Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Krbová kamna – originály z Romotopu

Společnost Romotop spol. s r.o. se sídlem v Suchdole nad Odrou, která vznikla v roce 1992, se významně podílí na vývoji a produkci krbových kamen a krbových vložek v rámci českého i evropského trhu.

Trendem v oblasti výroby krbových kamen jsou varianty keramiky, kterou nabízí firma Romotop ve třiceti barevných variantách.

Dále se používají kamenné obklady, kombinace kamene a plechu, kombinace keramiky a plechu, kombinace skla a nerezu. Pestrá škála těchto materiálů umožňuje přizpůsobit výrobky Romotopu jakémukoliv interiéru, podtrhnout individualitu prostoru i uživatele kamen.

Popis krbových kamen

Krbová kamna se vyrábějí z nejkvalitnějších ocelových plechů tloušťky 2 až 4 mm, jejichž povrch chrání nástřik ze žáruvzdorného matného laku.

Spalovací komora je vyložena vyjímatelnými šamotovými deskami, dno topeniště zpravidla tvoří rovněž vyjímatelný rošt. Krbová kamna jsou dvouplášťová a jsou vybavena prvky k ovládání přívodu primárního a sekundárního vzduchu.

Některé typy mají také CPV = centrální přívod vzduchu, což umožňuje neodčerpávat teplý vzduch z místnosti a také kyslík, který potřebujeme k životu a kamna k hoření. Tento vzduch přivádíme z venčí popř. z přilehlých prostor.

Účinnost krbových kamen se pohybuje v rozmezí od 78 do 82 %. Přívody primárního a sekundárního vzduchu zabezpečují dokonalé spalování.

Automatická regulace hoření

Automatická regulace hoření pro krbová kamna a vložky je určena pro ohniště vybavená centrálním přívodem vzduchu. Je řízena elektronickou řídicí jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem optimalizace spalování a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do spalovacího prostoru. Program optimalizace spalování se může přizpůsobit pro jakékoliv ohniště. Touto regulací se zabezpečí rovnoměrnější a delší vytápění s pozitivním dopadem na hygienu vytápěného prostoru.

Výhody automatické regulace:

 • reguluje a optimalizuje průběh hoření,
 • prodlužuje proces hoření a interval přikládání,
 • významně snižuje spotřebu paliva (o cca 30 %),
 • zabraňuje přetopení topného systému,
 • zlepšuje tepelnou pohodu,
 • zvyšuje bezpečnost topení,
 • prodlužuje životnost topného systému vč. komínu,
 • zvyšuje účinnost,
 • upravuje regulaci v závislosti na počáteční teplotě ve fázi přikládání paliva – zahájení regulace,
 • umožňuje odvětrání spalin po ukončení hoření a zastavení nebo otevření přívodu vzduchu po ukončení procesu regulace,
 • opticky nebo zvukově signalizuje nutnost přiložení paliva,
 • při komunikaci s dveřním spínačem krbu odstaví digestoř nebo spouští komínový ventilátor.

Teplotní čidlo je umístěno v kouřovodu nad výstupním hrdlem odvodu spalin z ohniště. Externí dveřní spínač nabízí možnost komfortního zahájení automatické regulace. Centrální řídící jednotka vyhodnocuje okamžitou teplotu spalin a na základě programu optimalizace ho-

ření řídí regulaci množství vzduchu do ohniště. Servopohon ovládá pohyb kruhové klapky, která reguluje množství přiváděného vzduchu do ohniště.

Krbové vložky DYNAMIC

Firma nabízí širokou škálu krbových vložek DYNAMIC s centrálním přívodem vzduchu a citlivou regulací výkonu topidla v rozmezí 2 až 14 kW. Rám dveří, dvířka, dno topeniště, rošt, zarážka jisker, kopule a hrdlo kouřovodu s komínovou klapkou jsou vyrobeny z kvalitní litiny. Korpus vložky je svařen ze speciální silnostěnné oceli CORTEN A, která díky svému chemickému složení vykazuje vysokou korozivzdornost a žáruvzdornost.

Kvalitní svařenec zaručuje vysokou a dlouhověkou těsnost komory důležitou pro dokonalé spalování a jeho účinnou regulaci. Topeniště je uvnitř vyloženo šamotovými deskami, které udržují stálou a vysokou teplotu potřebnou pro kvalitní sekundární spalování.

Jako novinku představí letos firma Romotop rozšíření kolekce DYNAMIC o designové krbové vložky.

Autor: Tomáš Káňa
Foto: Archiv firmy