Oba objekty jsou dvoupodlažní, zastřešené sedlovou střechou s podkrovím využitým pro bydlení – nacházejí se zde byty mezonetového typu.

Byty Nad Zámkem v památkové zóně Třebíče ctí historii

V těsném sousedství historického centra města Třebíče se nachází ojedinělý bytový projekt Nad Zámkem. Moderní stavba s venkovským charakterem stojí v místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově vychází. Vnější obvodové zdivo je provedeno z broušených cihel s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi, a nepotřebuje tak dodatečné zateplení. Mezibytové stěny byly vyzděny z takzvaných akustických cihel.

Projekt bytového domu Nad Zámkem v třebíčské čtvrti Podklášteří je výjimečný z mnoha důvodů. Stojí v exkluzivní lokalitě v městské památkové zóně na dosah centra, v těsné blízkosti zámku a zámeckého parku. Místo kdysi příslušelo k bazilice a bylo opevněné. Stávala tu konírna, stodola a lihovar, konírna byla časem přestavěna na sýpku. Tyto historické objekty však byly v posledních desetiletích nevyužívány a byly v neutěšeném stavu. Podle konceptu, který začal být realizován v roce 2017, měla významná část území sloužit k bydlení a volnočasovým aktivitám. Některé zchátralé budovy mohly být zbourány, jeden z objektů však bylo třeba zachovat. To je případ bývalé zámecké sýpky, která prošla rekonstrukcí a dnes slouží jako dětské volnočasové centrum Labyrint. Na místě stržených budov měly vyrůst nové bytové domy a víceúčelový objekt určený pro trávení volného času, k relaxaci a zahrnující i menší wellness.

Komplex svým moderně pojatým venkovským charakterem navazuje na atmosféru bývalého hospodářského dvora i dochovaných okolních budov, s nimiž koresponduje tvarově i objemově.

Cihlový bytový dům

Investor zadal architektonickou studii a projekt bytového domu třebíčské firmě Plán projekt Kapucín, která má s podobnými objekty dobového rázu a stavbami v historických lokalitách bohaté zkušenosti. Z jejich pera pochází také projekt na obnovu sýpky a rovněž projekt budoucího wellness. I v případě bytového domu projektanti z Kapucínu novostavbu citlivě zasadili do okolního prostředí. Svým moderně ztvárněným venkovským charakterem navazuje na atmosféru bývalého hospodářského dvora i dochovaných okolních budov, s nimiž koresponduje tvarově i objemově. V celkovém pojetí lokality je obecně kladen důraz na to, aby tvořila jednotný harmonizující celek stávajících a nových staveb.

Projekt Nad Zámkem zahrnuje dva objekty. Jedním z nich je bytový dům SO01, jenž se skládá ze dvou vzájemně propojených částí, které dohromady tvoří půdorysný tvar písmene L, a nachází se v něm byty, jež mohou být kdykoli snadno přizpůsobeny potřebám zdravotně znevýhodněných osob či osob s omezenou schopností pohybu. Bytový dům SO02 s půdorysem ve tvaru obdélníka zahrnuje běžné byty. Celkem vzniklo 33 bytových jednotek s výměrami od 55 do 160 metrů čtverečních. Každá je jiná, neboť se ještě před dokončením upravovaly na přání budoucích majitelů.

Oba objekty jsou dvoupodlažní, zastřešené sedlovou střechou s podkrovím využitým pro bydlení – nacházejí se zde byty mezonetového typu. Sedlovou střechu doplňují prosklené střešní prvky (vikýře a střešní okna).

Projekt je výjimečný svým umístěním v historické lokalitě navazující na památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO – od roku 2003 je jeho součástí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa.

Kompatibilita konstrukcí

Napříč celou stavbou byly použity produkty, které patří k současné špičce na trhu se stavebními materiály. „Konstrukce domů je řešena jako zděná stavba z broušených cihelných bloků s tenkou ložnou spárou. Vodorovné konstrukce stropů jsou pro velký rozpon řešeny jako železobetonové, zhotovené ze stropních panelů. Jako železobetonová je provedena také hlavní schodišťová konstrukce v domě,” popisuje Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín a dodává: „Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov kombinovaný s ocelovými prvky. Skladba střešního pláště je navržena jako dvouplášťová s provětrávanou mezerou. Volná vnitřní dispozice podkrovních bytů je zajištěna použitím ocelových nosníků, které překlenou i velké rozpětí střechy, a to bez použití podpůrných prvků.”

Na vnější obvodové zdivo byla použita cihla HELUZ FAMILY 50 v broušené variantě. Ta v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin nabízí nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu. Nevyžaduje dodatečné zateplení, přitom zajistí v interiéru optimální klima. Je ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, součinitel prostupu tepla U činí až 0,14 W/m2K. Překlady nad otvory oken a dveří jsou typovými výrobky ze systémové nabídky stejného dodavatele.

Konstrukce domů je řešena jako zděná stavba z broušených cihelných bloků s tenkou ložnou spárou.

Mezibytové stěny jsou provedeny jako zvukověizolační z cihelných bloků HELUZ 30 AKU (333 × 300 × 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 58 dB), které tvoří nosnou i akustickou dělicí konstrukci. Ta zvyšuje odhlučnění i mezi místnostmi jednoho bytu. Mezipokojové příčky pak tvoří cihelné bloky HELUZ 11,5 AKU (375 × 115 × 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 47 dB). „Všechny zděné konstrukce byly záměrně zvoleny od jednoho výrobce, aby se zachovala kompatibilita svislých konstrukcí jako celku,” vysvětluje za autory projektu Jan Lukášek.

Ohleduplnost k historii i přírodě

Projekt je výjimečný svým umístěním v historické lokalitě navazující na památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO – od roku 2003 je jeho součástí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa. „Skloubit požadavky památkové péče, ekonomiku záměru, venkovní vzhled a užitný komfort stavby bylo náročné,” potvrzuje Jan Lukášek. Projekt ovšem nesouzní pouze s místem a historií – aniž by slevoval z moderních požadavků na bydlení –, ale rovněž je ohleduplný k přírodě. Za zmínku určitě stojí, že bytové domy využívají ke splachování dešťovou vodu, která je uchovávána v podzemních retenčních nádržích.

Autor: Mgr. Alena Drtinová
Foto: archiv firmy HELUZ