Provětrávané fasády, tedy takzvané bezkontaktní zateplení domu, disponují vzduchovou mezerou mezi jednotlivými vrstvami, kterou proudí vzduch, jenž tak odvádí z konstrukce vlhkost.

Větrané fasády aneb Oblečte domu nový kabát

Fasády domu si obvykle člověk všimne hned jako první. Nejen architektovi, ale i běžnému kolemjdoucímu o budově dost prozradí. Proto je důležité stavbu opláštit takovou fasádou, která bude nejen dobře vypadat, ale bude domu i prospívat. Větrané fasády (nebo také provětrávané fasády) představují právě to – modernější, zdravější, a dokonce i úspornější bydlení, které vypadá dobře. Vzhledově navíc díky své rozmanitosti v provedení bude slušet rodinnému domu stejně tak jako firemnímu komplexu budov.

Provětrávaná fasáda je v podstatě druhem vnějšího zateplení. Systém provětrávaných fasád je založený na provětrávání díky vzduchové mezeře mezi tepelnou izolací a vlastní fasádou. Druh zateplení využívající provětrávaných fasád nazýváme tzv. bezkontaktním zateplením domu. Mezi tepelným izolantem a samotou fasádou vznikne vzduchová mezera, která pomocí proudění vzduchu odvádí vlhkost z celé konstrukce. „Tepelným izolantem v tomto případě chápeme minerální izolaci. Mezi nejkvalitnější minerální izolace řadíme například URSA PUREONE, která je díky svým tepelněizolačním a hygienickým vlastnostem unikátem na českém trhu,“ doplňuje architektka společnosti URSA Tereza Vojancová.

Skladba větrané fasády

První částí provětrávané fasády je tepelná izolace, na kterou vždy používáme kvalitní minerální izolaci. „Minerální izolace se do provětrávaných fasád používá nejen pro své skvělé tepelně-izolační vlastnosti, ale také díky tomu, že splňuje veškeré požární normy,“ upřesňuje Tereza Vojancová a pokračuje „Společnost URSA nabízí jedny z nejkvalitnějších minerálních izolací na trhu. Naše minerální izolace vyrábíme z přírodních recyklovaných materiálů a surovin. Ve složení minerální izolace URSA PUREONE navíc nenajdete zbytkové formaldehydy ani jiné škodlivé látky. Jedná se tak o skutečně zdravou volbu pro koncového uživatele, stavbu, ale i životní prostředí.“ Druhou součástí provětrávané fasády je potom nosný rošt, na který se následně upevňují fasádní desky, které tvoří třetí část provětrávaných fasád. Existuje několik typů obkladů, podle čeho z nich však vybrat?

V minerální izolaci URSA PUREONE nenajdete žádné zbytkové formaldehydy ani jiné škodlivé látky. Díky jejím vynikajícím tepelně-izolačním parametrům navíc představuje ideální nástroj úspory nákladů na vytápění či ochlazování domu.

Vždy suď budovu podle obalu

Při výběru materiálu obkladu větraných fasád máte hned několik možností, jaký materiál použít, aby proměnil vzhled celého objektu. Abychom však vybrali správně, je důležité mít na paměti hned několik faktorů. „Především záleží na estetických požadavcích investora, jeho finančních možnostech a jeho ochotě věnovat se obnovováním/údržbě fasády během životnosti. Je také důležité vzít v potaz, zda není v lokalitě např. kvůli památkové ochraně nějaké omezení vzhledu budovy,“ upřesňuje architektka společnosti URSA Tereza Vojancová a dále dodává: „Je vhodné myslet nejen na estetickou, ale i ekologickou stránku věci. Investor by měl porovnat životní cyklus jednotlivých výrobků z hlediska jeho působení na životní prostředí, a to již od těžby nerostných surovin, dopravu, výrobu, používání, a nakonec i zpracování odpadu.

Dost bylo tepelných ztrát

Kvalitně provedená větraná fasáda ve spojení s kvalitní minerální izolací dodá domu vynikající tepelně-izolační vlastnosti, které také sníží výdaje za vytápění. Díky provětrávané fasádě a minerální izolaci totiž během zimy z domu neuniká teplo a během léta se objekt lépe ochlazuje. Ušetříte tak za vytápění i provoz klimatizace. „Větraná fasáda společně s minerální izolací URSA PUREONE představuje ideální kombinaci pro maximální uspoření nákladů na vytápění či ochlazování domu,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Pro zamezení tepelných ztrát je vedle větraných fasád a minerální izolace třeba dbát i na kvalitní vzduchotěsné provedení stavby. „Tepelné ztráty infiltrací mohou mít docela zásadní vliv na energetickou bilanci stavby. Pokud je stavba netěsná, může to vést ke kondenzaci v konstrukci. Pokud z důvodů netěsnosti do konstrukce proniká vlhký vzduch z interiéru, v konstrukci v případě nízké exteriérové teploty kondenzuje vodní pára, a to může po čase vést až k degradaci konstrukce,“ popisuje Vojancová. Vzduchotěsnost stavby lze ověřit tzv. Blower door testem.

Proč vzhled tedy nezměnit?

Větrané fasády disponují mnoha výhodami. Snižují výdaje na vytápění, zajišťují cirkulaci vzduchu a snižují tak riziko tvorby plísní, slouží jako akustický izolant, ale také celkově zvyšují architektonickou hodnotu celého objektu. Ten je díky provětrávaným fasádám modernější a nabírá tak na hodnotě. Díky variabilitě materiálů se navíc nabízí designově zajímavé kombinace, které zajišťují originalitu a nepřehlédnutelnost domu. Tak směle do toho!

Autor: Monika Dudková
Foto: archiv společnosti URSA CZ, s.r.o.