Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze otevřela nové Technologické centrum

Nový objekt v Mikulandské ulici poskytuje studentům vysoce nadstandardní dílenské zázemí a sofistikovaný prostor pro tvorbu. Velkoryse jsou pojata i místa pro společné setkávání. Základní ideou budovy je otevřenost prostorová, mezioborová, myšlenková i otevřenost vůči veřejnosti.

Projekt uměleckých dílen naplňuje vizi UMPRUM jako živé a plně funkční součásti centra města. Realizovaná přestavba zapadá do panoramatu města a zůstává součástí okolního městského organizmu.

Potřebu vnější komunikace a otevřenosti zhmotňuje čelní fasáda stavby zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Průřez do hloubky objektu předznamenává vnitřní funkci a život. Vynechání vstupního segmentu fasády přes celou výšku dokládá transformaci stavby ze školy základní na školu vysokou.

Stavba sestávající ze dvou traktů s dvěma podzemními a pěti nadzemními patry poskytuje kompletní a vysoce moderní technologické zázemí pro všechny obory, potřeby prezentace i potřebné technické vybavení pro provoz budovy. Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání přitom respektuje historický systém modulace a traktování. Chráněné dílenské prostory (přístupné pouze pro studenty a pedagogy) jsou v rovnováze s prostory otevřenými i veřejnosti.

Prostorovou dominantou stavby je zastřešená dvorana, která kromě prezentačních účelů nabízí i platformu pro realizaci velkých projektů. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel, lehké provozy jsou situovány do středu dispozice. V suterénu jsou umístěny materiálové dílny, jejichž provoz je závislý na těžkých strojích. Podzemní podlaží také poskytují rozsáhlá skladovací zázemí pro jednotlivé ateliéry. Organizace všech prostor umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů. Budova je završena rozlehlou terasou.

Návrh budovy nového technologického centra v Mikulandské ulici zpracoval architekt a pedagog UMPRUM Ivan Kroupa ve spolupráci s Janou Moravcovou a Tomášem Zmekem.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Peter Fabo

1) Zdroj: www.umprum.cz