Nové kancelářské centrum FENIX ve standardu nZEB se postavilo za náklady odpovídající běžným budovám

V červnu 2016 byla dokončena výstavba FENIX OFFICE CENTRA, nové kancelářské budovy v Jeseníku, realizované jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) ve standardech roku 2020. Administrativní centrum tak od léta letošního roku slouží nejen jako nové zázemí společnost Fenix Trading, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „inteligentní sítí”.

Optimalizace nákladů v průběhu přípravy a výstavby

Ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT byly voleny jednotlivé konstrukce tak, aby splňovaly požadavky na nZEB jako celek. Zpracovány tak byly různé varianty provedení pro každý z konstrukčních prvků či systémů. Poté byla provedena nákladová analýza jednotlivých variant s cílem nalézt nejekonomičtější řešení. Prvním, velmi zajímavým poznatkem byla skutečnost, že tuto, svým řešením velmi nadstandardní budovu, je možno v případě pečlivé projektové přípravy postavit za náklady odpovídající dnešním běžným stavbám!

Tab.: Součinitel prostupu tepla pro vybrané varianty odpovídající nZEB

Obvodová stěnaPodlahaStřechaOkna
VariantaUUUUgUem
490,140,270,140,730,60,26
260,120,20,10,840,70,26
160,140,230,110,750,60,26
420,120,230,130,790,70,26
500,130,250,130,70,60,25
330,150,230,120,680,70,25
430,110,210,120,730,60,24
270,10,180,090,80,60,24
510,120,230,120,680,60,24
340,130,210,110,650,60,24
170,120,210,10,680,550,24

Jedná se o plně elektrifikovanou budovu, kde není použit žádný jiný zdroj energie než energie elektrická. Vytápění je řešeno elektrickými sálavými systémy FENIX s individuálním řízením jednotlivých prostor, decentralizovaný ohřev TUV malými akumulačními zásobníky v místě spotřeby, samozřejmostí je řízená ventilace s rekuperací a multisplitová jednotka pro individuální chlazení každého prostoru.

Zvolený systém je velmi flexibilní a umožňuje řešit i velmi malé dodávky tepla či chladu individuálně a beze ztrát dle okamžitých potřeb. Pro porovnání byla dodavatelská firma zajišťující i dodávky teplovodních systémů s tepelným čerpadlem vzduch-voda požádána o zpracování nabídky na tento alternativní systém sloužící k dodávce tepla, ohřevu TUV i k chlazení daných prostor.

Pro úplnost je nutno dodat, že systémy využívající vody jako nositele tepla či chladu jsou v obdobných budovách výrazně méně flexibilní, než navržené řešení, a poskytují tak výrazně nižší komfort než zvolená varianta. I doba návratnosti tepelného čerpadla (při dnešních cenách energie za 59 let) je vysoce nad hranicí jeho životnosti a instalace TČ do podobných prostor tak nedává žádný ekonomický smysl.

Graf denní spotřeby energie Fenix Office centrum z 1. září 2016

Zajímavé výsledky provozu budovy za 24 hodin

Ve čtvrtek 1. září 2016 byl teplý a slunný den, teploty mezi 10. a 18. hodinou se pohybovaly v rozmezí od 25 do 32 °C. V objektu přitom fungovala pouze řízená ventilace – chlazení bylo vypnuto. Řízená ventilace využívá výrazného rozdílu denních a nočních teplot v dané klimatické oblasti a v případě dosažení vnitřní teploty 25 °C následuje noční intenzivní provětrávání prostoru. Všechny sledované hodnoty kvality vnitřního prostředí se přitom i za těchto podmínek pohybovaly v průběhu pracovní doby ve stanovených limitech. Vybavení objektu umožňuje udržení stanoveného odběru elektrické energie z vnější sítě a to bez ohledu na samotnou spotřebu objektu – v tomto případě byla spotřeba energie ze sítě v průběhu 24 hod 5 kWh. Celková spotřeba energie v objektu byla v daných 24 hodinách cca 34 kWh, přičemž 29 kWh bylo kryto výrobou FVE a dodávkou z bateriového úložiště, zbylých 5 kWh byla dodávka ze sítě.

Další informace o provozu nového administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku najdete na webových stránkách www.fenixgroup.cz.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy