Společnost HELUZ mezi nejlépe řízenými firmami Česka 2021

Projekt Czech Best Managed Companies oceňuje kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu. I v letošním ročníku hodnotila nezávislá odborná porota čtyři klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu.

Mezi šestnácti vítěznými značkami se znovu objevuje i firma HELUZ. Přinášíme krátký rozhovor s jejím generálním ředitelem Janem Smolou:

Jaké zkušenosti si odnášíte z déle než rok trvající krize způsobené pandemií?

Každá krize nutí podniky hledat skryté rezervy a vybičovat se k lepším výkonům, a ani tato není výjimkou. Pomohla nám prověřit naše IT systémy, nutnost převedení velké části zaměstnanců na home office byla výzvou a my jsme velmi rádi, že jsme to dokázali zvládnout v rekordním čase. Také ukázala, že můžeme být na naše zaměstnance hrdí a že se o ně můžeme opřít právě v době krize. Když to nyní zpětně analyzujeme, ukazuje se totiž, že výkon našich lidí nijak nepoklesl ani při práci online a že tedy jejich pracovní morálka neutrpěla ani v době volnějšího režimu. Za to jim patří velký dík, velice si toho vážíme.

Do programu Czech Best Managed Companies jste se přihlásili podruhé – co nového si odnášíte letos?

Ano, přihlásili jsme se znovu, a to zejména proto, že jsme si chtěli ověřit, že získané ocenění umíme obhájit, že to nebyla souhra náhod. Velmi sázíme na transparenci a kontinuitu nejen směrem k zákazníkům a dodavatelům, ale také dovnitř firmy, proto pro nás bylo velmi důležité obstát. Závěry plynoucí z prvního ročníku jsme brali vážně a intenzivně pracovali na zlepšování vyjmenovaných oblastí, snad i proto byl náš cíl naplněn. To, co si z letošního ročníku odnášíme, je jednoduché, utvrdili jsme se v tom, že je stále prostor ke zlepšování. Ne že bychom to nevěděli, ale opakování je matka moudrosti, a tak se tím snažíme řídit.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv Deloitte

1) Zdroj: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/deloitte-private/articles/bmc-winners.html#