Látka patří také do stavebnictví

Mnozí návštěvníci letošní výstavy FOR ARCH také objevili, mezi cihlami a stavebním materiálem, stánek paní Kurthové, který oživil výstavu zářivými barvami látek. Byly zde vystaveny látky, které by se hodily pro krásné šaty princezen. Látky však byly určeny pro stínící techniku a k dekoraci.

Společnost paní Kurthové byla založena již v roce 1966 v Lipníku nad Bečvou. Hlavní sídlo je stále v Lipníku a pobočka na pražské adrese. Společnost se zabývá interiérovým a exteriérovým stíněním včetně zatemnění ploch a dále vybavením hotelů, restaurací, škol a veřejných budov, dekorací oken a dekoračními látkami do interiérů. Společnost nakupuje hotové výrobky, které dodává na stavbu včetně montáže, servisu a oprav.

Po celou dobu existence společnosti je paní Kurthová v jejím čele a díky dlouholeté zkušenosti má bohatý přehled o současných nabídkách světových firem, které vyrábí stínící techniku. Společnost navíc spolupracuje s externími spolupracovníky, kteří jsou dlouhodobě smluvně provázáni a jsou také prověřeni časem. Jedná se o montážní pracovníky, projektanty a dopravce. Výsledkem je perfektní nabídka a plnění objednávek pro všechny okruhy zákazníků. Společnost vlastní také servisní pracovníky.

V roce 1966 paní Kurthová založila reklamní agenturu pro nákup a prodej, která se v krátké době zaměřila na oblast stínící techniky. Začátek byl těžký, protože kanceláře, které prováděly plánování velkých objektů i malých rodinných domků, nebyly obeznámeny s širokou paletou možností, kterou tato technologie nabízí. V tomto případě se nejedná pouze o běžné žaluzie, ale jedná se o výrobky, které jsou technicky dokonalé a se kterými se dá vytvářet mnoho pěkných zastínění objektů. Kromě žaluzií to jsou rolety, látkové rolety, markýzy vertikální a markýzy fasádové.

Stínící technika se dělí na dvě hlavní skupiny:

  • První skupina je pro stínění a zatemnění do interiéru.
  • Druhá skupina pro stínění do venkovních prostor – exteriéru, která se na objekt osazuje z venkovní strany.

Interiérová skupina se dělí na produkty, které jsou kovové – z hliníku, a látkové výrobky.

Z hliníku jsou vyrobeny klasické horizontální žaluzie.

Z látkových výrobků uvádíme rolety, vertikální žaluzie, plisé žaluzie, posuvné čínské stěny, římské rolety. Tedy prakticky vše, co nabízí evropský trh, je k dispozici, aby architekt, projektant a koncový zákazník měl možnost podle svých finančních možností a představ o konečném ztvárnění svého objektu, skloubit své myšlenky a možnosti do proveditelného řešení. Společnost nabízí jak cenově dostupné výrobky v základním standardu, který je na českém trhu běžný, tak má produkty od společnosti Silent Gliss GmbH., která nabízí řadu výrobků do interiérů, ale nejzajímavější je kolekce Excelence. Tyto produkty přesahují i normální rámec architekta a umožňují mu i pro velmi náročné klienty nabídnout vysokou rozmanitost exkluzivních výrobků a provést i velmi náročnou poptávku.

Pro zatemnění má společnost speciální produkty do přednáškových síní, promítacích sálů, výzkumných středisek, do operačních sálů a dalších objektů, kde musí být stoprocentní zatemnění a kam nesmí podle předpisu proniknout ani nejmenší paprsek světla.

Do skupiny interiérových produktů patří také posuvné čínské stěny, římské rolety a také dekorativní látky pro vybavení hotelů, nemocnic, škol a dalších veřejných objektů.

Venkovní stínění rozdělujeme na dvě hlavní složky a to je stínění z hliníku a látkové stínění. Do hliníkové skupiny patří venkovní žaluzie, které jsou v nabídce ve velké škále lamel, které jsou pertlované – ohnuté do tvaru C, nebo jsou ohnuté do tvaru Z. V nabídce jsou také rovné lamely. Šířka lamel je v ohnutých variantách 60 a 80 mm, ploché jsou v šířce 50, 60 a 100 mm. Lamely tvaru Z mají při rozložené šířce materiálu 94 mm. Všechny nabízené lamely se osazují na základě představivosti architekta a stavebních možností. Ploché lamely se používají tam, kde je nutné, aby složený balík nad oknem byl co nejmenší. Hliníkové žaluzie ohnuté se používají v místech, kde je dostatek místa nad oknem pro balík složených žaluzií. Žaluzie tvaru Z se používají v místech, kde je požadavek zatemnění s prostupností světla do 94 %.

