Foto: Samot

Lanovku na Petřín čeká v následujících letech celková rekonstrukce

Hlavní město společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy připravují celkovou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín. Oprava by měla kvůli zastaralosti technologií zahrnout jak tratě, tak vozy. Dokončena bude nejdéle do pěti let. Předpokládá se však, že první cestující by se novou lanovkou mohli svézt už na konci roku 2023. Kromě dráhy budou vyměněny i samotné vozy, na které bude vypsána designová soutěž. Celkově by měla stát oprava lanové dráhy přibližně 210 milionů korun.

Lanová dráha na Petřín patří v hlavním městě k významným technickým a turisticky nejatraktivnějším místům. Od roku 1985 převezla již bezmála 55 milionů cestujících a v posledních letech přepravovala za rok asi dva miliony lidí. Celkově je však trať na hranici životnosti a v následujících letech ji tak čeká rozsáhlá oprava, která dotkne jak samotné tratě, tak i přepravních vozů pro cestující.

Lanová dráha na Petřín ročně odvozí neuvěřitelné dva miliony cestujících. Je druhým nejvíce navštěvovaným turistickým místem České republiky, ale její modernizace se dlouho odkládala. Přitom výsledky poslední velké diagnostiky hovoří jasně: není na co čekat, trať může fungovat už jen pět let. Každý rok se petřínský svah posouvá o několik milimetrů a lanovou dráhu je nutné pořádně zakotvit. Nefunguje odvodnění, degradují části svrchních betonových desek a nevyhovuje lanový systém,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Technický stav lanové dráhy odpovídá době vzniku v polovině osmdesátých let. Od roku 1985 zde bylo sice uskutečněno mnoho údržbových prací jak na povrchové úpravě betonové desky, tak na opravách mostků a bezpečnostní zařízeních, v současné době je však nutné dráhu zrekonstruovat v celkovém rozsahu.

Součástí prací bude také změna jednotlivých vozů. Na ty plánuje hlavní město společně s pražským dopravním podnikem vypsat designovou soutěž prostřednictvím specializované firmy, která se zabývá průmyslovým designem. Poté bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele vozů. Kromě jiného budou také prověřeny možnosti zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě lanové dráhy. Jak budou vozy vypadat, by mělo být známo do konce letošního roku.

Foto: Sanga Park

S výměnou vozů bude také spojena změna v bezpečnostním brzdném systému. V plánu je upuštění od složitějšího systému brzdění tzv. „na lano“, který by měl být nahrazen systémem brzdění tzv. „na kolej“. Jedná se o celosvětově používaný brzdný systém a změna systému by přinesla také značné výhody budoucna. Konstrukce dráhy se tím značně zjednoduší a nebude nadále třeba řešit složitý servis, kontroly a výměnu brzdných lan, vodících kladek a dalších návazných zařízení. Se změnou bezpečnostního brzdného systému se bude pojit také výrazná finanční úspora při následné údržbě.

Díky rekonstrukci by se měla také zvýšit přepravní kapacita lanové dráhy až na 120 lidí. Rozsah navýšení kapacity bude nicméně záviset na konkrétním technickém návrhu. První cestující by se zmodernizovanou lanovkou na Petřín mohli svézt na konci roku 2023. Odhadované náklady na rekonstrukci tratě a nákup nových vozů činí zhruba 210 milionů korun.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: web Magistrátu hlavního města Prahy