Zelená střecha s fotovoltaikou – symbióza pro udržitelná města.

Solární systém v symbióze se zelenou střechou aneb Revoluce od Optigrün

Dvěma novými systémovými řešeními nosné konstrukce fotovoltaických panelů stanovila firma Optigrün jako přední výrobce komponentů pro vegetační střechy nová měřítka. Je dobře patrná nejen vývojová aktivita výrobců, ale také zájem ze strany měst a států, jež podporují nová řešení vedoucí k energetické soběstačnosti bez hrozeb klimatických změn.

Systémové řešení Optigrün-Solar zahrnuje samonosnou konstrukci solárního zařízení, které je polohově a proti účinkům větru chráněno přitížením skladbou zelené střechy. Tímto řešením odpadá nutnost prostupu střešním pláštěm, což zabraňuje poškození hydroizolace. Systém je nabízen ve dvou variantách: Optigrün-Solar FKD a Optigrün-Solar WRB; obě sestávají z hliníkové základové plotny, na niž je následně pokládána drenážní nopová fólie nebo vodoretenční boxy. Modulové nosníky jsou následně zasunuty do sloupků základové plotny a přišroubovány. S pomocí modulových montážních ližin jsou pak jednotlivé nosné elementy pospojovány. Přitížení a fixování systému je prováděno pomocí substrátu.

První řada se základovou plotnou a drenážní fólií Optigrün je položena.

Řešení vhodné pro jakýkoli požadavek

Optigrün-Solar FKD přichází v kombinaci s prakticky osvědčeným řešením systémové skladby „úsporná střecha”. Ověřená a mnoho let používaná nopová fólie FKD 25 je zde kombinována s nosným systémen Solar FKD. Výsledek: velký retenční objem vody a spolehlivý odvod té přebytečné. Použitím filtrační textilie FIL 150 je dosaženo rovnoměrného rozdělení vody, která zaručuje optimální závlahu vegetace pod solárními moduly.

V systému Optigrün-Solar WRB se kombinuje mnohokrát osvědčený vodoretenční box WRB 80F s nosným systémem Solar WRB. Takto mohou být i retenční střechy, které umožňují zvláštní retenci a splnění požadavků správců kanalizační sítě, jednoduše kombinovány se solárním zařízením.

Lze tedy využít přednosti solárních systémů a zároveň zadržovat dešťové srážky. Jejich následné odpařování přispívá ke koloběhu vody v krajině.

Zabudovaný nový nosný systém Optigrün- Solar FKD a přitížený substrátem.

Náročné praktické testování přineslo jednoznačná zlepšení

Oba systémy kombinující zelenou střechu se solárním zařízením byly už mnohokrát vyzkoušeny v praxi. Při jejich vývoji byly zohledněny připomínky instalačních firem.

Waldemar Weiβ z partnerské firmy Christian Lang & Waldemar Weiβ z Ehrenkirchenu je z nového systému nadšený: „Jde to s ním mnohem rychleji a za nižší náklady, navíc vypadá lépe,” odpověděl na otázku, co si o systému myslí. Weiβ má s instalacemi střešních fotovoltaických systémů dlouholeté zkušenosti. Když však u prvního velkého projektu parkovacího domu výzkumných laboratoří EMBL v Heidelbergu instaloval 695 nosníků pro 578 fotovoltaických modulů, jeho nadšení neustávalo. Instalace systému, který odpovídá výkonu 193 MWh/rok, trvala přesně čtyři dny namísto původně zamýšlených dvou až tří týdnů. A to přesto, že jeho spolupracovníci tento systém realizovali poprvé.

Nový spolehlivý nosný systém pro solární zařízení vykazuje značnou hmotnostní úsporu, což umožňuje instalaci solárního systému bez velkého zatížení střechy. Díky rychlé a jednoduché montáži šetří montážní firma čas a náklady. Zabudováním nosných prvků do drenážní nopové fólie, příp. do retenčních boxů, je navíc vyloučen posun zařízení ve skladbě střechy. Ve finále systémové řešení boduje hned ve třech směrech: úsporou hmotnosti, nákladů a času.

Optigrün zpracovává pro kompletní zařízení statický posudek na stabilitu zařízení založený na posouzení účinků větru dle normy Eurocode 1 a 9.

S ohledem na mnoho pozitivních vlastností zelených střech mnohá města zapracovávají do svých stavebních předpisů požadavky na podstatné rozšíření výstavby objektů se zelenou střechou. Ty, jsou-li navíc kombinovány se solárním zařízením, napomáhají dosáhnout značného zlepšení klimatu.

Nový nosný systém Optigrün-Solar FKD.

Závěrem

Zelené střechy optimalizují budovy po energetické, ekonomické i ekologické stránce a přispívají nejen k lepší kvalitě bydlení. Zvláště ve vztahu k hospodaření s dešťovými vodami jsou ozeleněné budovy důležitou součástí stavebnictví. Zároveň nabízejí prostor pro instalaci obnovitelných zdrojů energie. Fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie jsou s ohledem na možnost připojení do energetické sítě pro investory ekonomicky zajímavé. Samozřejmostí je také vysoká účinnost těchto zařízení.

Autor: Jan Bachman
Foto: archiv Optigrün international AG