V další nabídce je tišší systém venkovního stínění z hliníku a to jsou lamely vyrobené z velkých hliníkových křídel na nosných hliníkových konstrukcích. Tato křídla mohou být pevná nebo pohyblivě točná. Instalace jsou viditelné na velkých administrativních budovách a dokáží zaujmout kolemjdoucí svou plasticitou, provedením a zkrášlením budovy, kde tyto žaluzie působí jako šperk.

To samé platí pro látkové stínění ve skupině markýz, které se rozděluje na několik podskupin: stínění vertikální, markýzy fasádové, markýzy výklopné, markýzky, markýzy pro zimní zahrady a pergoly, kterými se také dají zastínit světlíky prosklených ploch, kloubové markýzy a markýzy kazetové. Markýz je velká škála a vždy se hledá produkt, který na dané řešení budovy pasuje co nejlépe, jak konstrukčně, tak po stránce perfektního vzhledu, aby markýza s fasádou byla prakticky v symbióze.

Do venkovního stínění patří také hliníkové rolety, které se převážně používají do rodinných domů. U těchto rolet je vidět pozitivní vývoj, nejsou to pouze jednoduché hliníkové rolety, ale dají se vyrobit v kombinaci, kdy v horní schránce, je jak hliníkový pancíř, tak je zde umístěna hřídel se sítí proti hmyzu. Sestavě se říká kombi-hliníková roleta. U jiného výrobku se nabízí další sestava, kdy je hliníková roleta kombinovaná s látkovým stíněním. Tyto kombinace jsou nabízeny pro využití vlastností hliníkových žaluzií, které ve spuštěném stavu jsou do určité míry tepelně izolační, ale zároveň, ve spuštěném stavu, úplně zatemní dům, proto jsou doplněny látkovými roletami, které dokáží pouze zastínit s určitým prostupem světla. Navíc jsou v poslední době zvýšené požadavky na kombinaci se sítí proti hmyzu, kterého je v určitých lokalitách mnoho a znepříjemňuje život uvnitř objektů.

Do další složky stínění patří speciální produkty, které jsou určeny pro interiérové stínění velkých fasádových ploch. Je to například Jumbo-Rollo, které vyhrálo ocenění velké ceny GRAND PRIX. Jedná se o speciální roletku, která umí zastínit, jak vertikálně, tak horizontálně, v délce 8 metrů a šířce 3,5 metru fasádu. Roletka může zastínit také obloukovou klenbu. Její použití je široké a může se použít jako zatemnění s tím, že část roletky slouží částečně jako obložení bočního vedení roletky s profily tak, aby se co nevíce zamezilo prostupu světla skleněnou fasádou. Tato roletka již byla v České republice osazena ve společnosti STROM TELECOM, s.r.o. a slouží jako zatemnění části světlíku.

Pro vyřešení velmi pěkného stínění nabízí společnost baldachýny, které zastíní až 10 metrů v jedné ploše. To jsou nabídky, které ulehčí práci architektům a projektantům, kteří navrhují nové obvodové pláště, prosklené a strukturální fasády s velkými prosklenými plochami bez pomocných konstrukcí uprostřed velkých prosklených ploch, kde by mohla být uchycena stínící technika.

Pro interiérové stínění jsou nabízeny produkty společnosti - Solarmatic BmbH, ze SRN, která v současné době vyrábí již zmíněné Jumbo-Rollo. Další interiérové produkty jsou nabízeny od firmy Silent Gliss GmbH, která je ze Švýcarska. Nejvíce je používaná kolekce Excelence, která má své kouzlo v tom, že jsou zde používané materiály, které jinak na českém trhu nejsou k dostání. Jedná se o přírodní materiály od hedvábí přes kůži, pravé ovčí vlny a speciálně zpracovaného lenu. Jsou to materiály v kombinaci, kdy madla na ovládání jsou z leštěného kamene, nebo to jsou úchytky, které jsou zhotoveny z pravé kůže. Jedná se vyloženě o kolekci, která je složena pro náročné klienty a tato řada se rozděluje podle tří hudebních žánrů a podle toho jsou rozděleny také látky. Rozdělení je do JAZZU, POPU a KLASIKY. Je to odvozeno od toho, že kvalitní muzika v nás vyvolává určité příznivé vjemy a při zavřených očích a poslechu muziky se člověku vyobrazují určité barvy.

