Foto: Peshkova, Shutterstock

Českomoravský beton zve na jarní webináře Beton University

Na přelomu května a června proběhnou v rámci Beton University další tři webináře s tématem Konstrukce a betony pro jejich zhotovení. Zabývat se budou betonovými konstrukcemi a vhodnými betony pro jejich zhotovení. Podrobněji budou popsány i ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí, betony pro vodonepropustné konstrukce a pro speciální zakládání staveb. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb.

Vodonepropustné konstrukce – bílé vany

První webinář Beton University z tematického celku Konstrukce a betony pro jejich zhotovení odstartuje 27.května. Bude zaměřen na vodonepropustné konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb.

Konstrukce a ultra-vysokohodnotné betony

Na online semináři naplánovaném na 1. června budou diskutovány ultra-vysokohodnotné betony pro zesilování konstrukcí. Představeny budou rovněž praktické informace související se specifikací betonu a příklady z praxe.

Konstrukce a betony pro zakládání staveb

10. června budou probírána témata jako betonové konstrukce a vhodné betony pro speciální zakládání staveb. Budou také prezentovány praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb včetně složení betonu v různých podmínkách.

Webináře přináší i rozšířené možnosti. Ve vypsaných termínech můžete sledovat „přímý přenos“ a zapojit se „na živo“ do diskuze s předními profesionály z oboru. V případě, že vám termín webináře nebude vyhovovat, budete si moci pustit záznam i zpětně nebo si projít jednotlivé prezentace.

Přihlaste se! Na webináře je možné se přihlásit prostřednictvím internetového portálu www.betonuniversity.cz, kde naleznete také veškeré další informace a kontakty.

Autor: tisková zpráva
Foto: Shutterstock, archiv Českomoravského betonu