Krbová kamna – originály z Romotopu

Společnost Romotop spol. s r.o. se sídlem v Suchdole nad Odrou, která vznikla v roce 1992, se významně podílí na vývoji a produkci krbových kamen a krbových vložek v rámci českého i evropského trhu.

Trendem v oblasti výroby krbových kamen jsou varianty keramiky, kterou nabízí firma Romotop ve třiceti barevných variantách.

Dále se používají kamenné obklady, kombinace kamene a plechu, kombinace keramiky a plechu, kombinace skla a nerezu. Pestrá škála těchto materiálů umožňuje přizpůsobit výrobky Romotopu jakémukoliv interiéru, podtrhnout individualitu prostoru i uživatele kamen.

Popis krbových kamen

Krbová kamna se vyrábějí z nejkvalitnějších ocelových plechů tloušťky 2 až 4 mm, jejichž povrch chrání nástřik ze žáruvzdorného matného laku.

Spalovací komora je vyložena vyjímatelnými šamotovými deskami, dno topeniště zpravidla tvoří rovněž vyjímatelný rošt. Krbová kamna jsou dvouplášťová a jsou vybavena prvky k ovládání přívodu primárního a sekundárního vzduchu.

Některé typy mají také CPV = centrální přívod vzduchu, což umožňuje neodčerpávat teplý vzduch z místnosti a také kyslík, který potřebujeme k životu a kamna k hoření. Tento vzduch přivádíme z venčí popř. z přilehlých prostor.

Účinnost krbových kamen se pohybuje v rozmezí od 78 do 82 %. Přívody primárního a sekundárního vzduchu zabezpečují dokonalé spalování.

Automatická regulace hoření

Automatická regulace hoření pro krbová kamna a vložky je určena pro ohniště vybavená centrálním přívodem vzduchu. Je řízena elektronickou řídicí jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem optimalizace spalování a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do spalovacího prostoru. Program optimalizace spalování se může přizpůsobit pro jakékoliv ohniště. Touto regulací se zabezpečí rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru.

Výhody automatické regulace:

 • reguluje a optimalizuje průběh hoření,
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání,
 • významně snižuje spotřebu paliva (o cca 30 %),
 • zabraňuje přetopení topného systému,
 • zlepšuje tepelnou pohodu,
 • zvyšuje bezpečnost topení,
 • prodlužuje životnost topného systému vč. komínu,
 • zvyšuje účinnost,
 • upravuje regulaci v závislosti na počáteční teplotě ve fázi přikládání paliva – zahájení regulace,
 • umožňuje odvětrání spalin po ukončení hoření a zastavení nebo otevření přívodu vzduchu po ukončení procesu regulace,
 • opticky nebo zvukově signalizuje nutnost přiložení paliva,
 • při komunikaci s dveřním spínačem krbu odstaví digestoř nebo spouští komínový ventilátor.

Teplotní čidlo je umístěno v kouřovodu nad výstupním hrdlem odvodu spalin z ohniště. Externí dveřní spínač nabízí možnost komfortního zahájení automatické regulace. Centrální řídící jednotka vyhodnocuje okamžitou teplotu spalin a na základě programu optimalizace hoření řídí regulaci množství vzduchu do ohniště. Servopohon ovládá pohyb kruhové klapky, která reguluje množství přiváděného vzduchu do ohniště.

Krbové vložky DYNAMIC

Firma nabízí širokou škálu krbových vložek DYNAMIC s centrálním přívodem vzduchu a citlivou regulací výkonu topidla v rozmezí 2 až 14 kW. Rám dveří, dvířka, dno topeniště, rošt, zarážka jisker, kopule a hrdlo kouřovodu s komínovou klapkou jsou vyrobeny z kvalitní litiny. Korpus vložky je svařen ze speciální silnostěnné oceli CORTEN A, která díky svému chemickému složení vykazuje vysokou korozivzdornost a žáruvzdornost.

Kvalitní svařenec zaručuje vysokou a dlouhověkou těsnost komory důležitou pro dokonalé spalování a jeho účinnou regulaci. Topeniště je uvnitř vyloženo šamotovými deskami, které udržují stálou a vysokou teplotu potřebnou pro kvalitní sekundární spalování.

Jako novinku představí letos firma Romotop rozšíření kolekce DYNAMIC o designové krbové vložky.

Autor: Tomáš Káňa
Foto: Archiv firmy