Zastávky městské hromadné dopravy se zazelenají

Během měsíce listopadu bylo dokončeno další zastřešení zastávek městské hromadné dopravy v Opavě. Poprvé zde však vyrostly tzv. zelené zastávky.

Na první pohled se nové zastávky výrazně neliší od stávajících, a to z důvodu jednotného architektonického stylu, ale na rozdíl od klasických mají jednu odlišnost, kterou je jejich střecha. Na té v přeneseném smyslu slova vyrostla zahrada. Střešní dílce byly vyplněny vhodnou zeminou a speciálními druhy rostlin, konkrétně šesti druhy rozchodníků, jenž představují moderní suchomilnou skladbu zelené střechy. Je upravena tak, aby dlouhodobě odolávala změnám klimatu i počasí. Tento typ střechy má za úkol zlepšit komfort uživatelů primárně v letním období. Na jaře a na podzim by střecha měla zadržovat dešťové srážky a celoročně přispívat k aktivnímu zachytávání prachových částic v bezprostředním okolí.

Výstavba těchto zastávek nebyla finančně náročnější než těch stávajících, rovněž jejich údržba bude obdobná. „Po pečlivém výběru jsme se společně s dopravním podnikem shodli, že je potřeba zastřešit počáteční zastávku linky 221 v Kylešovicích u školy a na Horově náměstí ve směru ze Slezské nemocnice do centra města,“ uvedl náměstek primátora Michal Jedlička, který se věnuje životnímu prostředí. „Mám upřímnou radost, že tento dlouho připravovaný projekt se i v současné obtížnější době stihl realizovat a zastávky budou sloužit na místech, kde se již delší dobu po nich volalo a kde chyběly,“ doplnil Michal Jedlička. 

Autor: Anna Sotolářová 1)
Foto: www.opava-city.cz

1) Tisková zpráva města Opava