Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Půvab starého i nového na Nádvoří v Trnavě

K velmi zajímavé architektonicko-stavební realizaci došlo ve slovenské Trnavě spojením historických měšťanských domů a jejich nádvoří do jednoho komplexu. Mnohotvárný a rozsáhlý projekt vznikl v poměrně komplikovaných podmínkách v samotném jádru slovenského města Trnava. Vyznačuje se netradiční stavební strukturou, složitými prostorovými vztahy a odvážnou vizí. Současné situaci však předcházel velmi špatný technický stav zdejších objektů.

Snahou investora i architektů bylo vytvořit jakýsi mikrosvět, který bude sloužit zejména komunitě nadaných mladých lidí. Historická městská struktura tím získává smysluplnou a, zdá se, také udržitelnou náplň. „Město Trnava bývá označováno za malý slovenský Řím či Atény Uherska. Odjakživa bylo považováno za centrum inteligence. A tento všudepřítomný genius loci jsme se snažili promítnout i do návrhu,“ přibližují své úmysly autoři.

Na základě projektu rekonstrukce původních objektů a přístavby nových domů vznikl komplex, který po svém dokončení zahrnul množství různorodých poloveřejných i privátních funkcí. Zdejší nádvoří je proto aktivně využíváno jak během dne, tak i večer, kdy jsou zde občasně pořádány různé produkce či slavnosti.

V obou rekonstruovaných objektech se architekti snažili zachovat přítomné stopy času, dbali přitom na jednotný materiálový jazyk a dodržovali zásady památkářů. Jsou zde situovány kulturní centrum, restaurace, pekárna, různé prodejny či kancelářské prostory. V podkroví se nachází tzv. co-workingová zóna, jež propojuje sousedicí domy. Historie starších objektů sahá až do 14. století, přičemž v posledních čtyř stoletích zde probíhala řada stavebních změn.

Severní přístavba ocelové konstrukce s napojením na východní objekt areálu dodržuje hmotu původního křídla. Kromě terasy kulturního centra obsahuje také ubytování pro studenty, obchodní jednotky či pokračování restaurace. Jižní přístavba je navržena jako rozšíření objektu Štefánikova 3, je umístěna u slepé stěny sousedního domu. Jejím specifikem je úzký půdorys a převážně jednostranná orientace směrem do nádvoří. Kontrastní tvarosloví fasády je zmírněno pravidelným rytmem a použitými materiály. V rámci okolní struktury je zachován přirozený ráz městské rozdrobenosti. Dispozice je členěna vertikálně na pronajímatelné jednotky, administrativní prostory a podkrovní apartmán.

Celý prostor nádvoří je vymezen čtveřicí stromů, osvětlením a rozmanitými úpravami povrchu.

Rekonstrukce a přístavba měšťanských domů

  • Kde: Trnava
  • Autor návrhu: Vallo Sadovsky Architects
  • Realizace: 2018
  • Pozemek: 2 603 m2
  • Zastavěná plocha: 1 030 m2
  • Užitná plocha: 3 393 m2
  • Náklady: 15 milionů EUR

Související články

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: BoysPlayNice

1) redakčně upraveno