Vídeňská cihelna společnosti Wienerberger v polovině 19. století (foto: Wienerberger)

Wienerberger letos slaví 200 let. Stále staví na lidech a jejich dovednostech

Historie společnosti Wienerberger sahá dvě stě let zpátky a je příběhem odhodlání, pracovitosti a dobrých nápadů. To bylo jasně vidět na největším stavebním veletrhu v Evropě, na BAU 2019 v Mnichově, kde Wienerberger vystavoval a kam jsme se jako hlavní mediální partneři veletrhu samozřejmě vypravili.

Stánek společností Wienerberger byl mohutný a na velikých fotografiích jsme se mohli dočíst, jak šel čas, až postupně uplynulo dvě stě roků, a co se za tu dobu událo. Pojďme se na historii společně podívat.

Počátky sahají do roku 1819

Společnost Wienerberger byla založena v roce 1819 ve Vídni Aloisem Miesbachem (1791–1857) a již od roku 1869 začala obchodovat na Vídeňské burze cenných papírů. V roce 1986 cihelna prudce expandovala. Z místní rakouské cihelny se během několika let stal jeden z největších světových výrobců cihel. Postupně získala řadu svých konkurentů, včetně firmy Baggeridge PLC (červen 2007), přičemž převzetí bylo vyřízeno britskou komisí pro hospodářskou soutěž, a v roce 2014 Keymer, výrobce dlaždic. Sídlo společnosti je ve Vídni v Rakousku.

Počátky firmy na časové ose prezentované na Bau (foto: Helena Hejhálková)

Dobré nápady šly ruka v ruce s novou technologií

V 50. letech minulého století firma postavila první tunelovou pec a za ní rychle následovaly další. Došlo také k první zásadní změně v sortimentu hlavních výrobků – cihel. Zatímco do 50. let 20. století byly vyráběny pouze plné zdicí cihly, začíná se od tohoto období s výrobou příčně děrovaných cihel malých formátů. Přelom 70. a 80. let přinesl v důsledku předchozí tzv. ropné krize další technologické inovace, které se odrazily v nových produktových řadách, známých široké veřejnosti pod názvy Porotherm a Poroton. Tato strategie se ukázala jako velmi efektivní a v krátké době vedla k intenzivnímu růstu podnikatelských aktivit společnosti a hospodářských výsledků.

Česká pobočka společnosti sídlí v Ćeských Budějovicích

Český trh a Wienerberger

Na český trh vstoupila společnost v roce 1992 zakoupením podílu v cihelně Novosedly na jižní Moravě. Postupně byly do skupiny začleněny další cihelny, včetně největšího konkurenta, společnosti LATER Chrudim nebo Cihelny Kinský v Kostelci nad Orlicí. V roce 2015 došlo k začlenění firmy Tondach do skupiny Wienerberger a tím i k výraznému rozšíření produktového portfolia o pálenou střešní krytinu. Spolu s tím byl zahájen i program vedoucí k synergii jednotlivých produktových řad u koncového spotřebitele.

Dnes je firma Wienerberger největším výrobcem cihel na světě. Nabízí ucelené portfolio výrobků pro domy s keramickou obálkou. Technické zajištění výroby odpovídá nejmodernějším trendům a firma patří z hlediska vývoje i technologie výroby ke špičce ve svém oboru. Technologická zařízení provozovaná na jednotlivých závodech odpovídají nejvyšším standardům integrované prevence a omezování znečištění IPPC. Nejvýznamnější z ekologicky orientovaných technologií je regenerativní termické spalovací zařízení (RTNV), které slouží k omezování emisí znečišťujících látek obsažených ve spalinách na výstupu z vypalovací pece, které je instalováno na všech výrobních závodech Wienerberger. Plynofikace vypalovacích pecí umožnila kompletní likvidaci olejového hospodářství. Tímto krokem firma přispěla k vyššímu stupni ekologizace provozu na všech výrobních závodech.

Snaha o snižování spotřeby přivedla společnost Wienerberger na myšlenku vybudovat vlastní síť plnicích stanic CNG, které jsou postupně budovány na všech závodech. CNG je na cihelnách používán jako pohonné palivo pro vysokozdvižné vozíky a pro služební automobily.

Úspěch firma staví na lidech a jejich dovednostech

Mít kvalitní suroviny a výborné stroje je důležité. Bez schopných a zapálených lidí to však nejde. To si Wienerberger uvědomuje již od svého založení a věnuje se lidem, kteří u ní pracovali a pracují (v ČR jich zaměstnává cca 1 400). Neméně důležití jsou však pro něj lidé v okolí výrobních míst (dobré sousedské vztahy) a zákazníci.

A to jsou zajisté i hlavní důvody, proč je dnes Wienerberger AG největším světovým výrobcem cihel (Porotherm, Terca) a jedničkou na trhu se střešními taškami (Koramic, Tondach) v Evropě, stejně jako s betonovými dlaždicemi (Semmelrock) ve střední a východní Evropě. V potrubních systémech (keramické trubky Steinzeug-Keramo a plastové trubky Pipelife) je společnost jedním z předních dodavatelů v Evropě. S celkovým počtem 198 výrobních míst (významná jsou místa i v ČR) dosáhla skupina Wienerberger tržeb ve výši 3 119,7 milionů EUR.

Autor: Mgr. Helena Hejhálková
Foto: archiv autorky, Wienerberger