Eternit je karcinogenní látka, dnes už zakázaná. Jde o nebezpečný materiál.

Eternit: Jak ho dostat dolů a co dát místo něj?

Vláknitý cement byl minulosti velmi často používaný materiál. Běžně se označuje, s odkazem na obchodní značku původního výrobce, jako eternit. Dodnes jej vídáme v podobě šablon nebo vlnitých desek jako střešní krytinu na domech, chalupách, různých kůlnách a přístřešcích. Pokud uvažujete o jeho výměně, je nutné dodržet několik pravidel. Eternit totiž obsahuje vlákna azbestu. A co místo něj? Dobře si to spočítejte až ke krovům. Hmotnost samotné krytiny totiž jako argument sám o sobě žádnou velkou váhu nemá.

Krytina z velkoplošných vlnitých tabulí nebo maloformátových šablon, k tomu fasádní desky a panely. Výrobků z vláknitého cementu bylo v minulosti na trh uvedeno několik. Jedno je ale spojuje. V případě, že byly vyrobeny v „eternitovém standardu“, obsahují kromě cementu i vlákna azbestu. A ne málo. Tato karcinogenní látka, dnes už zakázaná, může tvořit více než deset procent celkového objemu. Jde tak o nebezpečný materiál a podle toho se s ním musí při demontáži nakládat.

TIP: Když jde jedna krytina dolů, už musíte mít vybranou náhradu. Při úvahách, čím vláknitý cement nahradit, se soustřeďte na ty podstatné vlastnosti. Tedy životnost, funkčnost do posledního detailu, připravenost na instalaci fotovoltaických panelů, cenu, dostupnost a estetiku. Často skloňované dělení na „lehké“ a „těžké“ krytiny, totiž nemá ve skutečnosti prakticky žádný význam.

Vlhčit, nelámat, nešířit

Na úvod jedna dobrá zpráva. Na samotnou výměnu jakékoliv střešní krytiny, tedy i té eternitové, není potřeba stavební povolení. Nepodléhá ani povinnosti ohlášení. Do kontaktu s úřady musíte vstoupit tehdy, pokud v souvislosti s rekonstrukcí dojde ke změnám ovlivňujícím například vzhled stavby, její rozměrové charakteristiky, požární bezpečnost, případně dojde ke změně užívání. Příkladem je instalace střešního okna, zřízení podkrovního bydlení či zateplení střechy.

A teď to nejpodstatnější. Snímání eternitové střešní krytiny má svá přesná pravidla. Pokud jej nesvěříte odborné firmě, což je ideální případ, musíte stejně jako odborní pracovníci dodržovat jasně daná pravidla. Žádné shazování do kontejneru, ale velmi opatrná práce. Ze všeho nejdříve je nutné eternit velmi důkladně provlhčit. Poté opatrně odstraňujeme jednu šablonu po druhé, lámání materiálu je nepřípustné. Krytinu ještě na střeše ukládáme do igelitových obalů. Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky – jednorázový oděv a respirátor.

I když už krytinu máme bezpečně na zemi, zabalenou do uzavřených igelitových obalů s jednoznačným upozorněním, že jde o azbest, obezřetnost nekončí. Respirátor i ochranný oděv přidejte do pytlů s azbestem, další vybavení pečlivě omyjte. Při úklidu se vyvarujte zvíření prachu a rozhodně nepoužívejte domácí vysavače. Jejich filtry azbestová vlákna nezachytí – přinesete si je tak domů.

Hladká povrchová úprava Samet díky samočistící schopnosti zabraňuje tvorbě mechu a lišejníků.

Rozhodování. Začněte krovy

Při výměně stávající azbestocementové krytiny, ale i jakékoli jiné, je rozumné vyžádat si stanovisko statika. Ten by měl posoudit únosnost krovu. Dřevěné nosné prvky mohly časem degradovat. „Primárně nebudeme řešit vlastní hmotnost krytiny, která tvoří pouze malou část zatížení, ale statické působení celé střešní konstrukce na stavbu. Tedy hmotnost krovu, latí, prkenného záklopu, tepelné izolace, zavěšených podhledů, klempířských prvků a dodatečně instalovaných prvků, jako je například fotovoltaika. Významné je zatížení sněhem a větrem! “ podotýká statik Ing. Petr Jiroušek.

Proč nebrat hmotnost krytiny jako hlavní kritérium lze jednoduše ukázat na modelovém příkladu. Máme dům se šikmou sedlovou střechou a běžným sklonem kolem 40°. Hmotnost skladby s dřevěným krovem, zateplením a podhledem činí 1,25 kN/m2. K tomu musí střecha odolat sněhové zátěži 0,42 kN/m2. A to mluvíme o II. sněhové oblasti, typické pro většinu území České republiky. V podhorských a horských lokalitách je hodnota ještě vyšší. A další proměnná – vítr. Tady počítejme s hodnotou 0,4 kN/m2. Když k tomu přidáme ještě fotovoltaiku, jsme na výsledné hodnotě cca 2,3 kN/m2.

„Z toho plyne, že vlastní hmotnost eternitové krytiny tvoří jen 5,5 procenta zatížení. V případě, že na stejný dům použijeme střešní tašky od KM Beta , budou se na zatížení podílet 18,5 procenty. Tento nárůst hmotnosti střechy o zhruba 0,3 kN/m2 vypovídá o skutečnosti, že ve vztahu k celkové hmotnosti střešního souvrství je vlastní hmotnost střešní krytiny poměrně nevýznamná,“ shrnuje Petr Jiroušek.

TIP: Pokud hledáte krytinu, která bude nejen funkční, ale i esteticky přitažlivá, vsaďte na tu s hladkou povrchovou úpravou Samet. Díky samočistící schopnosti zabraňuje tvorbě mechu a lišejníků. Co to bude znamenat pro vás? Minimální údržbu, maximální funkčnost.

Kalkulačka, díky níž získáte orientační výpočet ceny materiálu.

Výpočet na počkání? Do pár minut.

Co za to? Jedna z hlavních otázek, kterou řeší každý stavebník. Proto jsme připravili kalkulačku, pomocí níž lze i bez projektové dokumentace získat orientační výpočet ceny materiálu. Stačí mít pouze představu. Webová aplikace sází na uživatelskou přívětivost členěním do několika kroků a použitím přehledné grafiky. Díky tomu je vhodná i pro ty, kdo se neorientují v odborných termínech.

Jak to vypadá v praxi? Vše začíná výběrem materiálu. Ke střešním taškám, po zvolení jednoho z typů, nabídne aplikace přehled barevných provedení a dostupné povrchové úpravy. Následuje zadání odpovídajícího tvaru střechy včetně rozměrů. Každý krok je doprovázen grafikou, která usnadňuje výběr. Poté se zobrazí přehled s nabídkou doplňků – například nášlapné tašky pro přístup ke komínu nebo odvětrávací tašky. Po odeslání žádosti se v aplikaci objeví soupis všech položek. Do konečného součtu jsou pak započítány i zajímavé slevy. Kalkulačku najdete na tomto odkazu.

Autor: KM Beta
Foto: KM Beta