Vesnička šesti nízkoenergetických domů z Ytongu v Ostravě

V ostravské části Třebovice v blízkosti Kostela Nanebevzetí Panny Marie vznikla v nevyužité luční enklávě, přístupné z ulice Třebovická, neobvyklá řada šesti rodinných nízkoenergetických domů. Vedle energetické hodnoty je jejich společným jmenovatelem pórobetonový stavební systém YTONG a velmi krátká doba hrubé stavby, která se vešla do jediného měsíce.

Domy realizovala projekční a stavební firma DK1 se sídlem v Kravařích, která je již známá svou specializací na stavební systém YTONG. „Stavíme z materiálů, které si přeje nebo upřednostňuje investor,” řekl její šéf a zároveň majitel Ing. Daniel Kozel. „Je-li to na nás, pak většinou volíme pórobeton. V současnosti provádíme téměř 90 % staveb rodinných domů z pórobetonu YTONG a tento podíl se dlouhodobě zvyšuje.

Podle Daniela Kozla vyplývá toto vysoké číslo z množství výhod, které systém nabízí: rychlost výstavby, snadná práce bez dřiny, komplexnost použití a takřka bezodpadová výstavba. Konkrétně: systém YTONG lze nasadit na celou hrubou stavbu včetně střechy, stropů a vnitřních příček a stavbu dovést do finále s jedinou stavební četou, bez tesařských a jiných subdodávek. Systém umožňuje snadné a rychlé řešení celé řady konstrukčních detailů. Ve fázi dokončování pak snadné a bezpečné provádění domovních rozvodů a instalaci zařizovacích předmětů. Při kvalitní a přesné práci zůstává minimum odpadu, cca kolečko pórobetonových zbytků na dům.

Čas jsou peníze

Xella CZ se systémem YTONG a firma DK1 se už v roce 2013 zapsaly do knihy rekordů tím, když v Bolaticích – Borové na Hlučínsku postavily hrubou stavbu přízemního domu o rozloze 144 m2 za pouhých 24 hodin a za 30 pracovních dnů dům předaly k nastěhování. Psali jsme o tom v [1]. Kvalitní, promyšlená a přesná výstavba, bez odstávek, předělávek a víceprací, může být i velice rychlá a tudíž i levná. Kdo s tímto potenciálem pracuje, může nabídnout nižší cenu a pro sebe získat více zakázek. To je filosofie každého výrobce kvalitních materiálů, urychlujících a usnadňujících práci, a každé kvalitní stavební firmy.

Vesnička šesti NED z Ytongu uprostřed města

Společnosti DK1 splnila svůj závazek dokončit hrubou stavbu šesti nízkoenergetických rodinných domů ze systému YTONG v Ostravských Třebovicích do 25 dnů. Jde o developerský projekt v režii firmy DK1, která ukončila hrubou stavbu na konci listopadu 2014 a hotové domy se zavázala předat k nastěhování v dubnu 2015. Celkem jde o tři nízkoenergetické dvoupodlažní dvojdomky, dva domy jednopodlažní a jeden dvoupodlažní.

Místo obvyklých tří měsíců zkrátíme hrubou výstavbu na jeden měsíc. Zvládneme to díky perfektní organizaci práce, speciálním materiálům, jako jsou například pevnější betony, a také proto, že Ytong je velmi přesný a úsporný. Jednotlivé díly se snadno napojují, například schodiště je výborně promyšlené a urychlí práci. Již za jedenáct dní budeme napojovat stropy a střechy. Můžeme tak rychlostí konkurovat například i montovaným dřevodomům, avšak nabízíme komfort a trvanlivost zděné budovy,” řekl při zahájení hrubé stavby Daniel Kozel.

Stavební a tepelně technické řešení domů

V době naší návštěvy v rámci press tripu 19. března 2015 zde probíhaly už jen závěrečné dokončovací práce. Jde o domy zděné z přesných tvárnic obvodového zdění YTONG a v tomto případě ze systémových stropů YTONG Ekonom, aplikovaných bez nadbetonávky.

