Zdraví, slunce a vzduch, to je aktivní dům

Celosvětový trend je jasný: úspory energie. V uplynulém období se proto stavění ubíralo směrem omezování spotřeby energií v objektech až k nízkoenergetickým a pasivním domům. Nyní se však objevuje nový přístup k této problematice a výsledkem jsou aktivní domy, které realizuje s odborníky a partnery společnost VELUX.

Aktivní domy představují komplexní řešení budovy, které zahrnuje nejen nízkou spotřebu energie, ale také zdravé vnitřní prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Střešní okna s různým zasklením

Kromě toho, že aktivní domy jsou stavěny z ekologických a nezávadných materiálů, jsou vzdušné, světlé a vytvářejí optimální vnitřní klima. Významnou roli zde proto hrají i okna, která zajišťují objektu dostatek světla i čerstvého vzduchu. Výběr zasklení a funkčního řešení fasádních i střešních oken je tak poměrně zásadní. Zasklení s filozofií aktivního domu nabízí i společnost VELUX.

Vybrat si lze ze tří druhů zasklení, a to nízkoenergetického trojskla 65, pasivního zasklení 62_65 a speciálního protihlukového zasklení 62. Při výběru hraje významnou roli celoroční bilance střešních oken. V zimních měsících pasivní solární zisky vylepšují energetickou bilanci – mohou pokrýt až 50 % potřeby energie na vytápění. V letní sezóně je třeba regulovat teplotu podkrovních prostor stíněním.

V portfoliu střešních oken VELUX, která jsou vhodná do aktivních a nízkoenergetických domů, mají okna tyto tepelně-technické parametry:

  • Nízkoenergetické trojsklo 65: Uokno = 1,0 W/(m2.K), g = 0,45
  • Pasivní zasklení 62_65: Uokno = 0,77 W/(m2.K), g = 0,39
  • Speciální protihlukové zasklení 62: Uokno = 1,0 W/(m2.K), g = 0,5

Zapuštěním okna do konstrukce střechy v kombinaci se systémovým zateplením lze dosáhnout ještě lepších tepelně-technických parametrů střešního okna. Např. při instalaci střešního okna s nízkoenergetickým trojsklem 65 za použití zapuštěného lemováním EDJ 2000 se zateplovací sadou se snižuje součinitel prostupu tepla Uokna na hodnotu 0,82 W/(m2.K).

VELUX Model Home 2020

Výrobky pro aktivní domy se společnost VELUX rozhodla otestovat v praxi, a to v rámci projektu1) VELUX Model Home 2020. Projekt zahrnuje experimentání výstavbu a následné zkoumání šesti aktivních domů v různých částech Evropy. Cílem tohoto projektu je zkoumat naplnění vize aktivního domu – nízkou spotřebu energie, zdravé vnitřní prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí.

V současné době stojí již dva experimentální domy – Dům pro život a Zelený maják. V obou byla použita střešní okna VELUX s nízkoenergetickým trojsklem 65, doplněná o venkovní markýzu, vše na solární pohon. V návrhu domu byl kladen důraz na optimální využití denního světla, jak z hlediska zdraví a pocitu duševní pohody uživatelů, tak i z hlediska minimalizace potřeby umělého osvětlení během dne.

Podrobné informace o výrobcích i aktivitách společnosti VELUX naleznete na www.velux.cz.

1 Jiří Hejhálek: Skutečné domy, které vyrobí více energie než spotřebují, Stavebnictví a interiér č. 5/2010, www.stavebnictvi3000.cz/c3473


Kam dál?

Změna vnitřního klimatu (Energetická efektivita versus vnitřní prostředí. Nový konflikt na obzoru?)

Aktivní domy, CO2 neutrální. Jaké jiné? (Nízkoenergetický dům, který čerpá „zelenou energii“(

Skutečné domy, které vyrobí více energie než spotřebují (Zelený maják v Kodani a rodinný dům v Aarhusu)

Rosení oken - proč vzniká a jak mu předcházetAutor:
Foto: Adam Moerk