Roschetzky Photography, Shutterstock

Mobilní protipovodňové zábrany z hliníku vyvinuté na základě vlastní zkušenosti

Mezi aktuální témata českého i zahraničního stavebnictví patří mimo jiné rizika spojená s častými povodněmi. Zareagoval na to i rakouský výrobce fasádních a střešních krytin, společnost Prefa Aluminiumprodukte, který před lety vyvinul vysoce funkční a komplexní systém hliníkových mobilních protipovodňových zábran.

Vodní režim v Česku je vlivem hydrologických extrémů rozkolísaný. Naše země je z toho důvodu a také z podstaty své polohy v kontinentálním i celosvětovém měřítku výrazně ohrožena povodněmi. Těm přitom nelze zabránit, pouze snížit jejich dopady. Od roku 1997 byly Čechy, Morava i Slezsko postiženy řadou záplav a povodní doprovázenými ztrátami na majetku i lidských životech. [1] A lidská obydlí, obzvláště ta v záplavových oblastech, ale i jiná, která se nacházejí v blízkosti řek a potoků, případně v těsném sousedství zemědělských ploch v erodujících svazích, jsou i nadále a čím dál častěji ohrožována vodním živlem: jak povrchovou vodou, tak často i vztlakem zespoda.

Pytle s pískem jsou provizorním řešením užívaným pouze v případě nečekaných událostí a jen pokud jde o poměrně malé množství vody. Foto: Philographer, Shutterstock

Koncepce boje s vodním živlem

Mezi strategie, jak omezit dopady katastrof způsobených vodním živlem, patří rozmanitá technická i netechnická opatření. Zmiňme kupříkladu regulaci toků v záplavových územích, budování retenčních a protierozních opatření či konstrukcí ochranných hrází, údržbu a čištění koryt toků, případně regulaci zemědělské činnosti v ploše povodí. Co se lokálních stavebních preventivních kroků týče, o těch si řekneme více podrobněji:

Zabezpečíte-li váš dům dostatečným způsobem, ušetříte si do budoucna nejen finance, ale též energii a velké množství času. Foto: michelmond, Shutterstock

Jako přímá prevence nežádoucího vstupu spodní vody do objektu (méně častý případ ve srovnání s povodněmi) je nejen v poslední době aplikována metoda ochrany polohou, tedy stavbou domu na vyvýšeném místě. Využili jí i stavitelé rodinných domů v moravských Troubkách, kde proběhla v roce 1997 stoletá povodeň a téměř všechny tamní domy musely být znovu vybudovány. Vyřešit to lze uměle navršeným valem, ale také stavbou (nejčastěji ze dřeva) na vzájemně propojených železobetonových pilotech, přičemž základová deska je zde nahrazena kovovou konstrukcí.

Voda se mnohdy dostane až do úrovně oken. Pro takové případy lze protipovodňovou zábranu nainstalovat i na ně. Foto: 2M media, Shutterstock

Riziko vniknutí povrchových vod

Jde-li však o starší dům a ohrožení vyvolává spíše potenciální přítok povrchové vody, je zapotřebí přistoupit k instalaci protipovodňových zábran. Na dané téma jsme minulý týden absolvovali tiskovou konferenci ve společnosti Prefa Aluminiumprodukte, která ač v Česku známa především jako producent vysoce kvalitní střešní a fasádní krytiny, je v zahraničí proslulá také svými produkty z oblasti protipovodňové ochrany. V domovské zemi firmy – v Rakousku – jde o vysoce žádaný obchodní artikl, u nás se do popředí zájmu teprve dostává. Jde o systémové řešení zabraňující vniknutí vody skrz dveře, vrata či okna do objektu, případně na pozemek, jehož vývoj započal na základě vlastních negativních zkušeností s povodní, které byly v roce 2003 vystaveny výrobní haly Prefy v rakouském Marktlu. Ty jsou situovány v rizikové oblasti údolí řeky Traisen. Produkce zábran proti vodě vznikla tedy z vlastní potřeby, čemuž odpovídá i vysoká materiálová kvalita a komplexní řešení. Hliník, ze kterého jsou bariéry vyráběny, je navíc bezúdržbový a plně recyklovatelný.

