Zdravé větrání s rekuperační jednotkou od 2VV s.r.o.

Správné větrání bytů a rodinných domů je středem zájmu projektantů a možná ještě víc uživatelů. Nová okna, dveře a neprůvzdušné konstrukce (stěny a střecha) šetří energii za vytápění. Snižují ale přirozené větrání. Vydýchaný vzduch, to je nejen vysoká vlhkost, orosená okna a plísně v koutech. Je to i vysoký obsah oxidu uhličitého CO2, který působí únavu až poruchy zdraví.

Máte v obýváku domácí tělocvičnu s rotopedem apod.? Pak je dobré vědět, že při intenzivním cvičení či luxování při zavřeném okně – venku je dejme tomu –10 °C – nadýcháte za jedinou hodinu při tělesné váze 80 kg 0,2475 kg CO2. V místnosti o objemu 60 m3 potom musíte během každých 15 minut vyměnit celý její objem čerstvým venkovním vzduchem, abyste obsah oxidu uhličitého udrželi na hodnotě 1000 ppmv (objemových miliontin). Dodejme, že 400 ppmv je obsah CO2 v čerstvém venkovním vzduchu, 700 ppmv je hodnota, která se ještě považuje za zcela bezpečnou a od 1000 ppmv výše začíná oblast vydýchaného vzduchu, která nad koncentrací 25 000 ppmv (nejvyšší přípustná koncentrace, NPK) hrozí udušením. Blíže o tom v článku Vydýchaný vzduch a jak ho správně vyvětrat [1].

Správné větrání – základ zdravého bydlení

V kvalitně zateplených bytech či domech, kde bylo přirozené větrání okny, dveřmi a konstrukčními netěsnostmi zastaveno, je třeba dostatečně větrat i proto, aby se zabránilo vzniku plísní, uvolňování pachů a vzniku škodlivých látek. Tím ale dochází k tepelným ztrátám, což řadu lidí vede k omezení větrání či přímo k nevětrání.

V takovém to nevětraném prostředí, jak jsme naznačili, se člověk cítí unavený a nesoustředěný. Častým projevem bývají bolesti hlavy, alergie a celkové oslabení imunitního systému. Jelikož současná doba přináší i fakt, že lidé tráví velkou část svého života v uzavřených prostorech, stává se větrání velmi významným faktorem ovlivňující naše zdraví a pohodu.

Montáž rekuperační jednotky

Větrání s rekuperací

Správné a časté větrání odstraňuje z místností přebytečnou vlhkost, škodlivé látky a nežádoucí pachy a současně přivádí do místnosti čerstvý vzduch. Pokud chceme minimalizovat ztráty tepla a přitom žít ve zdravém prostředí, je ideálním řešením instalace rekuperační jednotky.

Při rekuperaci předá znehodnocený vzduch většinu svého tepla čerstvému vzduchu, který je pak do místnosti přiváděn již předehřátý. Odváděný a čerstvý vzduch jsou od sebe oddělené a nedochází tak k jejich smíchání. Řízené nucené větraní se zpětným získáváním tepla (rekuperací) se stalo nezbytnou součástí každé novostavby či zrekonstruovaného bydlení.

Montáž rekuperační jednotky

Řešení od společnosti 2VV

Vhodným řešením je rekuperační jednotka s názvem VENUS Recover, která patří mezi rezidenční rekuperační jednotky. Svým výkonem 300 m3/h dostatečně a optimálně pokrývá potřeby na větrání bytů, apartmánů, rodinných i bytových domů. Díky unikátnímu materiálu pláště jednotky, EPP – extrudovaný polypropylen – a důmyslnému konstrukčnímu řešení jednotky je zajištěna nízká hlučnost (42 dB(A)) při provozu na maximální výkon!Hliníkový protiproudý výměník s účinností až 90 % garantuje vysoce efektivní a úsporný způsob větrání všech typů především obytných prostor. Jednotka má integrovanou protimrazovou ochranu a nabízí možnost jednoduchého a intuitivního třístupňového ovládání. To vše za velice atraktivní cenu!

Více informací naleznete na stránkách www.2vv.cz.

Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje společnost Multi-VAC s.r.o., www.multivac.cz.

Hrstka informací o dýchání a vydýchaném vzduchu

Ve vydechovaném vzduchu je CO2 zastoupen přibližně podílem 40 000 ppmv. Ve venkovním, čerstvém vzduchu je ho kolem 400 ppmv, to znamená přibližně 723 mg CO2/m3. To je zároveň normální, zdravá hladina CO2 ve vzduchu pro dlouhodobý pobyt podle ASHRAE (American Society of Heating, Refridgerating and Air).

Další stupně pro dlouhodobý pobyt jsou:

  • do 1000 ppmv je zdravotně akceptovatelná koncentrace CO2. Doporučuje se pobývat v prostředí do 700 ppmv, při vyšším CO2 bývají stížnosti na pocit těžkosti a/nebo je cítit štiplavý zápach,
  • od 1 000 ppmv se začíná dostavovat celková ospalost,
  • od 2 500 ppmv vznikají trvalé zdravotní potíže,
  • nad 5 000 ppmv (přípustný expoziční limit, PEL) předepisuje ASHRAE časově omezený pobyt (<< 8 hod.), který se krátí s rostoucí koncentrací CO2,
  • nad 25 000 ppmv (nejvyšší přípustná koncentrace, NPK) hrozí smrt udušením.

Jediný člověk (o váze 80 kg, v klidu sedící či píšící) vydýchá nevětranou místnost 60 m3 cca za hodinu. Tím se myslí, že za hodinu stoupne obsah CO2 o 374 ppmv na hodnotu převyšující 1000 ppmv, kdy podle ASHRAE začínají vznikat potíže. Pokud by v nevětrané místnosti trávil celý den, překročil by PEL (5000 ppmv), i kdyby celou tu dobu spal. Kdyby tento člověk dvě hodiny denně cvičil na rotopedu a zbytek dne odpočíval, za dva dny by překročil NPK a mohl by se teoreticky udusit!

Literatura a zdroje:

[1] Hejhálek Jiří: Vydýchaný vzduch a jak ho správně vyvětrat.

Autor: Barbora Němcová
Foto: Archiv firmy