Tepelná izolace obvodových stěn ze zdicích tvárnic YTONG P2 – 400 o šířce 300 mm, posílená na venkovní straně vnějším kontaktním zateplením ETICS na bázi pěnového polystyrénu o tloušťce 150 mm. Výsledkem je součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou na úrovni 0,15 W/(m2K), což je o málo horší hodnota, než je český požadavek pro pasivní dům (0,13 W/(m2K)).

Také střecha svou tepelněizolační účinností splňuje vysoké požadavky na pasivní dům. Z horní tzn. venkovní strany „střešního” systémového stropu YTONG Ekonom je parotěsná fólie. Na ní je položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu odpovídající tloušťky a celé střešní souvrství je pak zaklopeno speciální hydroizolační fólií, která je propustná pro vodní páru, tzn. difúzně otevřená. Tato fólie je na střeše celistvá, bez lepených či svařovaných spojů; celá střecha je sespádovaná do místa odtoku dešťové vody.

Povrchové úpravy z vnitřní strany jsou řešené pomocí systému suché výstavby na bázi sádrokartonu. Výjimkou jsou speciální místa, jako jsou např. koupelny, kde jsou aplikované sádrové nebo sádrocementové omítky. Vedle vysoké prováděcí rychlosti tohoto řešení a velmi dobrého výsledného dojmu (rohy, hrany a kouty vypadají čistě, přesně, linie jsou přímočaré) byla dalším silným argumentem snadná montáž veškerých domovních rozvodů pod sádrokartonem.

Podlahové vytápění

Důležitý je také způsob vytápění objektu. Firma DK1 zvolila sálavé podlahové vytápění. Jeho největší výhodou je příjemné vnitřní prostředí: Ohřátá podlaha svým sáláním okamžitě zvýší teplotu prostorového tepelného záření, od kterého se následně ohřívají stěny, strop i vzduch. Efekt je posílen tím, že podlaha ohřívá i přilehlý vzduch, který stoupá vzhůru a podporuje efekt vytápění. Je důležité, že člověk vnímá tepelné záření dva- až třikrát intenzivnějí, než teplotu vzduchu. Tím, že podlahové vytápění prvotně nastaví v místnosti vyšší teplotu prostorového tepelného záření, zaznamenáme okamžité oteplení. Píšeme o tom i jinde v tomto časopise. Sálavá vytápění běžně pracují s teplotou cca o 2 stupně nižší, než teplovzdušná topení, aniž bychom cítili chladno.

Příspěvek k ochraně klimatu

Šestice nových rodinných domů v Ostravě-Třebovicích, které jsou přístupné z ulice Třebovická vedle Úřadu městského obvodu Třebovice, je vhodná pro městské lidi, kteří preferují bydlení v rodinném domě, ale netouží po péči o zahradu. Tomu odpovídá nevelká parcela, která nicméně umožňuje pobyt nebo uspořádání rodinné oslavy venku, na vlastním pozemku.

Stačilo by jen „málo” a dům by mohl být pasivní. „To by znamenalo komplikovanější návrh, do některé lokality se pasivní dům hůře navrhuje. Velká plocha oken musí být orientována jih. Dům vyžaduje rekuperační větrání, jeho pravidelnou údržbu a celkovou výměnu cca po 10 letech. A také specifický způsob bydlení. My pasivní dům postavit umíme, ale rozhodnutí je na investorovi, zda pasivní dům chce.” Tolik šéf a majitel firmy DK1 Ing. Daniel Kozel.

Literatura a zdroje:

[1] Kolektiv XellaCZ: Boříme rekordy. Hrubá stavba za 24 hodin, dům do šesti týdnů, www.stavebnictvi3000.cz/c4967.

¹) Čerpáno z podkladů Xella CZ
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy Xella CZ, Jiří Hejhálek