Zelená střecha polyfunkční budovy ve Vizovicích.

České nejpovedenější zelené střechy roku 2020 vyhlášeny

Přinášíme přehled toho nejlepšího z oblasti architektury zeleně, co vzniklo v Česku v nedávné době. Už posedmé vybírala odborná porota nejpovedenější Zelenou střechu roku – letos z rekordních jednadvaceti přihlášených děl. Byly vybráni čtyři hlavní vítězové. Svého favorita vybrala také veřejnost.

Bývalý pavilon EXPO 2015

Na první příčce se umístila střecha polyfunkční administrativní budovy v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích, na níž porota ocenila vysokou úroveň architektonického řešení i užitnou hodnotu s relaxační funkcí. Střecha vyrostla na budově, která vznikla přesunutím oceněného modulárního pavilonu České republiky na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Zelená střecha nabízí posezení a bylinkovou zahradu s výhledem na areál firmy, přírodu i Vizovice. Projektanti ji rozdělili na centrální plochu tvořenou nízkými trvalkami, která je i pochozí, a okolního zeleného prstence vycházejícího z úžasné krajiny. Princip střechy vycházel ze studie celého areálu, do nějž byla realizace zasazena. „Na komplex budov navazuje údolí, ve kterém firma plánuje další investice. Vznikl tedy velmi zajímavý krajinářský komplex, který by se měl následně realizovat,“ uvedl jeden u projektantů zelené střechy Zdeněk Sendler.

Takové řešení přibližuje veřejnosti možnosti uplatnění zelených střech i na lehkých montovaných objektech,“ vysvětlil předseda pětičlenné odborné poroty, krajinářský architekt Samuel Burian. S kolegy ocenil i užitnou hodnotu s relaxační funkcí. „Střecha poskytuje oázu, kde lze spočinout v zeleni, jak kvetoucí, tak vlnící se. Kde vše žije, bzučí a hýří nespočetnými barvami. Kam si rádi půjdete sníst svačinu nebo kde zrealizujete důležitou obchodní schůzku s klientem. Takový byl záměr a snad se podařilo ho zrealizovat,“ doplnila Radka Táborová, spoluautorka projektu střechy.

Zelená střecha nabízí posezení a bylinkovou zahradu s výhledem na areál firmy, přírodu i Vizovice.

Dvě druhá místa obsadily pražské střechy

Pobytová střecha na městském Paláci Špork v Praze nadchla porotu realizací v památkově chráněné zóně historického centra a uplatněním recyklovaných stavebních materiálů. Korunou domů je střešní nástavba, jež z pobytové střešní plochy se zahradou nabízí výhledy na Staré Město a panorama Pražského hradu. Samotná konstrukce střechy je tvořena šikmými a zborcenými plochami železobetonových desek, které pomáhají sjednotit členitý půdorys a za svými vrcholy skrýt i pohledově neatraktivní technologie domu.

Městský Palác Špork v Praze.

Zelená střecha nabízí nájemcům domu neformální pracovní prostředí, prostor pro odpočinek i pořádání společenských akcí. Akátová střešní terasa a přechází plynule do dlouhých lavic a stupňů umožňujících přístup i do vyšších částí střechy. V nepobytové ploše jsou vysázeny rostliny užitkové i okrasné plnící estetickou funkci a zlepšující tepelný komfort v letních měsících. Střešní zahrada má dvě tváře. První je jarní a pozdně jarní, kdy jsou traviny nízké a kvetoucí trvalky kopírují terén střechy. Během léta úlohu přeberou traviny a vyšší trvalky a vytvoří „divočinu“. Ta má za úkol, mimo jiné, zakrýt nežádoucí dominanty technologie domu.

O druhé místo se projekt Paláce Špork podělil s rekonstruovanou zelenou střechou na garážích bytového domu v ulici Nad Ostrovem 7 v Praze 4. V objektu sídlí architektonická kancelář Jakub Cigler Architekti, která je rovněž autorem návrhu střechy, která uspěla mimo jiné díky kombinaci suchomilných i na údržbu náročnějších typů zeleně včetně okrasných keřů s jedlými plody. Jde o rekonstrukci původní nevyhovující zelené střechy. Nový koncept je kombinací intenzivní a extenzivní zelené střechy s dřevěnými palubami, díky nimž je pobytová plocha kolem stávajícího bazénu mnohem příjemnější a větší, zeleň je více součástí celého prostoru. Vizuálně vstupuje k prostorám kanceláře, které jsou na stejném podlaží za prosklenými stěnami. Zahrada tak funguje i opačným směrem, láká vyjít z kanceláře ven. Střecha funguje jako plnohodnotná zahrada. Zaměstnanci architektonické kanceláře si tam nosí kávu, probíhají zde neformální pracovní schůzky, děti z bytového domu se koupou v bazénu a v letních večerech se lidé baví a grilují. O zahradu se starají pracovníci kanceláře vlastními silami a společná práce je vítaným zpestřením.

Rekonstruovaná zelená střecha na garážích v Praze 4.

Třetí příčku obsadil park na podzemních garážích v Brně

Třetí místo si za plně funkční pobytovou a veřejnosti přístupnou zelenou střechu odneslo dílo na podzemních garážích Office Parku Vlněna v Přízové ulici Brně. Kromě stromů se zde mohou kolemjdoucí potěšit i pohledem na dokonalý kobercový trávník a bohaté trvalkové záhony. Přírodní střecha ochlazuje okolí, reguluje odtoky vody a dopřává prostor i společenským setkáním.

Střecha podzemních garáží Office Park Vlněna v Brně.

Nejen zelené střechy, ale i fasáda

Jako výjimečné dílo byla uznána vertikální zelená fasáda na dostavbě sídla ombudsmana v Brně s průkopnickou technologií, která dokazuje, že i v České republice lze budovat zelené fasády s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti.

Vertikální zelená fasáda na sídle ombudsmana v Brně.

Čestná uznání do Prahy i Brna

Mezi přihlášená díla rozdali hodnotitelé i čtyři čestná uznání. Dvakrát – v Praze a ve Slavkově u Brna – za využití odpadních vod pro zavlažování zelené střechy. Firmu ACRE ocenili za pilotní projekt zelené střechy na vodojemu v Praze 9, který ukazuje, jak do budoucna zvyšovat biodiverzitu velkoměsta.

Střecha vodojemu z lučních květin v Praze 9.

Cena veřejnosti

Cenu veřejnosti si díky 10 863 hlasům odnesla střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v centru Brna, která kombinuje trávník, odpočinkové části s dřevěnými prkny a stylizovanou japonskou zahradu. „Velmi nás těší zájem veřejnosti, který letos opět překonal čísla předchozích ročníků. Stejně tak počet přihlášených děl a rostoucí kvalita jejich provedení ukazuje, že si zelené střechy upevňují místo mezi stavitelskými řešeními, a to nejen v Praze, ale i na venkově napříč celou republikou,“ pochvaluje si Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, který soutěž vyhlašuje.

Čestné uznání získala také střecha ve Slavkově u Brna, na jejíž zavlažování jsou využity odpadní vody.

Byla udělena také speciální cena za originální uplatnění zeleně na střeše a otevření soukromého pozemku k propagaci (nejen) zelených střech. Jde o realizaci zelené střechy v Lese přátelství. Oceněny byly letos rovněž střechy rodinných domů. O tom ale až příště.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv Svazu zakládání a údržby zeleně

1) vypracováno na základě tiskových zpráv Svazu zakládání a údržby zeleně