Centrální vzduchotechnická šachta vyžaduje údržbu, na niž se často zapomíná. Na fotografii stav dlouho nečištěné šachty.

Údržba centrálních vzduchotechnických šachet bytových domů

Bytové domy obsahují pro odvětrávání kuchyní, koupelen a záchodů centrální šachty. Tato vzduchotechnická zařízení vedou skrz všechna patra až na střechu a v jednotlivých podlažích se do nich postupně připojují všechny byty. Kvůli čerstvému vzduchu je vzduchotechnické šachty potřeba udržovat v pořádku. A to především tehdy, pokud má dům již nová těsná plastová okna.

Centrální vzduchotechnické šachy odvádí vydýchaný či znečištěný vzduch, vlhkost z vaření či praní a různé nežádoucí pachy z bytu pryč. Staré a stále doporučované normy počítají s přívodem čerstvého vzduchu bohatého na kyslík přirozeně přes otevřená okna či otevřené dveře. V době těsných plastových oken a dveří hraje zásadní roli větší frekvence větrání, nucená výměna vzduchu. Na to ovšem spousta lidí zapomíná.

Co dělat, abyste udrželi celý systém odtahu z bytů v naprostém pořádku?

Vše začíná od bytů. V každém bytě jsou vyústění do šachty kryté mřížkou, nebo ventilátorem s mřížkou. Někdy tam bývá starý molitan jako filtr. Občas se také používaly zpětné klapky, které by se měly udržovat funkční. Uživatelé bytů by měli všechny tyto odtahové prvky pravidelně čistit, aby zůstaly plně průchozí a pokud možno čisté.

Proč mít v bytě čerstvý vzduch a jak větrat

Dostatečným větráním a odtahem znečištěného vzduchu si zajistíte zdravé bydlení. Neděláte to pro nikoho jiného než pro sebe. S dostatkem kyslíku bude vaše tělo mnohem aktivnější, výkonnější a také odolnější. Budete mnohem efektivněji pracovat, ale i odpočívat. Jednoduše se budete cítit lépe a celkově budete zdravější.

Právě v této době správné větrání hraje zásadní roli. Je naprosto nevhodné větrat dlouhodobě pootevřenou ventilačkou, jak se to dělalo dříve. Správně by člověk měl několikrát denně naplno otevřít okna a provést velmi rychlou výměnu vzduchu. Větrání má být krátké, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale nesmí dojít k poklesu teploty stěn. Tímto vyvětráním dojde k relativně malé ztrátě tepla. Naakumulované teplé stěny a nahřáté radiátory pak rychle prostor dohřejí na příjemnou teplotu. Otevřením oken také rychleji vyvětráte kuchyni a sociální zařízení, zvýšíte odvod znečištěného vzduchu přes centrální šachtu.

Poznámka redakce: Následující výpočetní program ukazuje nutnou intenzitu větrání v místnosti s lidmi, kteří provádějí různé činnosti. Doplňme, že obsah oxidu uhličitého by měl být do 700 ppm (pro trvalý pobyt), horní zdravotně ještě přijatelná hranice je do 1200 ppm, která je pro trvalý pobyt už nevhodná. Konec poznámky.

Dále následují odtahové šachty vzduchotechniky. Ty bývají vyrobeny z potrubí různých materiálů, nejčastěji z plechu, dříve z osinkocementu a mají buď kruhový, nebo hranatý tvar, dle typu domu. I centrální šachta samozřejmě vyžaduje údržbu, na niž se často zapomíná. Podle odborníků je velmi užitečné centrální šachty pravidelně čistit od nánosů nečistot, které mohou způsobovat zvýšenou prašnost či zapáchání ve vývodech horních bytů.

Pravidelné čištění centrálních šachet

Klimatizace či běžná vzduchotechnika musí být pravidelně čištěna a desinfikována. A totéž platí i pro centrální šachty. Ideální je provádět čištění pravidelně každých 3–5 let.

Dnes specializované firmy dokáží provést rychlé mechanické čištění šachty speciálními kartáčovými stroji a odsátí nečistot z šachty pryč. Například firma KLIMAHAUS zajišťuje čištění šachet velmi rychle a účinně. Dokonce si můžete současně objednat i vydesinfikování šachty účinnými prostředky nebo servis ventilační turbíny.

