Jak uspořit pitnou vodu? Využívejte dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti

Časté klimatické změny způsobují nevyrovnanost srážek – jednu dobu prší hodně, pak zase vůbec. Čím dál častější jsou také v létě přívalové deště střídané vedrem a suchem. Proto je dobré mít možnost vytvořit si v době, kdy je srážek hodně, zásobu této dešťové vody a pak ji využít v suchých dnech k zálivce. Svoji roli hraje také stoupající cena pitné vody a snaha o ekologické chování.

Dešťovou vodu můžeme využívat na zálivku zahrady, jako užitkovou vodu na mytí auta, podlah atd. Další možností využití dešťové vody je splachování toalet a praní prádla. Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže, které zajišťují stabilní teplotu vody bez přístupu světla a tím nedochází ke zkáze vody. Akumulační nádrže jsou instalovány do nezámrzné hloubky, což umožňuje prakticky celoroční využívání dešťové vody. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu.

Plastová monolitická nádrž Columbus
Plastová monolitická nádrž Cristall

Základní prvky pro využití dešťové vody

Základními prvky sestavy pro využití dešťové vody v domácnosti jsou akumulační nádrž a domácí vodárna, která zabezpečuje distribuci vody srážkové a dopouštění pitné vody v období bez deště. Do nádrže je pomocí svodů zaústěna srážková voda dopadající na odvodňované plochy (střecha, chodníky, příjezdová cesta apod.) Z těchto ploch může docházet k splavování nečistot, například listí či písku. Před nádrž se proto předsazuje šachta s čistitelným filtračním košem. Domácí vodárna by měla být umístěna do temperovaných prostor, aby voda v její 15l nádržce nezamrzla. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přeliv, který může být vytvořen do vsakovacího objektu či do kanalizace.

Příklad sestavy pro využívání dešťové vody na zahradě

Správný výběr nádrže

Při výběru nádrže je velmi důležité zvolit její správnou velikost. Ta se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a vydatnosti srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody. Pro návrh optimální velikosti nádrže můžete využít online bezplatný kalkulátor na www.nicoll.cz. Důležité je uvědomit si, na co bude dešťová voda využívána a odhadnout přibližnou roční potřebu. V případě využívání na splachování WC a praní prádla je třeba vědět pro kolik osob. V případě využívání dešťové vody pro zálivku zahrady je třeba znát přibližnou plochu zahrady, kterou budeme zavlažovat.

Úroveň hladiny podzemní vody

Další důležitou otázkou je úroveň hladiny podzemní vody. V případě vyšší hladiny podzemní vody máme v sortimentu nádrž Li-Lo, která je vhodná na tyto podmínky. Vždy je také třeba vyřešit bezpečnostní přeliv z nádrže.

Podzemní nádrž Li-Lo pro využití při vyšší hladině podzemní vody

Uložení podzemní nádrže

Není třeba žádného bednění, armatur ani betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Je třeba zmínit nutnost sekundárního okruhu na užitkovou vodu. Pro využívání dešťové vody v domě musí být vnitřní rozvod užitkové vody oddělen od okruhu vody pitné. V případě, že dojde voda v dešťové nádrži, je přes čerpadlo Essential zajištěna dodávka pitné vody do okruhu s užitkovou vodou tak, aby bylo vždy čím splachovat. Díky umístění domácí vodárny v technické místnosti mají obyvatele domu plně automatický systém, který splňuje všechny platné technické normy a podmínky správců vodovodů a kanalizací. V případě monolitických samonosných nádrží je instalace opravdu jednoduchá. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Autor: Ing. Ondřej Samek
Foto: Archiv firmy