JAZZ hovoří o chladnějších barvách, které dávají tóninu od syté tmavě modré, která přechází až po šedomodrou a stříbrnou barvu. Zde se používají také ušlechtilé materiály, které vypadají jako nerez ocel, které jsou zpracovány do kovové tkaniny a vzhledem připomínají rytířskou košili. Tento materiál se převážně používá k dělení prostorů k získání určité intimity. Sem také patří kůže v barvě tmavěmodré a bleděmodré. Do tohoto žánru také patří látka, která má zadní podklad černý a vystupující podklad je tmavěmodrý, který na látce tvoří obraz.

To samé tvoří skupina POP, která je dosti odvázaná v barvách od sytě oranžové přes červenou, přecházející přes žlutou po jedovatě zelenou barvu. Tyto barevné látky jsou použity například pro interiérové žaluzie, které nejsou z klasického hliníku, ale jsou z akrylátového skla. Doplňky jsou jiného charakteru, kdy madla a ovládací části jednotlivých produktů, které se zde nabízejí, jsou z kamene, který ve tmě svítí a vytváří určité barevné efekty v barvě POPU, to je oranžové a sytě červené až opět do té zmiňované jedovatě zelené. Někdy se tyto barvy kombinují s bílým podkladem látky a celé provedení má zvláštní magický odpich, který společně krásně harmonizuje.

Skupina KLASIK je třída, která hovoří sama za sebe a patří do prostoru, kde je klasický nábytek a dřevěná podlaha. Barvy jsou pastelové od béžové a hnědé po bílou, sem patří také zelená. Všechno to jsou přírodní barvy, které mají co do činění s nádechem dřeva, lnu, vlny v kombinaci s kůží. Jedná se o kolekci pro posuvné čínské stěny, klasické závěsy, ale s tím, že každá ta jednotlivá látka je něčím specifikovaná a není v jednom kuse jako jeden druh látky. Do podkladů jsou všívané jiné látky, nebo je látka olemovaná jiným druhem látky. Když je základní látka vlna nebo plyš, tak se olemuje pravou kůží, aby byla vidět exkluzivita. Tyto výrobky se osazují do interiérů a prostor po konzultaci s architektem, kde všechny barvy a samotný produkt navrhuje s ohledem na celkové vybavení interiéru a tvoří dokonalou pěknou třešničku na dortu interiéru a samotný interiér ještě povýší.

Venkovní stínící technika je od hlavních třech dodavatelů, jsou to firmy Veltrup, člen skupiny Schüco. Látkové stínění všech druhů, to znamená fasádové, vertikální, markýzky, a další je partner společnosti firma Markilux GmbH. Pro hliníkové rolety a sítě je firma REFLEXA. Pro speciální vnitřní vybavení pro hotely, nemocnice a školy jsou používané látky firmy Drapilux GmbH., která vyrábí dekorativní i technické látky.

Technické látky jsou akrylové pro markýzy, které jsou v republice známé a používají se na markýzy, ale také inovační látky s názvem SUNSILK. Tyto látky mají tu vlastnost, že se na světle rozzáří a pod markýzou je větší světlo než u klasické látky.

Sem paří také látky dekorativní, které jsou ve třech skupinách. Všechny skupiny patří do špatně hořlavých látek podle francouzské normy. Tyto látky zároveň obsahují chemický filtr k čištění pachů z kouře. V další skupině jsou látky antivirové použitelné do nemocnic a podobných zařízení.

Společnost se aktivně účastní spolupráce s architekty, kterým po zjištění požadavků investora nabízí nejvhodnější látky z obrovské škály typů a barev. Společnost spolupracuje například s architektonickou kanceláří ADR, s architektem Kolářem Lapkou, ateliérem AI DESIGN, ateliérem architektky Jiřičné, kde je pan ing. Vágner a další jeho kolegové, dále je to AEG DESIGN, ing. Randzdorf a ing. Marek, atelier THIMOLINE, Znamení čtyř-architekti, s.r.o., 3D H Interiér s.r.o., atelier A PROJEKT architekta Bočka, generální dodavatelé staveb – Porr (Česko) a.s., Skanska a.s., Hochtief VSB a.s. a další. Dále firma spolupracuje s firmou SIPRAL, která je největším a nejlepším dodavatelem fasádových systémů.

Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy