Foto: Martyn Jandula

Město Ostrava hledá odborný tým pro urbanistický návrh okolí Hlavního nádraží

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistického návrhu okolí Hlavního nádraží Ostrava. Komise bude vybírat odborný tým složený z architektů a dopravních specialistů, a to na základě multikriteriálního hodnocení – kvality navrženého řešení, kvalifikace osob a nabídkové ceny.

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a vzhled však neodpovídají současným potřebám ani očekáváním cestujícím, je proto dlouhodobě centrem pozornosti. Město Ostrava v minulosti pracovalo s několika variantami řešení přednádraží, poslední z nich předpokládalo umístění muzea dopravy v předprostoru nádraží a vymístění tramvajové smyčky, právě vymístění tramvajové smyčky se však v rámci projektové přípravy potvrdilo jako ekonomicky i provozně neopodstatněné a město je proto nuceno přistoupit k jiné variantě.

Znalí historie budou vědět, že řešení Hlavního nádraží je tak trochu evergreen, nicméně to, na co jednotlivé návrhy a jejich zpracovatelé vždy narazili, bylo řešení tramvajové dopravy v území, bezbariérovost a smysluplné přestupní vazby. Pro současné zadání jsme využili veškeré získané zkušenosti a informace s cílem zajistit jeho realizovatelnost. Zaměřujeme se však také na vazbu s projekty SŽ a zakázku jsme dle návrhu Městského ateliéru prostorového plánování a architektury koncipovali tak, aby hlavním kritériem pro výběr zhotovitele byl profesní přístup uchazečů a cílíme tak na vysokou kvalitu řešení,“ řekla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Cílem připravovaného projektu je tedy pojetí Hlavního nádraží jako jednoho z hlavních přestupních terminálů města s moderním a atraktivním veřejným prostorem. Podklady obsahují komplexní informace o území, nadále se počítá s prostorem pro případné budoucí muzeum dopravy.

Projekt nutně naváže na připravovanou rekonstrukci železničního uzlu Ostrava, kde je investorem Správa železnic. Ten zahrnuje mimo jiné kompletní rekonstrukci kolejiště a přístupu k nástupištím. Uvedená akce reaguje na přípravu výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy, kdy Hlavní nádraží bude jednou z klíčových zastávek. Město se po sérii jednání s představiteli Správy železnic dohodlo na variantě přístupu k nástupištím podchodem, které představují nejefektivnější propojení vlakových nástupišť, nástupišť pro MHD a plánovaného podzemního parkoviště. V tomto kontextu je potřeba zrekonstruovat i přednádraží, včetně dominantního zastřešení, které komplexně není předmětem stavby Správy železnic. Součástí řešení budou také pěší a cyklistické vazby na okolí.

Pro tento složitý úkol potřebujeme zkušený projekční tým vedený architektem urbanistou. Zároveň je nutné, aby návrh vznikal v intenzivní spolupráci se všemi důležitými aktéry v území. V daném časovém kontextu jsme se tedy dle předchozích zkušeností rozhodli pro tento model a věříme, že hodnocení na základě profesního přístupu zaujme renomované kolegy architekty, urbanisty nebo dopravní inženýry,“ doplňuje architekt Ondřej Vysloužil, ředitel MAPPA.

Nabídky mohou zájemci podat do 10 hodin dne 31. ledna 2022. Rada o výběru dodavatele rozhodne v únoru, současně bude také uzavřena smlouva a její plnění začne pravděpodobně v březnu 2022.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) redakčně zkráceno