Jednotka Vitocal 200-S je za provozu sotva slyšitelná. Hladina akustického tlaku činí 35 dB(A) ve vzdálenosti 3 metry.

Vitocal 200-S: tepelné čerpadlo s obzvlášť tichým provozem

Splitové tepelné čerpadlo Vitocal 200-S od společnosti Viessmann je navržené pro využití v husté zástavbě řadových domů. Tomu odpovídá i jeho tichý provoz a prostorově úsporný, nerušivý a citlivý pohledový design. Díky vysoké hodnotě COP má toto zařízení nízké provozní náklady a výkon od 4 až 12 kW. Navíc dokáže pracovat s výstupní teplotou až 60 °C. Vitocal 200-S se dobře uplatní i v jiných typech nové rodinné výstavby a stejně tak při rekonstrukcích nebo modernizacích; vždy pak jde o výhodnou alternativu.

Pojem splitové tepelné čerpadlo nebo splitové provedení říká, že se zařízení skládá z oddělené vnitřní a venkovní jednotky. Ve vnější jednotce je kompresor, ventilátor a výparník. Horké chladivo pak odtud proudí měděným potrubím do vnitřní, tiché části, kde je tepelný výměník, oběhové čerpadlo a regulační technika. Veškeré zvuky z kompresoru a ventilátoru tak zůstávají venku a navíc odpadá problém s rizikem zamrznutí topné vody.

Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S se dodává ve výkonových variantách od 4 do 12 kW.

Nejtišší venkovní jednotka svého typu

Jednotka Vitocal 200-S je za provozu sotva slyšitelná, což je výsledek kvalitního technického návrhu zvukově optimalizovaných ventilátorů, které ve spojení s inteligentní regulací otáček výrazně snižují hladinu hluku šířeného vzduchem i konstrukcemi při plném i částečném provozu. Nízké kmitočty, které u běžných tepelných čerpadel zní jako dunění a vyvolávají pocit znepokojení, jsou u tohoto výrobku vyloučeny.

Hladina akustického tlaku činí 35 dB(A) ve vzdálenosti jen 3 metry od venkovní jednotky. V režimu tichého nočního provozu dochází k dalšímu snížení hlučnosti ventilátoru a kompresoru. Tato funkce je důležitá zejména tam, kde musí být splněny zákonné předpisy na hlukové emise (hladina akustického tlaku dle technických norem: 35 dB (A)). Týká se to zejména oblastí s hustou zástavbou, jako jsou například sídliště s řadovými domy.

Dvojité uložení pro izolaci zdrojů hluku tlumí dunivý zvuk těla jednotky.

Hlavní výhody

 • Topný výkon 4 až 12 kW při venkovní teplotě 7 °C a topné vodě 35 °C;
 • Levný provoz díky vysoké hodnotě COP až 5 (při venkovní teplotě 7 °C a topné vodě 35 °C);
 • Velmi tichý provoz1) - ideální pro použití v sídlištích s řadovými domy;
 • Vysoká kvalita a moderní nadčasový design pod značkou Made in Germany;
 • Nejvyšší výstupní teplota až 60 °C;
 • Vnitřní jednotka s vysoce účinným oběhovým čerpadlem, trojcestným přepínacím ventilem a regulací, u varianty pro vytápění a chlazení také s integrovaným průtokovým ohřívačem vody;
 • Intuitivní regulace Vitotronic se snadným ovládáním a grafickým displejem;
 • Reverzibilní provedení tepelného čerpadla umožňuje vytápění a chlazení v jednom přístroji;
 • Možnost ovládání větracích systémů Viessmann;
 • Připravenost k napájení z vlastní fotovoltaické elektřiny;
 • Funkce kaskády s optimem pro výkonové číslo COP až pro 5 tepelných čerpadel;
 • Volba ovládání přes internet pomocí bezplatné aplikace ViCare und Vitoconnect;
 • Splnění podmínek pro čerpání ze státních dotačních programů;
 • Třída energetické účinnosti2) : A++

Dvojnásobné pružné elastické spoje a akusticky optimalizované komponenty chladicího okruhu účinně zabraňují výstupu zvukových vln z krytu jednotky a potrubí chladiva. Tím je přenos vibrací z venkovní jednotky do objektu či budovy téměř nemožný.

Čtenář si uvedené akustické parametry může porovnat s grafem sluchového pole na obr. 1 a udělat si tak lepší představu o provozním působení tepelného čerpadla Vitocal 200-S na člověka.

Obr. 1: Graf sluchového pole s graficky vyznačeným prahem sluchu, prahem bolesti a oblastmi řeči a hudby [1].

Zvýšení efektivity

Základní komponenty systému přispívají ke zvýšení efektivity systému. Patří k nim kompresor typu scroll s řízenými otáčkami, deskový výměník tepla s asymetrickými kanály a výparník s vlnitými lamelami. Hodnota výkonového čísla COP je pak na úrovni až 5,0 při teplotě (venkovního) vzduchu 7 °C a topné vody 35 °C.

Literatura a zdroje:

[1] Wikipedia, Thehappyv: Graf sluchového pole.


Podobné příspěvky:

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Viessmann

1) Díky patentované technologii pro akustický komfort bydlení, tzv. akustický design – Advanced Acoustic Design (AAD).

2) Třída energetické účinnosti dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 o účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek - řešení pro nízkoteplotní aplikace (výstupní teploty do 35 °C) / řešení pro středně-teplotní aplikace (výstupní teploty do 55 °C).