Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Čisté a krásné podlahy s pomocí vstupních čisticích systémů EMCO

V současné praxi se lze i v některých odborných kruzích setkat s ne úplnou znalostí problematiky vícezónového čištění. Ze strany projekčních kanceláří, architektů, investorů či stavebních firem je těmto technickým otázkám někdy věnována pouze okrajová pozornost, především díky tomu, že tato subdodávka tvoří pouze zanedbatelnou část rozpočtu celé stavby.

Volba správného typu a rozměru čisticí zóny má poměrně zásadní vliv na výši budoucích provozních nákladů projektované budovy.

Co to je čistící zóna?

Jde o plošnou výměru (nejčastěji na vstupu do objektu), do níž je naplánováno umístění čistící rohože. Svým zaměřením zasahuje jak do exteriéru, tak do interiéru budovy.

Hlavním úkolem čisticích rohoží je odstranit vlhkost i nečistoty z obuvi, zabránit jejich šíření, a tím zvýšit hygienickou čistotu budov. Čisticí rohože také snižují riziko uklouznutí a následného úrazu. Jejich další výhodou je snížení nákladů na údržbu navazujících podlahových ploch. Efektivní a vzhledově atraktivní systém vstupních čistících rohoží také ovlivňuje úvodní dojem každého návštěvníka při vstupu do jakéhokoli objektu.

Vlastnosti a výhody rohoží

Rohože zachytí výrazný podíl suchých nečistot a zanášené vlhkosti ve všech ročních obdobích. Jsou šetrné vůči životnímu prostředí, neboť šetří spotřebu vody, spotřebu energie a čisticí chemie. Napomáhají prevenci proti úrazům a zásadně snižují počet bakterií, které pronikají do budov.

Jaký typ rohože zvolit?

V současné době je na českém trhu možno zakoupit různé typy rohoží v různém stupni kvality použitého materiálu, s tím spojeného čisticího účinku a trvanlivosti.

Obecně lze upřednostnit tzv. otevřené systémy, jež jsou typické praktickou otevřenou konstrukcí způsobující to, že špína padá do prostoru mezi profily. Jako konstrukční materiál lze nejvíce doporučit hliníkové profily vybavené čisticími vložkami, kde můžeme využít nejlepšího poměru ceny s výkonem. Užitné vlastnosti ostatních materiálů jako dřevo, guma, textil, sisal, kokos či PVC jsou výrazně nižší a tudíž nejsou vhodné pro objekty s vyšší nebo extrémní frekvencí pohybu osob.

Frekvence čištění bez systému EMCO

Při volbě čisticí rohože nelze opomenout také hledisko bezpečnosti, především certifikací na protiskluz, jak je rohož vhodná pro přechod handicapovaných osob (vozíčkářů, seniorů chodících o holi, nevidomých). To se týká také dámské obuvi s úzkými podpatky, kde u některých nevhodných typů rohoží je zvýšené riziko uvíznutí a následného úrazu.

Tabulka: Jaké rozměry má mít rohožka, aby se dosáhlo optimálního čisticího výkonu
Frekvence osobmírné znečištěnísilné znečištěnípočet krokůstupeň očištění
normální (méně než 250 osob denně)cca 4 m (min. 4 m2)cca 6 m (min. 6 m2) 242 %
vysoká (250 až 2000 osob denně)cca 6 m (min. 12 m2)cca 9 m (min. 18 m2) 464 %
velmi vysoká (více něž 2000 osob denně)cca 9 m (min. 27 m2)cca 12 m (min. 36 m2)690 %

U velkých objektů nabývají na významu i certifikáty spojené s protipožární prevencí, jako je index šíření plameny a kouře.

Čisticí rohože EMCO jsou vybaveny různými typy čisticích vložek v závislosti na použití čistící zóny, buď do exteriéru, nebo interiéru budovy. Jsou vhodné jak do vstupů pro pěší přechody, tak do vstupů, kde je používána drobná manipulační technika, jako jsou nákupní vozíky, dětské kočárky a paletové vozíky.

Frekvence čištění se systémem EMCO

Tři stupně čistících zón

Při realizaci stavebních projektů nabízí EMCO 3-zónový koncept řešení, při kterém se zachytí až 90 % nečistot a vlhkosti. Vysoké čistící účinnosti dosahují rohože a rohožky EMCO kombinací hliníkových profilů s vložkami pro různé typy čištění.

Pro odstranění hrubých nečistot v 1. zóně čištění se hodí obzvláště rohože s širokou kartáčovou či gumovou vložkou nebo jejich vzájemná kombinace.

Čisticí rohože EMCO s vložkami z umělých vysoce odolných textilních vláken v hliníkových profilech jsou vhodné pro odstranění jemných nečistot ve 2. zóně čištění. V objektech s převažujícím silným znečištěním je možná kombinace s gumovými vložkami či kazetovými kartáči.

3. zóna slouží k zachycování vlhkosti a zbytkových nečistot. Může být řešena buď formou kobercových rohožek, nebo celoplošných kobercových krytin ze speciálních vysoce kvalitních syntetických vláken. Zachycené částečky nečistot nejsou v rohoži vidět a při nejbližším úklidu je lze bez námahy odstranit.

Čisticí zóny a facility management

V moderní správě budov je potřeba přizpůsobit svou rozpočtovou praxi pravidelným výměnám vstupních čisticích rohoží. Frekvence výměny je závislá na typu objektu, intenzitě vstupů a výstupů z budovy, typu zatížení, atp. Životnost rohože je také závislá na kvalitě údržby, tj. na pravidelném čištění stavebního lůžka, v němž je rohož položena.

Rodinné domy

V posledních letech lze v souvislosti s obecným trendem směřujícímu k nízkorozpočtovým rodinným stavbám, zelené energii a úsporám v provozní oblasti spatřit zvýšený zájem o čistící zóny i u drobné spotřebitelské veřejnosti. Bohužel se u projektů rodinných domů setkáváme s návrhem čistících zón ke škodě jejich budoucích majitelů poměrně zřídka. Ve finále pak tyto otázky řeší majitelé rodinných domů prostřednictvím náhradních řešení a za cenu zvýšených pořizovacích nákladů.

Bližší informace najdete na internetových stránkách firmy NOVUS Česko s.r.o. www.emco-rohozky.cz.

Autor: Ing. Jiří Liška
Foto: Archiv firmy