Vyčištěný šachta. Mechanické čištění probíhá kartáčovými stroji a následně může být povrch též vydesinfikován.

Zakončení vzduchotechniky na střeše domu

Poslední částí centrálních šachet tvoří konečné vyústění na střeše. Tento koncový prvek musí být maximálně účinný, protože ovlivní celkový výkon odtahu.

Dle typu domu používáme buď pasivní výstupní mřížky, přes které odchází vzduch pryč, nebo centrální elektrické ventilátory. Mnoho domů si také nechalo provést výměnu nefunkčních ventilátorů za samočinné ventilační turbíny.

Samočinné turbíny jsou sice méně účinné než ventilátory, zato jsou účinnější než pasivní mřížky. Turbíny jsou tiché a také bezúdržbové. Navíc neplatíte žádné náklady na jejich provoz.

Na řadě domů stále nalezneme původní ventilátory či pasivní mřížky.

Nové moderní ventilátory s regulací

Nejúčinnějším řešením jsou funkční ventilátory. Pokud totiž na domě máte nefunkční centrální ventilátor, pak je šachta do velké míry zcela uzavřena a odtah znečištěného vzduchu nefunguje. Jestliže uvažujete o výměně ventilátoru, můžete aplikovat hybridní systém větrání, tj. kombinaci moderního úsporného ventilátoru a samočinné ventilační turbíny.

Turbína slouží k zajištění mírného podtlaku v šachtě (aby se pachy nevracely do bytů), zatímco silný ventilátor po sepnutí zajistí potřebný rychlý odtah použitého vzduchu až z bytu. Například nový hybridní systém i-Drive od firmy Klimahaus zajistí kombinované větrání s významnou úsporou za energie, protože přednostně odtahuje turbínu, a až v případě potřeby (např. bezvětří) můžete sepnout pomocný ventilátor. Jsou používány ventilátory, jež nebrání průchodu vzduchu při jejich nečinnosti, narozdíl od axiálních ventilátorů znemožňujících odtah ve vypnutém stavu.

Systém i-Drive lze naprogramovat ve velkém rozsahu tak, aby výkon, denní/noční režim, délka sepnutí ventilátoru a také jeho tichý chod odpovídaly jak typu domu, tak i požadavku investora.

Automatický chod je dnes žádaný prvek

Často je oceňován automatický systém větrání, který v závislosti na výkonu ventilační turbíny sám automaticky spouští pomocný ventilátor a udržuje po celou dobu dostatečné odsávání z celého domu. Tento systém nemusí být napojen na centrální spínače z bytů, a tudíž nehrozí poškozování či nežádoucí trvalé spuštění ventilátoru až do jeho zničení.

Pomáháme lidem zdravě bydlet

Pokud uvažujete o úpravě či vylepšení centrálního systému odvětrání, můžete kontaktovat firmu KLIMAHAUS. Nabídne vám několik zajímavých řešení jak z hlediska čištění šachet, tak i z hlediska obměny centrálních ventilátorů za nové moderní systémy.

Dnes existuje nepřeberné množství ventilátorů, které lze velice efektivně regulovat tak, aby byl zajištěn odpovídající výkon, nízká hlučnost a přitom spotřeba elektřiny klesla na minimum.

Firma KLIMAHAUS s.r.o. působí v oblasti dodávky a specializované montáže vybraných produktů.

V případě bytových domů se šikmou střechou je také velmi užitečné uvažovat o větrání půdního prostoru ventilačními turbínami. To dokáže významně ovlivnit účinnost tepelné izolace (tím, že ji udržuje s minimální vlhkostí) i v létě, kdy turbíny odsávají přehřátý vzduch, čímž půdní prostor chladí a omezí tím průnik tepla skrz střechu do bytů.

— kontakty —

KLIMAHAUS, s.r.o.

Sladovnická 518/4, 620 00 Brno

E: info@klimahaus.cz   T: +420 703 999 787
WWW: https://klimahaus.cz

Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: archiv firmy KLIMAHAUS