Stavba rodinného domu v Mníšku pod Brdy

Jednopodlažní dům půdorysného tvaru L je osazen v rovinaté parcele v odlehlé části obce Mníšek pod Brdy. Parcelu podélného tvaru dům dělí na menší přístupovou část orientovanou k ulici, kde je parkovací plocha a vstup do domu a větší rekreační část se zahradou.

Dům je svou hmotou horizontálně spjatý s terénem. Vertikálním prvkem je pouze tmavé těleso krbu s komíny, které kompozici protíná a vyvažuje.

Z důvodu bezprostřední blízkosti stavění na okolních parcelách je dům koncipován jako skořápka uzavřená vůči komunikaci a sousedům a otevřená do vlastní zahrady, tak aby poskytovala soukromí svým uživatelům. Vnitřní strana skořápky se naopak otvírá téměř v celé ploše prosklením do zahrady. Z této strany je vše lemováno terasou, která je orámovaná betonovou markízou. Ta tvoří přirozené stínění a chrání před deštěm.

Zahrada je přístupná z obytného prostoru a také jednotlivých pokojů. Obálka domu je perforována slunečními paprsky jak skrze prosklení jihovýchodní fasády, tak skrze pásový střešní světlík v obytné části. Světlo proniká střešními světlíky také do obou koupelen.Tvar půdorysu udává i funkční členění domu na denní noční a technickou část.

Materiálově je dům řešen jako kombinace obkladu z modřínového dřeva bez povrchové úpravy, pohledového betonu se šedou omítkou a tmavých grafitových většinou ocelových prvků, což jsou materiály naturálního charakteru, zapadající do kontextu přírodní lokality.

Dům je energeticky nenáročný. Vodu čerpá z vlastní studny. Je vytápěn tepelným čerpadlem vzduch voda. V celém domě je podlahové topení. Severní fasáda je plná, zateplená. Naopak jih je prosklený a absorbuje sluneční teplo.

  • Kancelář: Ian Bryan Architects
  • Autoři: Ing. arch Ian Bryan, Ing. arch Peter Hričovec
  • Spoluautoři: Ing. Michal Němec, David Hruška, Ing. Michal Šibrava – statik, Vít Beran – zahrada
  • Adresa: Mníšek pod Brdy
  • Zahájení projektu:11/2013
  • Dokončení realizace: 2016

¹) Zpracováno z Česká cena za architekturu

Fotogalerie

Autor:
Foto: Aleš Jungmann