Protipovodňová ochrana PREFA Aluminiumprodukte v praxi, foto: PREFA Aluminiumprodukte

Snadná manipulovatelnost a rychlost montáže

Celý systém aluminiových protipovodňových zábran Prefa zahrnuje stěnové trámce s utěsněním vůči terénu, stohovatelné trámce hráze, stěnové upevňovací profily, upevňovací sloupky se zemními pouzdry a upevňovací svorky proti zdvižení trámců vztlakem. Vše je z hliníku, díky kterému jde o ochranu mechanicky velmi pevnou a navíc korozivzdornou. Díky tomuto materiálu je výrobek lehký a manipulace s ním je snadná i pro fyzicky méně zdatné osoby. Přesto si zachovává robustnost, kterou ještě posiluje fakt, že se komůrkový profil během povodní zaplní stoupající vodou, čímž je ještě víc zvýšena stabilita hráze.

2-trámec hráze, 3-upevňovací profily, foto: PREFA Aluminiumprodukte

Mobilní protipovodňové zábrany HWS (německý ekvivalent Hochwasserschut) lze aplikovat těmito způsoby dle aktuální potřeby:

  • při ochraně objektů na dveře, okna či garážová vrata pomocí aluminiových trámců,
  • při ochraně pozemků ochrannými stěnami.
1-těsnění proti terénu v místě nejspodnějšího trámce hráze, 2-trámec hráze, 5-upínací prvky k upevnění jednotlivých trámců, foto: PREFA Aluminiumprodukte

V obojím případě je předem instalován upevňovací systém, díky kterému lze v případě nastávající povodně rychle reagovat. Jde-li o zábranu instalovanou z důvodu potřeby ochrany objektu, jsou na dveře, okna či vrata namontovány upevňovací profily. Umisťují se před či do ostění, lze je do ostění také zapustit (u novostaveb). Jednotlivé ochranné trámce se pak zasouvají do upevnění shora a skládají na sebe systémem pero/drážka jen v případě, že hrozí poškození vodou (v opačném případě mohou být uloženy ve skladovací konzoli s krytem, kterou lze zavěsit kamkoli na zeď). Nakonec jsou zafixovány svěrkou.

2-trámec hráze, 4-sloupek se zemní zděří pro ochranu pozemku, 5-upínací prvky k upevnění jednotlivých trámců, foto: PREFA Aluminiumprodukte

Při ochraně například parkovišť či příjezdových cest jsou instalovány tzv. stěny, které se s využitím zemních pouzder usazují v otevřeném terénu. Do zabetonovaných pouzder jsou v první řadě zasazovány středové sloupky, jež plní funkci podpěr, a do nich jsou následně zasouvány stěnové trámce. Pouzdra lze zakrýt víčkem a na místě zůstávají i poté, co riziková situace odezní.

Finální velikost stěnové bariéry (o maximální výšce až 2 metry a délce až 5 metrů) si volí zákazník sám na základě předchozích zkušeností. V dané oblasti není stanovena norma, každá aplikace má individuální charakter a bez výborné znalosti podmínek každé konkrétní oblasti není možné určit výšku bariéry. Prefa proto dodává takovou velikost, kterou si určí investor.

Foto: Youtube PREFA

Investice, jež přivodí úspory

Investice do protipovodňových zábran se dle požadovaného rozsahu pohybují v řádech tisíců až desetitisíců korun. Kupříkladu na typické vchodové dveře do domu postačí hrázní blok o jediném poli, jehož celková cena nepřesahuje deset tisíc korun. Obrana proti škodám, které může voda během pár sekund v případě „velké vody“ napáchat, se navíc několikanásobně vrátí. Nemluvě o faktu, že protipovodňová opatření, která na domě učiníte, pravděpodobně výrazně sníží i výši pojistného nemovitosti. Uvědomili si to také například majitelé luxusního malostranského objektu Alchymist Grand Hotel and Spa, kteří služeb Prefy v oblasti protipovodňové obrany využili.

Foto: Youtube PREFA

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv PREFA Aluminiumprodukte, Shutterstock