Výměna střešních oken

Stále častěji se setkáváme s případy, kdy zákazník stojí před otázkou, jak naložit se starým střešním oknem, které buď netěsní, je nevzhledné a co se týče energetických úspor a obsluhy prostě nesplňuje požadavky moderní doby.

Nejprve je na místě si uvědomit, že technická úroveň střešních oken, ale i jejich montáž se za posledních dvacet let výrazně změnila. Rostoucí požadavky na zateplení rámu změnily pro osazení okna dvě zcela zásadní věci – umístění montážních úhelníků a tvar ostění. Většina starších střešních oken není z tohoto pohledu zabudována způsobem, který by odpovídal současným nárokům.

Profesionální a komplexní řešení

Některá střešní okna lze vyměnit bez velkých zásahů téměř bezprašně, ale u jiných to bohužel nejde. Správné napojení pojistné hydroizolace a lepší dodatečné zateplení rámu je částečně možné i bez nutnosti zásahu do ostění. Avšak kvalitní a fungující napojení parozábrany možné není. Jinými slovy bezprašnou cestou ve valné většině případů problém neodstraníte. Pouze do starého problému umístíte nové okno.

Tento fakt nás vedl k tomu, že jsme připravili profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken ve dvou variantách, které odstraní staré chyby, eliminují možné problémy a to při minimálním nepořádku.

Roto Designo R8 MR

První variantou je výměna původního střešního okna za střešní okno Roto Designo R8 MR. Je vyrobené s milimetrovou přesností podle zadání zákazníka. Roto Designo R8 MR umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu stávajícího střešního okna nezávisle na výrobci, velikosti a roku výroby. Navíc toto okno dosahuje vynikajících tepelně-technických parametrů a zákazníkovi nabízí vysoký uživatelský komfort. Tato varianta výměny je naprosto bezprašná, ale není zde možnost revize okenního otvoru.

Roto Designo R8 MR se vyrábí s milimetrovou přesností podle zadání zákazníka
Střešní okno Roto Designo R8 MR

Renovační balíček

Druhá varianta výměny je technicky nejdokonalejší – jako jediná totiž umožňuje kompletní revizi celého okenního otvoru, dokonalé napojení na všechny vrstvy střešního pláště včetně napojení parozábrany. Tento Renovační balíček obsahuje střešní okno Roto se zateplovacím blokem ze standardní nabídky a Roto ostění vyrobené z měkčeného plastu. Stávající ostění je odstraněno a po montáži okna nahrazeno prefabrikovaným ostěním. Díky tomu je možno bezproblémově napojit všechny vrstvy střešního pláště na okno.

Obraťte se na odborníky

Pokud se zákazník rozhodne pro výměnu střešního okna, měl by se vždy obrátit na odborníka. Ten by měl zákazníkovi poradit, která z variant je pro něj z technického hlediska nejvhodnější. Proto apelujeme na zákazníka, aby tuto výměnu skutečně prováděli pouze certifikované firmy, které byly námi řádně proškoleny. Existuje totiž řada faktorů ovlivňujících správné osazení nového střešního okna a není možné všechny zahrnout do montážních návodů.

Autor: Ing. arch. Martin Tichý
Foto: Archiv firmy