Chátrání obchodního domu Bachner, díla architekta Mendelsohna

Ostrava má ve svém centru několik nedostavěných, chátrajících či jinak nevyužitých nových i starých staveb. Z nich tentokrát vybíráme tu na rohu Zámecké a Puchmajerovy ulice – bývalý obchodní dům Bachner.

Tato pětipodlažní budova nevyvolává na první pohled opuštěnost: v prvním podlaží je prosperující prodejna Hruška a druhý vchod míří do zábavního centra Horník. Na Horník byl Bachner přejmenován po druhé světové válce. Dříve pestrou nabídku zboží "nahradily" tři patra herních prostor pro mladé.

Nám jde pochopitelně více o vnější plášť domu architekta Ericha Mendelsohna, který plány obchodního domu Bachner vypracoval. Realizace nastala v letech 1932 až 1933. Poté byl zmíněný architekt nucen emigrovat do Velké Británie. Kdo navštívil například německou Postupim, pravděpodobně zde nepřehlédl Einsteinovu věž, v Polsku obchodní domy ve Vratislavi a Glivicích, všechny od architekta Mendelsohna.

Zatímco v zahraničí jsou jeho stavby opraveny a udržovány, o ostravském Bachnerovi to tvrdit nemůžeme. Kordonová římsa nad parterem rezaví čili koroduje, taktéž korunní římsy. Fasáda je bez jakýchkoliv ozdob, zato oživená béžovým keramickým obkladem. Jednotlivé kachlíky však po částech opadávají, a chodci by tak raději měli přecházet na druhou stranu. Původní okna byla identická s okny osobních vlaků, nyní jsou provizorní jednoduchá, v hliníkových rámech. Boční strana s celistvou omítkou též opadává.

Co s tím uděláme, ptají se Ostraváci i obdivovatelé památek? Není nic jednoduššího než odpovědět: opravit! Tento názor zatím nesdílí soukromý majitel objektu, který sídlí v Praze. Zřejmě pod dojmem, že Ostrava je daleko, Pán Bůh vysoko, nijak s opravou nespěchá. Ostatně Bůh přece odpouští hříchy, Ostraváci ale nikoliv. Neboť tady je kraj razovity.

Autor: Zdeněk Svoboda 1)
Foto: archiv autora

1) s použitím myšlenek arch. Martina Strakoše z NPÚ