Nová okna přinesou také větší komfort bydlení. Aby splňovala veškeré požadavky, je vhodné poradit se o jejich výběru s odborníkem. Zdroj: BearFotos

Dosloužila vaše stará okna? Víme, na co si dát při výměně pozor

Věděli jste, že starými okny může z domu či bytu unikat až polovina tepla? První známkou toho, že již neslouží, jak mají, je průvan, nadměrné rosení skla či špatné dovírání. Kdy je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu? Na co se při jejich montáži zaměřit? A v jakém případě postačí jen výměna skel?

K výměně oken nejčastěji dochází v rámci větších rekonstrukcí bytů a domů. Samotná montáž, ať už jde o okna plastová, nebo dřevěná, není složitá. Základní kroky spočívají v přípravě oken a otvorů, usazení oken, jejich ukotvení a utěsnění. Pokud k výměně přikročíte, myslete také na to, že je potřeba postupovat v souladu s platnou legislativou.

Přemýšlíte o výměně oken, ale nevíte, zda se to vyplatí?

Věděli jste, že starými okny může z bytu unikat až polovina tepla, a pokud jimi táhne, pak i více? Jestliže vašimi okny zatéká, profukuje nebo se okna začala prohýbat, není o čem přemýšlet. Jejich výměna se vyplatí i z důvodu zvýšení bezpečnosti. Moderní okna přinesou nejen lepší užitné vlastnosti a modernější design, ale také zhodnotí vaši nemovitost.

Třešničkou na dortu při montáži oken je usazení parapetů, instalace okenní lišty a samozřejmě seřízení oken. Zdroj: Robert Kneschke

Důležitým parametrem je prostup tepla

Důležitým parametrem při výběru oken je údaj o prostupu tepla, který by měl být co nejnižší. Vyjádřen je součinitelem prostupu tepla U [1] a udává, kolik tepelné energie prochází jedním metrem čtverečním daného okna při ustáleném teplotním rozdílu 1 K (jeden °C) mezi vnitřní a venkovní teplotou. Když plochu okna S vynásobíme rozdílem vnitřní a venkovní teploty vzduchu a výsledek pak součinitelem U okna, dostaneme okamžitou tepelnou ztrátu okna ve wattech (W). Při průměrné celodenní vnitřní teplotě 20 °C a průměrné venkovní teplotě 0 °C je celodenní ztráta tepla tímto oknem U × S × 20 °C × 24 Wh (watthodin). Okna se základním izolačním dvojsklem sníží ztráty tepla o více než polovinu, u trojskel je to ještě více. Pro energeticky úsporné domy je vhodné použít okna, která mají součinitel prostupu tepla UW < 1, a to včetně rámu a připojovací spáry. Součinitel prostupu tepla celého okna musí být u pasivních domů pod hranicí 0,8 W/(m2K). [2] Od výrobců oken by tak zákazník měl vždy získat hodnotu součinitele prostupu tepla pro celé okno UW [3].

Sluneční tepelné zisky

Dalším významným faktorem, na který se nejen úředně, ale i věcně zapomíná, jsou sluneční tepelné zisky okny. Osluněným oknem proniká do interiéru zářivá energie o výkonu až 500 W na každý 1 m2 okna, a to ještě není vše. Sluneční záření o energetické hustotě cca 1000W/m2je také zčásti pohlceno okenními skly i okenními rámy, čímž se jejich povrchová teplota vyšplhá i na nad úroveň požadované vnitřní teploty.

Takto osluněná okna (zasklení i rámy) pak interiér vytápějí, i když oficiální teplovzdušný výpočet "hlásí" ztrátu. Tyto neplánované sluneční zisky rostou od zimy do léta a po letním slunovratu klesají k prosincovému minimu. Nikdy ale nejsou nulové; I rozptýlené zimní denní světlo reprezentuje energetický impakt cca 100 W na každý jeden m2 fasády, střechy nebo oken. Oficiální teplovzdušná energetika tak významně přehání zimní ztráty tepla a naopak si neví moc rady s letním přehříváním domů. Toto tvrzení si čtenář může snadno odvodit pomocí výpočtu Celodenní sluneční energie dopadající na sklonitou plochu.

S využitím tohoto výpočtu a referenčního klimatického roku pro Hradec Králové lze například pro vodorovné střešní okno s parametry U = 1,1 a solárním faktorem g = 0,5 dojit k tomuto závěru:

a) V červnu toto okno zaznamenává úřední energetickou ztrátu -2,10 kWh/m2, přestože na něho dopadne sluneční záření v podobě jeho přímé i rozptýlené složky 141,8 kWh/m2, z čehož polovina (70,5 kWh/m2) pronikne do interiéru.

b) V prosinci, který je známý nejkratšími dny a nejdelšími nocemi, zaznamenává toto okno průměrnou celoměsíční energetickou ztrátu -16 kWh/m2. Přitom průměrný celoměsíční impakt přímou i rozptýlenou složkou slunečního záření je +4,45 kWh/m2, z čehož polovina (2,22 kWh/m2) pronikne přímo do interiéru.

Přestože referenční rok reprezentuje skutečnost z roku 2016 pro Hradec Králové, letošní červen 2021 a zejména pak jeho celoměsíční průměr se mu bude velmi podobat.

Kdy volit výměnu celých oken a kdy jen skel?

