Výjimečná ochrana před hlukem, více místa a zvýšená tepelná izolace

V dubnu roku 2017 jsme uveřejnili příspěvek, v němž jsme popsali cihlu HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. I dnes, více než rok na to, jde o jedinečný výrobek jak svojí koncepcí, tak technickými a užitnými vlastnostmi. Požádali jsme tedy produktového manažera společnosti HELUZ Ing. Pavla Heinricha, aby nám tento produkt přiblížil i ze svého odborného pohledu.

Mezi stavební veřejností je česká společnost HELUZ dobře známá, a tak nepřekvapí, že odborníkům většinou neunikla ani informace o stále ještě novém cihelném bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená. Výhod, které tato cihla nabízí, je více a není na závadu, když se o nich něco dozví i investor a hlavně majitel nebo uživatel. To znamená lidé, kteří nejlépe ocení úspory z titulu vysoké užitné hodnoty a absence častých oprav či rekonstrukcí.

Obr. 1: Ing. Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Co je HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, z jakého materiálu je vyroben, jaké má rozměry?

Jedná se o cihelný blok, který je složen ze dvou cihelných tvarovek spojených přes minerální vlnu. Je určen pro vyzdívky nenosných stěn. Má rozměry na délku 333 mm, šířka je 210 mm a výška je 249 mm, ložné plochy jsou broušené. Od těchto parametrů vznikl i název nového materiálu cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.

Co to v praxi znamená, že nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená má menší tloušťku stěny?

Menší tloušťka cihelného bloku znamená úsporu zastavěné plochy. V praxi to znamená, že na stejném půdorysu získáme větší užitnou podlahovou plochu, než při tradičním řešení stavby domů z klasických cihelných bloků typu AKU. Ty mají totiž při stejné neprůzvučnosti standardní šířku 250 nebo 300 milimetrů oproti HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, která má šířku jen 210 mm.

K čemu je tento materiál určen, na jakých stavbách se dá využívat?

Primárně byl tento výrobek určen pro bytové domy, ale s ohledem na jeho vlastnosti je vhodný i pro rodinné domy, dále pak pro administrativní budovy a najde své uplatnění i při rekonstrukcích kvůli nižší hmotnosti.

Jaká je kompatibilita tohoto výrobku s broušenými cihelnými bloky HELUZ?

Velmi vysoká. Jak již bylo řečeno, nový cihelný blok je také broušený a my máme tak pevně zajištěn stejný výškový modul, na rozdíl od tradičního řešení, kdy zdíme cihelné bloky na maltu s proměnlivou tloušťkou při maltování. Předností zdiva z broušených cihelných bloků je především to, že se cihelné bloky AKU KOMPAKT zdí na systémovou polyuretanovou pěnu, což je výrazně rychlejší a snadnější než klasické zdění na maltu.

Obr. 2: Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

Proč společnost HELUZ s tímto materiálem přichází na stavební trh?

Tento materiál chyběl v naší nabídce a navíc v podstatě chyběl i na trhu. Stávající zdicí bloky HELUZ AKU 25 MK zděné na maltu jsou z pohledu vzduchové neprůzvučnosti na hraně svých užitných vlastností, a ani technologie provádění už ne zcela plně odpovídá 21. století. Pro představu: vzduchová neprůzvučnost znamená, že když jsem v jedné místnosti, pustím si hudbu, povídám si s někým nahlas atd., tak mě soused nemá slyšet. Developeři a stavební firmy také stále častěji volali po tom, aby se snížil přenos konstrukčního hluku nebo hluku po úderu. Tradiční stavební řešení v jednovrstvé konstrukci to neumožňuje, museli jsme tedy nabídnout vícevrstvé řešení, vytvořit princip dvojité stěny, s podmínkou jednoduché stavby jednovrstvé stěny z broušených cihelných bloků. Pro představu, abychom zamezili přenosu konstrukčního hluku, je nutné vložit mezi stěny izolační materiál, který neumožňuje přenos hluku na další stěnu. Když například udeřím na stěnu, tak se hluk přes izolaci mezi zdivem k sousedovi nemá téměř jak přenést. Abychom toho dosáhli, museli jsme vymyslet i systém připojovacích stavebních spár, kterým pružně oddělujeme stěnu od ostatních přiléhajících konstrukcí a tím zamezujeme přenosu hluku. Po technické stránce jsme se snažili vymyslet konstrukční detaily tak, aby byly jednoduše proveditelné běžnými stavebními postupy. Samozřejmostí bylo odzkoušení požární odolnosti, aby bylo dosaženo požadované požární odolnosti celé konstrukce včetně připojovacích spár. Další výhoda systémového řešení připojovacích spár spočívá ve snížení rizika vzniku trhlin mezi navazujícími konstrukcemi.

