Střešní okna ROTO – technicky vyspělé řešení

Střešní okna se díky oblibě, kterou způsobil vysoký zájem o využití podkrovních prostorů, stala stavebním prvkem, o jehož kvalitě a technické úrovni se často diskutuje. Střešní okno se stalo prvkem ovlivňujícím nejen pohodu užívání podkrovních prostorů, ale také jejich energetickou náročnost.

Přitom nerozhoduje jen vlastní kvalita střešních oken. Střešní okna, aby plnila funkci, kterou plnit mají, a splnila očekávání investora a uživatele podkrovních prostorů, musí být nejen kvalitní, ale také dobře zabudovaná, správně seřízená, snadno ovladatelná a musí mít i jednoduchou a bezpečnou údržbou.

Střešní okna Roto, vyráběná druhým největším evropským výrobcem střešních oken, společností Roto Frank AG, představují, pokud jde technickou úroveň a uživatelskou pohodu, špičku. Založením nové dceřiné společnosti ROTO stavební elementy s. r. o. v České republice koncem roku 2004 dal koncern ROTO najevo, že kroky, které uskutečňuje v rámci své nové evropské strategie, myslí zcela vážně. Podstatou je rozdělení obchodních i marketingových aktivit koncernu na obor stavebního kování a na obor výrobků pro stavebnictví – střešních oken ROTO a jejich příslušenství, půdních schodů, střešních výlezů, solární techniky a voltéky. Cílem a smyslem je, aby kvalita a technická úroveň střešních oken ROTO byla podpořena a posílena odpovídající úrovní služeb pro zákazníky a komunikace s nimi.Materiál - dřevo i plast
Střešní okna ROTO se vyrábějí z dřevěných a unikátně i z plastových profilů. Díky tomu tato okna vyhoví požadavkům i těch nejnáročnějších interiérů, nebo. pro svou technickou vyspělost a vlastnosti jsou okna z plastových profilů ideálním řešením i pro interiéry s vyšší relativní vlhkostí vzduchu. ROTO je jediným významným výrobcem celoplastových střešních oken v Evropě. Plastový profil je vyroben ze tří nebo čtyřkomorových PVC profilů. Použité PVC má vysokou odolnost proti průrazu, jako výztuž proti deformaci slouží ocelové profily s pozinkovou úpravou. K jeho přednostem patří také lepší tepelně-technické parametry a téměř nulové nároky na údržbu.
Dřevěný profil vyrobený z lamelované severské borovice je hloubkově impregnován, finální povrchovou vrstvu tvoří akrylátový lak ve dvou vrstvách.

Otevírání - tři možnosti volby
Variabilita způsobu otevírání je jednou z významných předností střešních oken ROTO. Umožňuje především ideální řešení pro každý podkrovní prostor z hlediska optimální podchozí výšky, tj. vzdálenosti mezi podlahou a otevřeným křídlem střešního okna. Pro uživatele to znamená, že je možné optimalizovat možnost pohybu pod otevřeným křídlem a tím i využití prostoru v podkroví. U běžných oken s kyvným způsobem otevírání uprostřed rámu je tato možnost často omezena. Ovládání klikou umístěnou v dolní části křídla umožňuje střešní okna ROTO umístit i výše nad podlahu než je běžné, nebo zvolit „delší“ formát okna bez potřeby dodatečných ovládacích prvků. Klikou lze také nastavit dvě polohy spárového přivětrání, které vytvářejí spáru mezi křídlem a rámem při pevném zajištění proti otevření.


Parozábrana – v základní výbavě
Kvalitní napojení parozábranné fólie na okenní rám a následně na parozábranu v interiéru je jednou ze základních podmínek kvalitního zabudování střešního okna. Střešní okna ROTO mají, na rozdíl od jiných, parozábranu namontovanou na vnější straně pevného rámu už v základní výbavě jako přípravu pro napojení parozábrany z interiéru. Zateplovací blok – ojedinělé řešení
Jednou z největších předností střešních oken ROTO je způsob zateplení, které v zimním období zvyšuje povrchové teploty na vnitřních profilech okna a dokáže snížit součinitel prostupu tepla až o 0,2 W/m2K u celého střešního okna. Jde o unikátní řešení, kterým firma ROTO umožňuje zateplit střešní okna z vnější strany rámu po celé jeho výšce až pod samotné oplechování střešního okna do úrovně střešní krytiny – tedy do míst, kde je rám okna tepelně nejvíce namáhán. Zateplovací blok dodává střešním oknům ROTO výborné tepelně izolační vlastnosti a zároveň tak odsouvá možnost kondenzace vody na pevných částech okna výrazně nad bezpečnou hranici doporučených hodnot vnitřní relativní vlhkosti.
Zateplená okna jsou v názvu značena WD a jsou již z výroby vybavena namontovanou zateplovací sadou ROTO, montážními úhelníky na horní i dolní části rámu a u rozměrů, které to vyžadují, i na bocích. Tato dokonalá výbava výrazně zrychluje, zjednodušuje a zkvalitňuje montáž a šetří náklady. Samozřejmě, že si zákazník může koupit i střešní okna ROTO nezateplená. Velkou předností je, že jak na nová okna, která nejsou vybavena zateplovací sadou z výroby, tak i na okna již dříve zasazená do střechy, je možné dodatečně zateplovací sadu namontovat.

Stejný vzhled
Všechna střešní okna ROTO, dřevěná i plastová, mají zvenku i zevnitř stejný vzhled. Okna s kyvným a výsuvně kyvným způsobem otevírání jsou vzhledově absolutně identická, a to jak v provedení dřevěném, tak i plastovém. Okno s výklopným/kyvným způsobem otevírání se vzhledově odlišuje pouze silnějším rámem a jinou strukturou oplechování vzhledem k uložení otvíracích mechanismů pod horní části oplechování.

Avšak bez ohledu na drobné odlišnosti se ke všem oknům dodávají stejné doplňky oplechování. Vnější a vnitřní stínící prvky se pak dodávají podle daného typu okna.
Samozřejmostí je možnost dálkového ovládání jak oken, tak jejich příslušenství. Vzhledově identické jsou i solární panely ROTO a jsou i stejným způsobem zabudovávány do střešní konstrukce. Tak je možné vytvářet nové a velmi působivé architektonické prvky s praktickým využitím.

Střešní okna ROTO jsou symbolem kvality a vysoké technické úrovně. Přinášejí pokrok na střechu. Do podkrovních interiérů dobré světlo. Uživatelům pohodu a volnost. Významně rozšiřují možnost volby.

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy