Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Tepelně izolační desky F-BOARD

Od 1. 4. 2007 uvádí společnost Fenix Trading s.r.o. na trh zcela nový výrobek – tepelně izolační desky F-Board. Tyto desky mají konstrukci sendviče, který je tvořen oboustranným nanesením flexibilní cementové hmoty o tloušťce 1 mm vyztužené skelnou perlinkovou tkaninou na desku z extrudovaného polystyrénu, což zajišťuje velmi dobrou mechanickou odolnost tepelné izolace nejen při pokládce, ale po celou dobu životnosti podlahy.

Společnost Fenix Trading s.r.o. se tímto snaží vykrýt mezeru na trhu tepelných izolací – při rekonstrukcích podlah nebyli zákazníci často schopni vhodně tepelně odizolovat elektrické topné rohože a kabely od podkladové konstrukce, což mělo za následek šíření tepla do podkladu. Na trhu jsou sice tepelně izolační materiály, ale buď s větší tloušťkou než je možno při rekonstrukcích použít, nebo s výrazně horšími mechanickými a tepelně izolačními vlastnostmi, které pro tyto aplikace nevyhovují.

Výhody tepelně izolačních desek F-board:

  • výrazné snížení nákladů na provoz podlahového vytápění,
  • výrazné zrychlení náběhu komfortní teploty podlahy po zapnutí,
  • tepelně izolační materiál, na který je možné přímo položit topnou rohož nebo kabel do flexibilního lepidla těsně pod dlažbu, bez potřeby betonové roznášecí desky, která se v ostatních případech používá,
  • nízká konstrukční výška podlahového systému,
  • hydroizolační podklad (v tomto případě je nutné použít speciální lepidlo nebo pásku do spár mezi deskami),
  • tepelně izolační desky v tloušťkách 6 a 10 mm,
  • velmi široká škála možností použití podkladových materiálu, na které lze tento systém aplikovat (beton, dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky, cementovláknité desky, anhydritové hmoty, původní dlažbu, pevný dřevěný záklop aj.).

Technické parametry

Rozměry desek

1 250 × 600 × 6 mm
1 250 × 600 × 10 mm

Tab. 1, 2: Technické parametry tepelně izolačních desek F-BOARD
Vlastnost Předpis Hodnota Poznámka
Reakce na oheň
DIN EN 13501 DIN 4102E
B1

Tepelná vodivostDIN EN 131640,029 Wm-1K-1
Pevnost v tlakuDIN EN 826300 kPaNapětí v tlaku při 10% deformaci
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyDIN EN 1607500 kPa
Nasákavost dlouhod.DIN EN 12087≤ 1,5 %WL(T)1,5 – izolační jádro
Rozměrová stabilitaDIN EN 1604≤ 2,0 %Δεl, Δεb, Δεd


Vlastnost Předpis Hodnota Poznámka
Rozměrová stabilitaČSN EN 16040,0Δεl, Δεb, Δεd
Pevnost v tlakuČSN EN 826450 kPaNapětí v tlaku při 10% deformaci
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyČSN EN 1607800 kPaPevnost v tahu kolmo k rovině desky
Tepelný odpor
0,16 m2KW-1Pro tloušťku 6 mm
Tepelný odpor
0,29 m2KW-1Pro tloušťku 10 mm
Hmotnost desky
1,8 kgPro tloušťku 6 mm
Hmotnost desky
2,0 kgPro tloušťku 10 mm

Balení

Jedno balení obsahuje 6 kusů desek a lze jím pokrýt maximálně 4,5 m2 podlahové plochy. Celková hmotnost jednoho balení tepelně izolačních desek tloušťky 6 mm je 11,5 kg, u desek tloušťky 10 mm pak 12,8 kg.

Postup při pokládce

Podklad a jeho příprava

Podklad musí být vyzrálý, bez tendencí k dalšímu smršťování, suchý, soudržný, zbavený prachu a mastnoty. Nepevná, nesoudržná a znečištěná místa podkladů musejí být mechanicky odstraněna a vyspravena. Před aplikací desek podklad opatříme vhodným penetračním nátěrem, dle povahy podkladu a lepicí hmoty.

Lepení desek

Tepelně izolační desky se k podkladu lepí celoplošně vhodnou lepicí hmotou na cementové bázi. Při lepení na dřevěné podlahy a objemově nestálé podklady musí být lepicí hmota dostatečně flexibilní. Lepicí hmota se na připravený podklad nanáší zubovým nerezovým hladítkem s výškou zubu 6 × 6 nebo 8 × 8 mm tak, aby se zaplnily i mírné nerovnosti podkladu.

Desky jsou kladeny na sraz, na vazbu do čerstvé lepicí hmoty. Důkladně se usadí a vyrovnají. Desky musí být v kontaktu s lepicí hmotou a podkladem v celé své ploše. Lepicí hmota nesmí pronikat do spár mezi deskami. Desky se dělí naříznutím po celé šířce z obou stran a zlomením o hranu. Doplňkové kotvení desek se provádí v případě desek pokládaných na dřevěné a objemově nestálé podklady. Jako kotvy se používají vruty doplněné vhodným plastovým nebo kovovým talířkem. Doporučený počet kotev je 4 ks na desku. Kotvy se osazují minimálně 30 mm od hrany desky. Zašroubují se tak, aby horní hrana kotvy lícovala s povrchem desky. Lepicí hmotu je potřeba nechat důkladně vyzrát. Dilatační spáry v podkladu musejí být zachovány. Na dřevěné a objemově nestálé podklady se doporučuje použít desky tloušťky 10 mm.

Úprava spár mezi tepelně izolačními deskami

Spáry se přelepí samolepící výztužnou páskou, popřípadě v kombinaci s hydroizolační těsnící páskou nebo tmelem. Minimální přesah pásky je 50 mm přes hranu desky.

Pokládka rohože a dlažby

Standardní způsob pokládky topných rohoží a kabelů Ecofloor. Vynechat lze penetraci podkladové desky, protože desky F-Board se i bez penetračního laku velmi dobře pojí s cementovými lepidly.

Krátce o firmě FENIX Trading, s.r.o.

V čele obchodní skupiny Fenix se sídlem v Jeseníku stojí po celou dobu existence ing. Cyril Svozil, ředitel a spolumajitel holdingu Fenix. Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej elektrických topných systémů. Páteř výrobního programu skupiny tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože a systémy protiúrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN vč. mramorových panelů MR pro reprezentativní místnosti a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX. Sortiment doplňují výrobky pro regulaci topných systémů, akumulační kamna a elektrické ohřívače vody. Za dobu své existence se firma Fenix stala nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických topných systémů, ale i výrazným exportérem s vývozem do 43 zemí světa.

Instalace tepelně izolačních desek F-BOARD.


Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 7

Krok 8

Krok 9

Krok 10
Krok 11
1 Ing. Peter Šovčík, Figura Public Relations, tel.: 608 616 937, e-mail: sovcik@figurapr.cz
Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy FENIX