Obr. 3: Cihelný blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 byl primárně určen pro bytové domy, ale s ohledem na jeho vlastnosti je vhodný i pro rodinné domy

Na jaké stavby je tento materiál určen, dá se využít jen na stavbu bytových domů nebo i pro výstavbu klasických rodinných domů a bungalovů?

Cihelný blok HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušený je především určen pro bytové domy s tím, že se v současné chvíli používá k vyzdívání nenosných stěn. Samozřejmě, že je určen i pro bungalovy a rodinné domy, kde si uživatel chce zajistit dobrou zvukovou izolaci. Například mezi kuchyní a ložnicí, obývacím pokojem a ložnicí, prostě všude tam, kde by hluk mohl obtěžovat a rušit. Proto jsem zmínil i dnes tolik oblíbené bungalovy, protože i pro tyto stavby se jedná o velice zajímavý produkt.

Dosud jsme hovořili o cihelném bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená jako o materiálu, který zamezuje šíření hluku. Má tento materiál i tepelně izolační vlastnosti?

Stěna z tradičně používaných cihelných bloků HELUZ AKU 25 MK má velmi malý tepelný odpor, který je dán malým vylehčením cihelných bloků a zděním na běžnou maltu. Konkrétně řečeno, když je můj byt oddělený od sousedního bytu stěnou z tohoto materiálu, ale nikdo tam nebydlí nebo tu žije „šetřílek”, tak musím ve svém bytě více topit. Oproti stěně z klasických cihelných bloků, je u nového výrobku dosaženo výrazně většího tepelného odporu. Nová cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená má v sobě čtyři centimetry izolační hmoty, což je pro mezibytovou stěnu nadstandard. V mezibytových stěnách se tepelná izolace běžně nepoužívá, a když bych chtěl sousední byt od mého tepelně izolovat, musel bych k mezibytové stěně dodatečně předsadit nějaký tepelný izolant. Což je technicky a finančně náročnější.

Obr. 4: Originální sendvičová struktura cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 BROUŠENÁ znamenala skokové zlepšení akustických vlastnosti cihel a poprvé byla představena na veletrhu FOR ARCH 2016

Jak a čím prokazujete deklarované vlastnosti cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená?

Každý výrobek musíme uvést na trh podle platných zákonů. Technický a zkušební ústav stavební (TAZÚS) náš výrobek odzkoušel a na základě i tohoto měření vydal stavební technické osvědčení, které umožňuje tento výrobek uvést na trh. Pro výrobek je vydáno prohlášením o shodě. Také z pohledu zvukové izolace, jedné z nejdůležitějších vlastností tohoto výrobku, jsme v našich laboratořích prováděli rozsáhlá měření, abychom nakonec výrobek podrobili nezávislé zkoušce ve zkušebně TAZÚS. Na základě dosažených výsledků nezávislého měření deklarujeme užitné vlastnosti. Konkrétně řečeno, v laboratoři jsme naměřili Rw = 59 dB, ale deklarujeme 57 dB i s ohledem na to, že se jedná o nový výrobek a nové technické řešení.

Závěr

Cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená je dalším pozoruhodným výrobkem přední české cihlářské společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Tato cihla svým významem opět přesahuje hranice České republiky, ale má velký potenciál uspět i u nás, v tradiční zemi bytových domů.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy