOVER jsou naprosto bez podezření na poškození zdraví. Podle směrnice 97/69EG Evropské komise z 15. 12. 1997, bod Q, není skleněná vlna zařazena do žádné skupiny rakovinotvorných látek. Krátkodobým inhalačním biopersistentním testem bylo prokázáno, že poločas rozkladu vláknitých částic o délce nad 20 mikrometrů je kratší než 10 dní. Prakticky to znamená, že za 10 dní se tělními tekutinami v těle rozloží nejméně polovina skleněných vláken, které se do těla dostaly dýchacími cestami a pokožkou, a následně jsou organismem vyloučeny obvyklými cestami.

Skleněnou vlnu lze použít pro veškeré termo- a zvukově izolační aplikace při realizaci šikmých střech, fasád, podlah, stropů, vnitřních příček, podhledů apod. U jedné aplikace se zastavíme.

Zateplování šikmých střech

Na skutečnost, že pod stropem a tudíž i střechou se vždy zdržuje nejteplejší vzduch, pamatovala i technická norma tím, že stanovila pro tepelnou izolaci střechy mnohem přísnější požadavky než na zateplení svislého obvodového pláště. Doporučuje se také, aby střešní plášť byl složen z co nejkvalitnějších materiálů. V tomto ohledu firma BEK nabízí úplnou řadu výrobků, jejichž použití zajistí nejlepší vodotěsnou a termoizolační funkci podle současných technických poznatků.

Jde postupně o difúzní fólii Tyvek Soft Antireflax, jež je vytvořena pomocí speciální technologie z pevně propletených syntetických polyetylénových mikrovláken. To má za následek její velmi vysokou difúzní propustnost, ale nepropustnost pro kapalnou vodu, díky které plní fólie Tyvek i funkci pojistné hydroizolace (nepropustí tlakovou vodu do výšky sloupce až 1m). Ve střešní sestavě se klade hned pod krytinu, od níž je oddělena vzduchovou mezerou, a může být kontaktně položena na tepelnou izolaci (aniž by hrozilo promážení izolace v důsledku »stanového« efektu, jako tomu může být u mechanicky děrovaných difúzních fólií). Tu chrání před nejen před vodou, která pronikne pod skládanou krytinu, ale brání také vyfoukávání tepla z vláknité izolace.

Jako izolační materiál jsou ideální výrobky ze skleněné vlny ISOVER: základem je ISOPHEN-040, dále ISOPHEN-PLUS, který se používá jako přídavná izolace a ISOVER-QUATTRO, která se používá jako druhá izolační vrstva (např. u střech s kovovými nosnými profily nebo pro zvýšení akustického tlumení). Ze strany interiéru se pak používá parozábrana VARIO - KM (DIFUNORM-VARIO).

Zvuková izolace

Skleněná vlna má vedle tepelně izolačních vlastností mimořádně dobré zvukově izolační vlastnosti. Zvuk se nejlépe šíří jen v takovém hmotném prostředí, které je pružné. Tzn. v prostředí, které se deformuje úměrně působícímu tlaku či napětí a když tlak přestane působit, vrátí se do původního tvaru. Takto se chová např. vzduch nebo většina pevných látek. Skleněná vlna se však deformuje plasticky, tzn. že po zůstává deformována i když tlak přestane působit. Praktický důsledek je, že zvukové vlny se v prostředí skleněné izolace špatně šíří, izolace je pohlcuje a transformuje na teplo. Vláknité anorganické látky jako je skleněná vlna jsou tak nejčastěji používány jako akustická izolace do svislých konstrukcí, podlah a stropů.

Autor:
Foto: Archiv firmy