Není vždy nutné měnit celá okna, někdy je stačí upravit utěsněním profilu a rámů, úpravou zasklení nebo repasováním. V případě, že jsou konstrukce a rám okna zachovalé, postačí jen výměna těsnění a předsazených tabulí. V závislosti na vlastnostech renovovaného okna lze aplikovat různé těsnicí materiály. [4] Vlastnosti skla dokážou vylepšit také speciální fólie, které se dělí do několika základních skupin podle jejich funkce, a to na bezpečnostní, ochranné, protisluneční a tepelněizolační. Jsou tak řešením pro řadu problémů vyplývajících z nedokonalosti prosklení.

Nevhodné zasklení a předokenní stínění (na vnitřní straně okna) může nežádoucí rosení ještě umocnit. Zdroj: Nataliia Yankovets

Jak je to se stavebním povolením?

Stavební povolení potřebujete v případě, že změníte ráz oken. Pokud tedy provádíte větší úpravy, jako je změna jejich rozměrů, materiálu, členění apod., dojde tím ke změně vzhledu stavby a v takovém případě je výměna oken možná jen na základě stavebního povolení. Posouzení, zda půjde jen o ohlášení, nebo stavební povolení, je plně v kompetenci stavebního úřadu. Při výměně oken v bytě, jehož jste přímým vlastníkem, budete navíc potřebovat souhlas správce domu. U udržovacích prací není povolení ani ohlášení vyžadováno [5].

Výměna oken ve třech krocích

Do kompletní výměny oken se vyplatí investovat tehdy, kdy plánujete nějaký další radikální zásah do podoby a funkčnosti domu, jako je například zateplení. Při této příležitosti je také možné zvětšit plochy oken a nechat do vašeho domova pronikat více světla. Výměnu oken lze provádět v podstatě kdykoli během roku. Na jaře a v létě je to příjemnější s ohledem na venkovní teplotu, montážní firmy však v tomto období bývají vytíženější. Samotnou výměnu oken a montáž doporučujeme svěřit dodavatelské firmě. Profesionálně provedená montáž je totiž stejně důležitá jako kvalita samotného okna. Pokud by vás ale přece jen zajímaly jednotlivé kroky výměny oken, sepsali jsme je do následujících řádků. Postup je u všech typů zdiva víceméně podobný, liší se především v kotvení rámů oken podle materiálu, ze kterého jsou vyrobena.

V prvním kroku je nutné odstranit stará okna a následně připravit okenní otvory tak, aby měly správnou velikost a tvar. Především postranní část otvoru, tzv. ostění, je nutné zbavit veškerých nečistot. Důležité je zajistit správnou tuhost a pevnost podkladu, celý otvor musí být před instalací nového okna suchý.

Další krok spočívá v předvrtání otvorů v rámu oken pro jejich ukotvení v okenním otvoru – to většinou řeší výrobce oken. Následuje usazení nových oken (přesněji okenních rámů) do okenních otvorů. K tomu se používají většinou kotvicí šrouby, často doplněné o ocelové kotvicí pásky. Pamatujte, že nová okna je vždy potřeba instalovat jen do upravených, začištěných otvorů, a to jak u rekonstrukcí, tak novostaveb. Když je okno v ukotveném okenním otvoru správně usazeno, přichází na řadu vyplnění připojovací spáry polyuretanovou montážní pěnou, která zafixuje okenní rám v otvoru a zároveň vytvoří tepelněizolační výplň mezi oknem a stavebním otvorem kolem něj. Poté přicházejí na řadu dokončovací práce, jako je realizace fasádní a interiérové omítkové úpravy okenního otvoru.

Samotná montáž, ať už jde o plastová, nebo dřevěná okna, není složitá. Základní kroky spočívají v přípravě oken a otvorů, usazení oken do otvoru, ukotvení oken a jejich utěsnění. Foto: zlikovec

Na co si dát pozor

Na závěr pro vás máme ještě malé upozornění. Častým prohřeškem, se kterým se lze při montáži oken setkat, je ponechání dlouhodobě odhalené montážní pěny mezi oknem a okenním otvorem. Pěna je tak vystavena působení povětrnostních vlivů, čímž dochází k její degradaci, až ztrátě jejích izolačních a užitných vlastností. Pěnu aplikovanou ve spáře mezi oknem a okenním otvorem je tedy nutné co nejrychleji zakrýt jak z exteriéru, tak z interiéru [6].

Zdroje:

[1] Slanina, P. (2016). Součinitel prostupu tepla oken, střešních oken, světlíků a LOP – absurdity v časopisu Otvorové výplně stavebních konstrukcí (pp.57 – 63), Hradec Králové: Stavokonzult Eduk s.r.o.
[2] Svět oken [online]. Součinitel prostupu tepla u plastových a hliníkových oken, [cit. 2021-12-25]. Dostupné online.
[3] Hejhálek Jiří: Součinitel prostupu tepla a jak se počítá, Stavebnictví3000.cz [online]. [cit. 2021-12-25]. Dostupné online.
[4] Gealan [online]: Renovace oken. [cit. 2021-12-25]. Dostupné online.
[5] MMR [online]: Smlouvy MMR ze dne 8-12-2017.
[6] VEKRA: Na co se zaměřit při montáži oken Stavebnictví a interiér 2021 (roč. 29(9-10/2021), str. 36-37.

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock