SUNFLEX Floor PRO

Letos v dubnu společnost TART úspěšně uvedla na trh novou termoreflexní fólii pro provětrávané fasády s názvem SUNFLEX Clima. Zatímco tato fólie postupně nachází uplatnění, TART letos plánuje uvést ještě další novinku, totiž inovovanou verzi v současnosti velmi prodávané fólie SUNFLEX Floor Plus.

Nová verze s obchodním názvem SUNFLEX Floor PRO plně nahradí původní verzi Plus a my si dále ukážeme, že rozhodně nepůjde jen o kosmetické změny.

Stručně o podlahovém vytápění

O principu, účinnosti a přednostech podlahového topení bylo napsáno už mnoho, i když ne vždy přesně. Je ale stále vyhledávanější. Nabízí více pohodlí, užitku anebo úspor v porovnání s klasickým vytápěním pomocí lokálních topidel. Výhody výrazně převažují, proto se podlahové topení stává stále častější volbou českých stavebníků.

Hlavní výhody:

  • Vynikající rozložení teploty v interiéru – neexistuje otopný systém, který (v principu i fakticky) vyhřeje místnost rovnoměrněji.
  • Nižší energetická náročnost, která plyne z nízké teploty vody v topném okruhu, v přímém důsledku znamená nižší náklady na vytápění.
  • Možnost přizpůsobení a tím pádem rovnoměrného vytápění plochy nepravidelného tvaru, kde půdorys není ve tvaru čtverce nebo obdélníku.
  • Výrazně nižší cirkulace vzduchu a tím i polétavého prachu v místnosti – ideální řešení pro alergiky.
  • Podlahové vytápění nezabírá žádný prostor a nenarušuje interiér. Dává tak interiéru větší flexibilitu.

Tepelné ztráty směrem pod podlahu a jak jim zamezit

Energetická náročnost budovy a s ní související účinnost topných systémů se odvíjí od dvou faktorů. Je to kvalita otopného systému jako takového, tedy jeho principu (účinnosti) a dále řemeslného provedení. Druhým faktorem je izolace vytápěného objektu. V případě podlahového vytápění musíme zabránit většímu úniku tepla pod podlahu, tzn. do podloží domu nebo k sousedům o patro níže.

Termoreflexní fólie od společnosti TART díky schopnostem odrážet sálavé teplo významně přispívají k zamezení tepelných ztrát. Příkladem je termoreflexní fólie pod podlahové vytápění SUNFLEX® Floor Plus, jedna z vůbec nejprodávanějších reflexních fólií tohoto typu. Je vyrobena laminací reflexní metalizované vrstvy na vysoce odolnou bublinkovou fólii a v systémech podlahového vytápění se instaluje pod topný systém, tedy zpravidla mezi podlahovou izolaci a betonový potěr, ve kterém je zalitý topný systém. Tímto způsobem vzniká mezi topným systémem a izolací cca 3,5 mm silná vzduchová mezera, která je tvořena bublinkovou strukturou fólie SUNFLEX®. Tato vzduchová mezera pak vytváří podmínky pro odraz sálavého tepla, které směřuje od zahřáté podlahy směrem k základům budovy, ale díky reflexní vrstvě fólie je odráženo zpět do vytápěného prostoru.

Nová fólie SUNFLEX® Floor PRO – ještě účinnější zamezení tepelných ztrát

Jak již bylo řečeno, termoreflexní fólie SUNFLEX® pracují na principu odrazu sálavého tepla. Je také obecně známým faktem, že k úspěšnému odrazu sálavého tepla (tepelného záření) je nezbytná vzduchová mezera před odrazovou vrstvou. V případě fólie SUNFLEX® Floor Plus je vzduchová mezera silná 3,5 mm a je tvořena bublinkovou strukturou s průměrem vzduchové bublinky 9 mm.

V takto úzkém prostoru sice dochází k výbornému odrazu sálavého tepla, ale silně se uplatňuje ztrátové vedení tepla vzduchem. Platí zde fyzikální pravidlo, že čím silnější je vzduchová mezera před reflexní vrstvou, tím slabší je tepelně ztrátový děj vedením tepla. Při dostatečně silné vrstvě se teploty vzduchu uprostřed vrstvy dokonce vyrovnají (říká se tomu teplotní plato) a ztráty vedením se přiblíží k nule. V tomto režimu realizuje přestup tepla jen sálavá složka, kterou reflexní fólie odráží až z 95 %. A tento fakt byl hlavním důvodem, proč společnost TART vyvinula nový typ podlahové fólie s názvem SUNFLEX® Floor PRO.

Základem této inovace je vysokopevnostní bariérová bublinková fólie s průměrem bublinky 15 mm, která výslednou tloušťku podlahové fólie zvětšuje na dvojnásobek, tedy zhruba na 7 mm. Již několik let se společnost TART v oblasti bublinkových fólií odlišuje od své konkurence zejména unikátní výrobní technologií, která nemá ve střední a východní Evropě obdoby. Obavy, že by z bublinkové struktury podlahové fólie časem ušel vzduch, jsou zbytečné, protože 14vrstvá struktura této fólie s nanobariérou únik vzduchu jednoduše neumožní.

To však není jediná změna. Původní metalizovanou reflexní vrstvu (nástřik práškovým hliníkem) výrobce nahradil fólií z čistého, vysoce lesklého hliníku, který je v rámci chemické odolnosti a zachování trvalého lesku opatřen ochrannou mikrolaminací. Schopnost odrážet sálavé teplo se u tohoto materiálu pohybuje okolo 98 %!

Zmiňovaná tloušťka fólie blížící se k 7 mm a nově použitá reflexní vrstva z vysoce lesklého hliníku pak budou mít zásadní význam na tři velmi důležité parametry:

  • Významně se zlepší schopnost fólie odrážet sálavé teplo, čímž se významně zvýší její tepelný odpor.
  • Velmi významně se zvýší i kročejový útlum – zkuste si představit, že podlaha, po které chodíte, je na 7 mm vysokém vzduchovém „polštáři”...
  • Fólie bude díky své struktuře odolná vůči prostupujícímu radonu.

Závěr

Pokud shrneme uvedené informace, je nepochybné, že se na trhu ještě v roce 2017 objeví v oblasti podlahových fólií naprosto bezkonkurenční výrobek. Termoreflexní podlahová fólie SUNFLEX Floor PRO nebude pouhou pasivní separační hydroizolací, ale stavebním prvkem, který se bude významným a trvalým způsobem podílet na tepelné izolaci objektu.

Prototyp fólie SUNFLEX® Floor PRO již spatřil světlo světa a právě se na něm dokončují laboratorní testy. Výrobce počítá s uvedením na trh nejpozději k 1. 11. 2017. Bude to výrobek, který by vzhledem k jeho mimořádným vlastnostem neměl ujít pozornosti projektantů i investorů. A poslední zajímavou a veskrze pozitivní informací by mohlo být, že cena inovované verze Floor PRO nebude vyšší než cena současné verze Floor Plus.

Autor: Miroslav Spousta
Foto: Archiv firmy